„Свалено“ от дневния ред писмо на служители от администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което се оплакват от отношението на Даниела Марчева, предизвика скандал на днешното заседание на Съдийската колегия при обсъждане на предложението да се поиска помощ от Инструмента за техническа подкрепа към Главна дирекция „Реформи“ в Европейската комисия за укрепване на административния капацитет в съвета.

Идеята за такава помощ е на комисията по натовареност, според която ВСС не разполага с необходимия административен капацитет, т.е. няма специалисти статистици, които да обработят и анализират статистическите данни, събирани за дейността на съдилищата (виж повече тук).

Гласовете в Съдийската колегия обаче се разделиха 6 на 6 и така кадровиците не успяха да вземат решение.

Членовете на съвета обаче отделиха почти час, за да изясняват въпроси, свързани с отношението към администрацията, компетентността на служителите и главния секретар Тихомир Димитров – все „кухненски неща“, „запръжки“ и „салати“, както казаха някои кадровици.

Спорът започна след изказване на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. Той обясни, че първоначално към материалите по предложението на комисията по натовареност, е имало и писмо от четиримата служители в статистическия отдел на ВСС, които се оплакват от отношението на Даниела Марчева.

От думите на Панов стана ясно, че в писмото четиримата твърдят, че с действията и изказванията на Марчева се засяга авторитетът на служителите, твърди се, че в продължение на години са били подложени на унизително отношение, психически тормоз, задачите се спускали по електронната поща, на вайбър, без конкретно и ясно дефиниране на възложеното и че всичко трябва да се свърши веднага и на момента, в извънработно време, в почивни дни. Поставян им е ултиматум, че ще бъдат уволнени, а в пряк разговор с началника на отдела по статистика Даниела Марчева казала, че звеното ще бъде закрито.

Служителите твърдят още, че всяко действие по спешност и натиск се отразява негативно, създава стресова обстановка и не може да даде ползотворни резултати. Посочват и че отношението на Марчева не е само към тях, но и към други служители от администрацията.

След като изложи накратко сигнала, шефът на ВКС уточни, че той е бил „свален“ от материалите за днешното заседание и поиска да разбере какво всъщност се случва.

Даниела Марчева заяви, че писмото не „излиза“ от комисията по натовареност и на свой ред попита доколко членовете на съвета искат да обсъждат въпроса с капацитета на администрацията и да се види какво е обещал главният секретар при избора му и какво е и не е свършил до момента.

Една от причините за провала в работата на този ВСС е, че ние нямаме необходимата помощ от администрацията. Няма да повтарям това, което се казва от години – за това как е формирана администрацията – всеки си води някого, как се променят длъжностни характеристики, които не отговарят на длъжността, за да се назначат определени хора. Изпълнението на моите задължения зависи от експертността на администрацията и ако тя липсва… тяхната работа не се вижда отвън, а се вижда моята“, каза Марчева. Тя предложи Съдийската колегия да обсъди въпросите с администрацията на отделно заседание, на което главният секретар да даде отчет какво е свършил, откакто е избран. Тя си обясни оплакването точно с искането за помощ от ЕК, защото то би обезсмислило работата точно на тези служители и вероятно те са притеснени от това и създават „интриги“.

Казаха се много неща от висотата на длъжностите, които заемаме. Трудно ми е да оправдаваме дейността на ВСС с дейността на администрацията“, заключи Панов.

Севдалин Мавров обаче заяви, че работи много добре със служителите. „Лично аз се извинявам на цялата администрация. Има достатъчен капацитет, върши си работата. Не мога да се оплача от нея. Държа да видя писмото на служителите. Ако е било качено, защо е свалено. Това е администрация, на която ние дължим уважение. Атаките срещу главния секретар не мога да ги разбера. В какво се състоят неговите грешки? Забелязахте ли текучеството, анализирахте ли го, на липсата на административен капацитет или на липсата на отношение се дължи. Как искате спокойно и като истинска администрация да си вършат работата, когато същите тези служители не смеят да си кажат собственото мнение. Аз не мога да се оплача от хората, които работят в бюджетната и дисциплинарната дирекция, в съдебната администрация, от хората, които работят с програмите и компютрите“, каза Мавров.

В същия дух беше и изказването на представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Той се съгласи, че е дошъл моментът за сериозен дебат за отношението на кадровиците към администрацията.

Нямам причини да казвам, че съм недоволен, не съм си позволявал да имам каквото и да е негативно отношение към служителите. Могъл съм и съм правил бележки в определени случаи. Но членовете на ВСС дължат необходимото уважение към служителите на АВСС, това не е просто администрация, а екип от експерти към отделните дирекции. Не може на служителите в извънработно време да се възлагат функции, да не говорим през нощта, в екстремни ситуации. Има и решение на Съда на ЕС, с което се забранява в извънработно време да се възлагат функции. Действително има голям брой напуснали служители. Това не е току-така, много моля да се има предвид това нещо. Тези хора са служители и не може да накърняваме тяхната чест, техния авторитет, нито да имаме такова поведение. Това трябва да престане. Нито един член на ВСС не може да се налага по отношение на служителите. Има главен секретар, чрез който трябва да се свеждат нещата. Не считам, че някой може да нарежда, да предизвиква негодувание и страх сред служителите“, каза Магдалинчев.

Той призова колегите си да бъдат по-внимателни и коректни, а ако някой служител допуска нарушения, има процедура за търсене на отговорност.

Олга Керелска на свой ред поиска да знае кой е свалил писмото от дневния ред и по чие нареждане. Попита Марчева кой е провел конкурса, при който е бил избран и впоследствие назначен началникът на статистическия отдел. Керелска също коментира голямото текучество в администрацията. Тя напомни, че в края на мандата на предишния главен секретар са напуснали около 50 души. „Няма такава администрация, която да издържи такова обезкървяване и това да не се отрази на работата. Да, отразява се. Тази администрация, макар и да обслужва преимуществено определени комисии, не е придатък, нито е собственост на някоя комисия, а още по-малко на нейния председател“, заяви Керелска. Тя сподели прекрасните си впечатления от дейността на статистическия отдел, с който работила по промени в една от наредбите на ВСС.

Страхът, че някой може да си загуби работата си, е много силен стимулатор да се пишат неверни неща“, отвърна Марчева. И добави, че една от причините ВСС да се спъне в дейността си е именно заради неподготвеността на част от администрацията. На въпроса на Керелска заяви, че тя е била председател на комисията, която е избрала началника на отдела по статистика. После даде пример как му е връщала писмо, в което намерила 14 правописни грешки. „Но вече влизаме в кухненски неща“, каза Марчева.

Тези кухненски неща тровят атмосферата във ВСС много отдавна“, отговори Керелска. Тя посочи, че някои материали за заседанията се „качват“ в последния момент и така членовете на съвета нямат време пълноценно да се запознаят с тях и когато се правят възражения, следват насрещни. „Не става въпрос за кухненски неща, нито за салати, нито за запръжки, а за нещо много важно. Кой свали материала и по чие нареждане, трябва да е ясно какво става в този съвет“, заяви Керелска.

Тогава думата взе главният секретар Тихомир Димитров, за да обясни, че писмото е качено с негова резолюция и след съгласуване с представляващия ВСС, който го е подкрепил. „Впоследствие от мен не е излизало разпореждане за сваляне. Разпореждане е излязло от директор на дирекция под давление на член на ВСС. Мога да изискам обяснения като работодател и да го представя“, каза Димитров.

Марчева напомни, че според правилата за работа на СК на ВСС материалите се качват от съответната комисия и на свой ред попита главния секретар дали се е консултирал с комисията по натовареност.

Димитров отговори, че е действал въз основа на постъпил материал към точка в дневния ред, освен това се е посъветвал и как да постъпи. Той добави, че писмото е подписано от цял отдел и се отнася и до отношение с член на ВСС. „Решението, което взехме, е да бъде качено към точката, за да бъде обсъдено от Съдийската колегия. Не мисля, че официално заведен материал би могъл да бъде скрит някъде и да гледам хората в очите, ако покривам тяхното недоволство по тема, която ги касае“, каза още Димитров.

На думите му гневно реагира Драгомир Кояджиков. „Кой сте вие, че да качвате материали по точки, които са на комисии? Как си го позволявате, как ви хрумнаха такива неща?! Откъде накъде ще взимате становище за работата на която и да е комисия. Някой бил недоволен от нещо си… Призовавам ви незабавно да освободите тази длъжност, защото вие сте некомпетентен“, отсече Кояджиков.

Председателят на ВАС Георги Чолаков опита да успокои обстановката като заяви, че темата с писмото няма отношение по съществото на предложението. „Да, има проблем в АВСС. Нещата, които са написани, са сериозни. Дали са така или не, си има друг ред, а не на заседанието на Съдийската колегия. Имаме от една страна твърдението на г-жа Марчева, а от друга – на служителите. Навеждат се доводи за нарушение на етичните правила, имаме си етична комисия. Но това няма никакво отношение към точката“, каза Чолаков.

Тогава дебатът наистина се върна към същината на предложението, но кадровиците се разделиха по темата и в крайна сметка решение не беше взето.

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Грандомана- пенсионер от Гоце Делчев
Грандомана- пенсионер от Гоце Делчев
23 септември 2021 11:26
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
.....
.....
23 септември 2021 9:51
Гост

Бунтът на калинките в администрацията. Само дето не са никак красиви и като се добави посреддствеността им – истинска трагедия.

Аналитик
Аналитик
22 септември 2021 16:30
Гост

Ако съдия Марчева ги е юркала да работят по празници и извън работно време, сигурно и тя е работила по празниците и в извън работно време, за което браво. Да гониш качество и срокове не е за всеки, а ако дейността се обезпечи от външни консултанти, горките оплаквачи остават без работа. Мотивът за сигнала е пределно ясен – въпрос на оцеляване.

Калинчо Магдалинчев
Калинчо Магдалинчев
22 септември 2021 15:18
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Демон
Демон
22 септември 2021 15:45
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Магдалинчев , Тихомирчо и Василчо
Магдалинчев , Тихомирчо и Василчо
22 септември 2021 15:15
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Мордор
Мордор
22 септември 2021 16:14
Гост

Да, слушахме всички в АВСС представянето на Тихомир Димитров и беше потресаващо- абсолютна неграмотност и ниско ниво на интелигентност. Но то като се вижда и нивото на тези, които го избраха, работата е ясна.
Тихомир Димитров е кадър на Доган-сарай. Затова и този свински съвет го назначи като си затвори очите за смехотворното му представяне на избора.

Анонимен
Анонимен
22 септември 2021 13:20
Гост

Скандал след скандал и провал след провал, това представлява този най-позорен в историята ВСС. Които имаха поне малко морал подадоха оставки, надявам се и други да го сторят. За да се сложи край на това ходене по мъките и да се пресече възможността задкулисието да си избере и председател на ВКС, който може да е още по-малоумен, неграмотен, нагъл, комплексиран и отмъстителен от бухалката на мафията Иван Гешев, който няма уважението на правната общност у нас, а единствено страха на подчинените му от ПК и ПРБ, както и на засегналите интересите на обръчите от фирми на Доган сарай.

анонимен
анонимен
22 септември 2021 11:58
Гост

Аз нямам грам отношение към АВСС, но от токсична работна среда и шефове, стигнали безкрая на собствената си арогантност, разбирам. Цял отдел да се подпипише, главният секретар да ги защити – работата е много сериозна и не от вчера.

Къде е високият морал на хората, които са свалили материала или са упрекнали действията на главния секретар? Къде е грижата към собствения им екип? 50 напуснали, 50!

Браво на главния секретар и на lex, че осветлиха тази ситуация. Нека всички знаят съответните членове що за стока са.

РД
РД
22 септември 2021 10:47
Гост

Хехе, тези плюсчета и минусчета в темата са технически бъг- няма как Магдалинчев да има поддръжници. Това е смешно 🙂

Nero
Nero
22 септември 2021 2:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
b.s.
b.s.
22 септември 2021 2:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
СРС
СРС
21 септември 2021 22:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 21:10
Гост

Служителите са прави на 100%, басирам се. Всички знаем Д.М. какво представлява и как се станаха нещата за съвета благодарение на Нинова. Кояджиков пък кой е, че да обижда публично главния секретар, съвсем се е взел насериозно.

мnnn
мnnn
21 септември 2021 21:34
Гост

Тихомире, събирай си багажа вече.

Кютукова
Кютукова
21 септември 2021 22:15
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
вава
вава
21 септември 2021 20:25
Гост

Вместо да й избодат очи, изписаха й вежди.

З..
З..
21 септември 2021 20:05
Гост

Е, за какво я обвиняват- че е искала да работят. Егати калинките. Взимат огромни заплати, а нищо не работят.

Нищо лично към Дишева , но нека подаде оставка
Нищо лично към Дишева , но нека подаде оставка
21 септември 2021 20:30
Гост

Е, как не ги е срам! Явно съдията Марчева е поискала от тези връзкари- администрацията във ВСС, просто да си свършат работата, за която вземат заплати, но те не са назначено за това! Все пак това са връзкари!
Браво нс съдия Марчева!

Нищо лично към Дишева , но нека подаде оставка
Нищо лично към Дишева , но нека подаде оставка
21 септември 2021 20:35
Гост

Добре, а ще гледат ли кой съдия колко акта по същество е постановил? Имам предвид например СРС, където има съдии, които работят изключително бавно, което по същество е липса на работа .
Те ще вземат колкото колегите им които работят ударно ли?

Geleto
Geleto
22 септември 2021 12:35
Гост

Донякъде имате право, но ако съдията ударно напише примерно 600 акта по същество, но откровени глупости, написани набързо, тогава, колега, какво правим? Все пак това не е конвейер.

Диана
Диана
23 септември 2021 13:26
Гост

Какво имате предвид под „откровени глупости“, отнесено към съдия ?

Geleto
Geleto
24 септември 2021 13:45
Гост

Имам предвид откровени глупости, мисля, че значението на това словосъчетание е ясно и не вярвам да считате, че един съдия изначално не може да да напише откровени глупости. Съдията не е непогрешим. Мисля, че на всеки юрист се е случвало да пише откровени глупости.

Geleto
Geleto
22 септември 2021 12:41
Гост

Пример ‐ АНД с конкретни и относими към предмета на делото оплаквания по същество в жалбата, след което решение с нула коментар на конкретните оплаквания и пълнеж с общи приказки по бланка, като НП е потвърдено. Това ударна работа ли е?

Хм..
Хм..
21 септември 2021 22:19
Гост

Що не ходиш на теб да ти кове канчето нон-стоп?!?! И в работно, и в извънработно време, в делнични, в празнични дни… Лошо няма да се пробваш.

Видов ден
Видов ден
21 септември 2021 22:51
Гост

Като не работиш, ще ти коват канчето. Свикнал си да получаваш голяма заплата и нищо да не правиш. Крайно време е администрацията да бъде старателно прочистена от калинки.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:53
Гост

Всеки си назначавал свои хора и се променяли длъжностни характеристики, за да се напаснат към дадения кандидат. Това трябва да спре. Оттам да тръгне реформата и то не само във ВСС и съдебната система, а в цялата държава, а не с някви глупости да занимават обществото.

Човек
Човек
21 септември 2021 19:52
Гост

А в критериите за натовареност има ли значение и качеството на актовете? Или става въпрос само за бройка, която лесно може да се докара?

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:53
Гост

То по тази логика всички пари трябва да отидат в СРС.

ringo
ringo
21 септември 2021 19:50
Гост

Тези хора освен скандали, друго могат ли да произведат?

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:49
Гост

Едно време имаше звание „ударник“ и тези усилни работници получаваха по-високи заплати. Сега такива се опитват да се изкарат някои съдилища.

Hristo G.
Hristo G.
21 септември 2021 19:46
Гост

А оставките, кога?

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:46
Гост

Малоумниците. Това беше единственият шанс СИНС, която вече е модул в ЕИСС да се оправи

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:43
Гост

Марчева, Марчева, ти искаш администрация да работи като частния сектор. Ни мож ги помръдна

ха така
ха така
21 септември 2021 19:45
Гост

А защо питам аз да работи като в див капитализъм? Това трябва да спре в частния сектор, а не да се въвежда в държавния

истината е по средата
истината е по средата
21 септември 2021 19:42
Гост

О, няма съмнение, че Марчева ги е правила на г_з! и е звъняла и им писала по нощите. Обаче съм сигурен и че тези хора не стават за никакви по-сложи задачи извън рутинната работа. Мавъра и Магдалинчев как няма да са доволни те нито една иновация не са направили в този съвет. На тях администрацията си им върши идеална работа, сигурен съм. Та истината е по-средата!

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:46
Гост

Тъкмо ще кандидатстват за бонуси за натовареност.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2021 19:47
Гост

Само ще допълня, че когато на Магдалинчев му зададат въпрос на Пленума, свързан с бюджета, веднага вика шефката на дирекция