За нарушение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) вече да не се издава първо акт, а после санкцията да се налага с наказателно постановление, а всичко да става директно с фиш. Това предлага МВР да се регламентира с промени в ЗДвП (с тях можете да се запознаете тук).

От министерството заявяват, че в момента процесът за установяване на извършените нарушения на правилата за движение по пътищата е много бавен и неефективен. „Не са редки случаите на нереализиране на административнонаказателна отговорност поради изтичане на установените в закона давностни срокове. У редица нарушители, предимно извършващи многократни нарушения на правилата за движение, установени в ЗДвП, се поражда чувство за безнаказаност, което води до увеличаване на пътнотранспортния травматизъм и неизпълнение на целите на ЗДвП – да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата“, изтъкват от ведомството.

И подчертават, че тази две фази за осъществяване на отговорността се запазват и в проекта за промени в Закона за административните нарушения и наказания, а това не работи за санкционирането на нередностите на пътя. „Налагането на административни наказания за нарушения на правилата за движение по пътищата по законоустановения ред ангажира значителен човешки ресурс на МВР, без да допринася за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм“, посочват от МВР.

Промените в ЗДвП предвиждат фишът, с който едновременно се установява нарушението и се налага административно наказание да се съставя в три екземпляра. В него освен данни за нарушителя и превозното средство, ще се описва и нарушението, разпоредбите, които не са спазени, видът и размерът на наказанието, броят контролни точки, които се отнемат, както и как и къде може да се обжалва.

Фишът се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел, който е присъствал при извършване или установяване на нарушението. При липса на очевидец може да се използва и друг свидетел.

Промените предвиждат, че фишът може да се състави и в отсъствие на нарушителя в две хипотези. Първата е, когато нарушителят е известен, „но не може да се намери или след покана, в двуседмичен срок не се яви за съставяне на фиша. А втората – когато нарушението е установено въз основа на материали, изпратени от съда или прокурора.

Фишът се връчва на нарушителя, а той го подписва и получава екземпляр. „Отказът на лицето да подпише фиша се удостоверява с подпис на един свидетел“, предвижда проектът.

Ако той е съставен за нарушение на правилата за паркиране, се издава на собственика или ползвателя на колата, ако има вписан такъв. В тези случаи фишът се счита за връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство.

Фишовете ще се обжалват в 14-дневен срок от връчването им, чрез органа, който ги е издал, до районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. А влезлият в сила ще се счита за влязло в сила наказателно постановление.

В измененията в ЗДвП се предвижда, че при плащането на глобата в 14-дневен срок, се дължат 70% от размера ѝ. Ако обаче е фишът е обжалван и потвърден от съда, глобата се плаща в пълен размер.

В проекта за изменения на ЗДвП са описани няколко начина за връчване на фишовете, ако не са издадени в присъствието на нарушителя.

  1. С препоръчано писмо с обратна разписка, от лицензиран пощенски оператор, когато се съставят в отсъствие на нарушителя, по постоянен адрес – за физическите лица, с две посещения на адреса през седем дни.
  2. чрез служители на определените от министъра на вътрешните работи структури и структурни звена за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им, с изключение на електронните фишове.
  3. чрез длъжностни лица на административни органи, при осъществяване на административно обслужване по смисъла на Закона за администрацията, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.
  4. по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, когато адресатът е посочил електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление, и е изразил съгласие за уведомяване по електронен път.

„Когато лицето не бъде открито на съответния адрес при второто посещение, се поставя съобщение на видно място, което го уведомява, че фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш може да бъде получен в 7-дневен срок в съответната структура. Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и електронният фиш се считат за редовно връчени с изтичане на този срок“, се предлага още в проекта.

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бойчо Огнянов
Бойчо Огнянов
26 май 2020 11:12
Гост

Това с лепенето на публични места за уведомяване пак ли го искат, нали скоро отпадна тая възможност от АПК. Големи са търтеи, ей!

pattra
pattra
25 май 2020 5:55
Гост
хйхх
хйхх
23 май 2020 19:35
Гост

Направо убиха коча с мотиката! То е същото като хванат някой на местопрестъпление направо да си го бесят! Изродите, мечтаещи за диктат, на липсата на вече яхнаха метлата

Лозан
Лозан
23 май 2020 18:43
Гост

В момента процесът за установяване на извършените нарушения на правилата за движение по пътищата не само е много бавен. Но понякога дори някои минават между капките.

jhoro
jhoro
22 май 2020 19:37
Гост

Цялата работа е, да няма обжалване!
Щото сега – само за не-електронния фиш е така!
Чл. 186, ал. 1 „Фишът се подписва от … нарушителя, когато е съгласен да плати глобата.“

ганю
ганю
26 май 2020 16:43
Гост

Жорка, правото е за бдящите, не за спящите. Нали така?
Който подпише, е съгласен с нарушението. Какво да обжалва тогава?

Дядо Кадия
Дядо Кадия
22 май 2020 16:42
Гост

Unus testis, nullus testis
„Един свидетел не е свидетел.“ Принцип на доказателство – един свидетел не е свидетел

Барни
Барни
23 май 2020 15:42
Гост

Верно ли ? Знаеш ли колко осъдени хора има само по показанията на един свидетел ? Само който не се е сблъсквал реално с бг правосъдието, той не знае…

Ценовски
Ценовски
22 май 2020 15:39
Гост

Вижте какво. Няма нужда да прави нищо другар катаджия. Всичко, което трябва да се направи е да се монтират камери на всяка падинка. И те да са с датчик за скорост. И като мине капута с 180 в населено място – прас глоба и тя се получава по мейл. Като не иде да си я плати и се трупа лихва всеки месец. Това е.

адв. Маринков
адв. Маринков
22 май 2020 15:40
Гост

А кой ще ги проверява за дрога?

Kalinka
Kalinka
22 май 2020 15:40
Гост

Да живее нов световен ред

Цветков
Цветков
22 май 2020 15:40
Гост

Е да живее. ма ще живее.

5-ко
5-ко
23 май 2020 18:46
Гост

Явно никой. Старата песен на нов глас.

Фики
Фики
23 май 2020 18:45
Гост

Това му задължение трябва да се обвърже с други такива относно автомобила му. Например като отиде да си плати данъка на колата да се издължи и за глобата.

Емилиева
Емилиева
22 май 2020 15:38
Гост

Да вземат да шият и тия дето форсират двигатели шумно в 23 часа! Не може да се спи.

щерева
щерева
23 май 2020 18:51
Гост

Пълни кретени. Като се разбръмчат с тези мотори, няма спане.

Englishman
Englishman
22 май 2020 15:38
Гост

Да се научат как е на запад и в САЩ. Глобят ли те си си глобен. Няма хънга мънга

jhoro
jhoro
22 май 2020 19:30
Гост

И как е „на Запад“? Вие знаете ли?
Ако докажеш, че не са прави – санкцията пада!

Любенова
Любенова
22 май 2020 15:38
Гост

И сега какво правиМ?

Мили Ционер
Мили Ционер
23 май 2020 18:48
Гост

Излизаме от джобовете и минаваме метър.

Kameliq
Kameliq
22 май 2020 15:37
Гост

Аз както и да го гледам системата за глобяване не работи. Ако работи то имаме и корупция при полицията.

Гаверон ще се изкаже!
Гаверон ще се изкаже!
22 май 2020 15:37
Гост

А по електронен път дали не може да се направи да излизат и да си седят там>?

Анонимен
Анонимен
22 май 2020 15:33
Гост

Катаджии и интернет, хахаха. Има да им гърми системата…

Анонимен
Анонимен
22 май 2020 15:33
Гост

Като цяло същото, но без АУАН. Впрочем това за мен е допотопна система, която не съм чувал да съществува никъде по света – логично с един акт да се установява и санкционира нарушението

Анонимен
Анонимен
22 май 2020 15:32
Гост

Събираемостта на глобите е основната превенция, по-добра от увеличаване на наказанията за нарушения.

999
999
22 май 2020 15:34
Гост

А представяш ли си каква е статистиката на обжалвани и потвърдени актове? Сигурно 2 на 100

Страшников
Страшников
23 май 2020 18:55
Гост

Най много. Факт!

123
123
22 май 2020 15:32
Гост

Ейй, дали още Кисяков им мъдри реформите?

занн
занн
22 май 2020 15:31
Гост

Накратко положението е – на тъп катаджиия ЗАНН му е крив

Fredy
Fredy
22 май 2020 15:30
Гост

Ей, тези от 30 години само мислят и тъкмят, и все не могат да си съберат глобите. Според мен – умишлено.

Анонимен
Анонимен
22 май 2020 15:30
Гост

Аз предлагам директно по 10 пръчки на голо или обесване на пътя. Не ти работи стопът – два удара, нямаш аптечка – три и тн.

лили
лили
23 май 2020 18:53
Гост

Е, обесването е малко прекалено. Иначе за пръчките съм о.к. Дори катаджиите могат да им удрят по няколко палки.

Никой
Никой
22 май 2020 15:29
Гост

Хубаво, ама дано и да стане, че на КАТ все не им минават предложенията.

Койчо
Койчо
22 май 2020 15:31
Гост

Защото правото не им е силната страна и не отговаря на въпроса „Ся кво праим?“.