Само фирмите от 19 сектора ще могат да се възползват от схемата 60:40, при която държавата подпомага работодателите с по-голямата част от заплатата на работниците им. Това става ясно от проекта на постановлението на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение.

Той беше публикуван от „24 часа“, а пред „Лекс“ източници от правителството потвърдиха автентичността му. В момента постановлението, с което се определят условията, на които трябва да отговарят фирмите, за да получат тази помощ, се съгласува от министерствата. По информация на „Лекс“ всяко от тях трябва да изрази позицията си по него още днес и незабавно след това Министерският съвет ще го приеме.

Очаквано в него се предвижда, че 60% от заплатата на работниците си ще получат фирмите от секторите ресторантьорство, хотелиерство, строителство, транспорт и тн. (всички останали виж в пълния текст на проекта на постановлението тук). Липсват свободни професии, като адвокатската, но там са спортистите и артистите.

От проекта става ясно, че всъщност парите ще бъдат превеждани на работодателите, а те ще изплащат пълните заплати на служителите си.

Условията, на които трябва да отговарят работодателите, са следните:

 1. да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в България;
 2. да заявяват изплащане на компенсации на работници и служители, наети в секторите и икономическите дейности, посочени в Приложение 1 в постановлението, през месеца, предхождащ обявяването на извънредното положение;
 3. да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 4. да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 5. да запазят заетостта на лицата, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 6. да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Заявленията ще се подават от работодателите в бюрата по труда. А към тях трябва да бъдат приложени следните документи:

 • заповед на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда;
 • декларация, че ще запазят заетостта в предприятието и че няма да прекратяват договорите на служители, през периода, в който се изплащат компенсации
 • списък на работниците, за които се подава заявление за изплащане на компенсации с три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, служебен номер от НАП;
 • декларация с данни за платежна сметка на работодателя с IBAN.

Специална комисия към всяко бюро по труда ще разглежда заявленията и документите в срок до 7 дни от подаването им. И бюрото ще уведомява работодателите за решението ѝ до 2 работни дни от датата на вземането му.

За всички декларации ще има образец, който ще бъде утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

В проекта на постановлението е залегнало правилото, че който съкрати работници, ще връща парите, които е получил от държавата.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петрова
Петрова
27 март 2020 19:33
Гост

Чудесно! Всички учебни центрове за обучение на водачи бяха спрени със заповед на директора на автомобилна администрация, а сега липсват в таблицата.

Гунова
Гунова
31 март 2020 2:28
Гост

Ако някой има информация за учебните центрове за обучение на водачи на МПС, моля да сподели.

Антония Боянова
Антония Боянова
27 март 2020 16:27
Гост

Здравейтте, не откривам прието ли е? На страницата на МС стои стара информация, или аз не се ориентирам.

Пламен
Пламен
27 март 2020 13:12
Гост

На мен ми е интересно какво прави стоителството в тази схема, след като строителите продължават да си работят пак парички за „нашите“

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 22:30
Гост

Интересно какво ще се случи с абитуриентските балове.

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 22:32
Гост

Ако се наложи, няма да броят от 1 до 12. Най много да го изкарат на патерици. Важното е да сме здрави.

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 15:37
Гост

Артистите правилно ще бъдат подпомогнати, те единствени работят безвъзмездно сега.

Манолас
Манолас
26 март 2020 15:32
Гост

Ще дадат ли по системата 60/40 на футболните клубове и те да си покрият заплатите на футболистите ? хехе 🙂

Мяу
Мяу
26 март 2020 15:33
Гост

Само на „Левски“.

Еха!
Еха!
27 март 2020 10:49
Гост

А футбол имаме ли?

Дано
Дано
26 март 2020 15:32
Гост

Надявам се, че работодателите ще плащат заплатите, защото не виждам тук как това ще се доказва и какви гаранции има за това.

Вътрешен
Вътрешен
26 март 2020 15:35
Гост

Бъди сигурен, че шефчетата ще прецакат работниците, особено ресторантьорите, които осигуряват хората на минималните заплати.

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 15:43
Гост

Работниците трябва да подават сигнали, ако не получат заплатата си и тези сигнали трябва да бъде позволено да са анонимни.

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 22:25
Гост

Със сигурност ще има работодатели, които ще се възползват от ситуацията

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 22:23
Гост

Класика е да те осигуряват на минималната, да ти я плащат по банков път, а останалото на ръка.

Рудолф
Рудолф
26 март 2020 15:32
Гост

Ми реално кой страда? Туризма. До някъде и строителството, но строителите не се прегръщат. Може и да работят. Това е. Няма нужда държавата да дава пари на всички ни. Е и спорта страда

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 22:26
Гост

Да ти имам проблемите.

Хорхе Букай
Хорхе Букай
26 март 2020 15:30
Гост

Ма не разбирам тази паника. Мног хора работят от дома си. Все пак няма поголовно уволнение на кадри. Хората работят бе. Сега, надявам се, че го правят. Да не е спане до обяд и после ядене и пак спане.

Пешо
Пешо
26 март 2020 15:30
Гост

Най-прецакани както винаги са свободните професии.

Вики Е
Вики Е
26 март 2020 15:30
Гост

Хората на запад не се справиха добре с кризата и карантината. Обаче ние се справихме по-добре от тях. Но по-добре от нас се справят Китай и Русия. В Русия Путин пуска всички в НЕработна седмица, като хората ще си вземат заплатите в това време

Ставрева
Ставрева
26 март 2020 15:29
Гост

Да пускат хората в неплатена отпуска. Положението е временно все пак. После ще им трябват работници.

Кирева
Кирева
26 март 2020 15:28
Гост

И все пак работодателите да се замислят преди да се освобождават от хората си. Защото това не е перманентно положение и не се е сринала икономиката на света все пак. Когато това свърши ще имат нужда от хора за да се поднови всички отново.

Анонимен
Анонимен
26 март 2020 22:28
Гост

А дано да е по- скоро. Че както е тръгнало…

Иванова
Иванова
26 март 2020 15:27
Гост

Е какво искат? Както каза Борисов, министъра на финансите няма да раздава едни пачки с пари. Ума си условия.

Зумбрев
Зумбрев
26 март 2020 15:27
Гост

Абе ясно е на всички, че пари за всички няма. И сега ще има безработица и ще е тегаво.

Утепляк
Утепляк
26 март 2020 15:26
Гост

Е знаехме си, че няма да има за всички…