Досега само 14 фирми, които е трябвало да обявят действителните си собственици, са го направили, а общо задължените търговци са около 85 000. Това съобщиха днес от Агенцията по вписванията, където се подават декларациите.

За първи път от ведомството огласяват колко от дружествата и юридическите лица с нестопанска цел трябва да обявят действителните си собственици. Както „Лекс“ писа, това задължение беше въведено с новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Срокът за подаване на декларациите започна да тече на 1 февруари 2019 г., а кампанията трябва да приключи до 31 май 2019 г.

Фирмите, фондациите и сдруженията, които не обявят навреме действителните си собственици, са заплашени от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Освен това ЗМИП предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването.

Не всички фирми обаче са задължени да подадат декларации в Агенцията по вписванията и се оказва, че това е довело до объркване.

От Агенцията по вписванията днес съобщиха, че от общо 64 заявления, вписване реално е извършено по 14, защото останалите просто не е трябвало да обявяват действителните си собственици.

„Фирмите, които не следва да подават декларации са: еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества  с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица. Гореизброените търговци трябва да подават тази декларация, само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните такива“, разясняват специално от агенцията.

Образецът на декларацията за действителните собственици е в приложение №3 към в Правилника за прилагането на ЗИМП. В правилника е посочено, че тя се подава от „представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“.

Декларацията трябва да е с нотариална заверка на подписа.

От АВ посочват още, че заявяването на информацията за действителните собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп до нея.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 15:07
Гост

Не мисля, че това ще бъде ефективна мярка срещу изпирането на пари.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 15:04
Гост

Поредният хаос, който се създаде. Излишни главоболия за собствениците.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 15:06
Гост

И най вече безсмислени разходи.Виж, нотариусите ще имат достатъчно работа и приходи по този повод.

sash
sash
11 февруари 2019 14:23
Гост

Проблемът е, че няма никаква разяснителна кампания. Съвсем нормално е хората да се объркват и да се презастраховат. Предпочитат да подадат декларация пък да се окаже излишно, отколкото да е трябвало да го направят и да пропуснат. Тук е мястото на т. нар. бизнесорганизации, които трябва да запълнят вакуума и мълчанието на администрацията и да проведат кампания поне сред собствените си членове

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2019 14:02
Гост

Поредната норма на хартия, която няма да се спазва.