Малко над 1/3 от кандидатите за младши съдии, явили се писмения изпит, са допуснати до втория етап от конкурса – устен изпит.

От 594 души, решавали тест и казус, едва 205 продължават участието си в процедурата. Това означава, че само те са получили оценка от поне „4.50“, каквито са изискванията в наредбата за конкурсите. Свободните места за младши съдии са 28.

Резултатите от писмения изпит вече са публикувани на сайта на Висшия съдебен съвет. Там всеки заинтересован може да види и решенията на казусите по гражданскоправни и по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.

Устният изпит ще се проведе по график в периода от 15 до 18 май в Националния институт на правосъдието. На него се допуска използване на нормативни актове.

На устния изпит се проверяват знанията на кандидатите, като за целта се тегли по един въпрос от гражданско-правните науки, един въпрос от наказателно-правните науки и един въпрос от конспекта по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия, като те трябва да я съобщят веднага на желаещите да станат младши съдии.

За да издържат изпита, кандидатите трябва да получат оценка не по-малко от добър „4.00“ на устния изпит.

Окончателното класиране се извършва според бала, който е сбор от оценките от двата изпита.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 юни 2019 23:13
Гост

Питам като лайк? Дали изпита за младши следователи се провежда по същия начин? Със същите конспекти по гражданско и наказателно право.

безсмислено
безсмислено
24 април 2019 19:05
Гост

Не е само тестът. Не са качили и контролните казуси.

Надя
Надя
24 април 2019 18:08
Гост

Тази година оценяващите са били доста строги. Само две отлични крайни оценки – 5.57 и 5.50, което си е прецедент за такъв конкурс. Що се отнася до теста по право на ЕС, определено не е бил подготвен прецизно от комисията. Ако заданието е било, че само един отговор е верен, странно е как в отговорите на теста е посочено, че два или всичките отговори са верни.

Александър
Александър
24 април 2019 17:42
Гост

Съдът на публичната служба е закрит от 01.09.2016 г. Учебника по пес е от 2015 г. И за това хората които са чели там са прекарани да пишат като отговор и трите съдилища.

тест
тест
24 април 2019 14:59
Гост

Вижте забележката в решението на теста и специално за първи въпрос не се оплаквайте – приели си, че отговори В и Г дадени заедно или поотделно се зачитат за верни.

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 12:59
Гост

Вижте въпрос 4 от теста. Приели са за верен отговор, че структурата на съда е а)съд и общ съд. Това не е вярно. На първи въпрос се оказва, че верните отговори са два, като в голямата зала 272 на 500 човека им бе казано, че теста има само един верен отговор. Има ли въобще възможност да си погледне човек работата на този изпит?

Мда
Мда
24 април 2019 13:52
Гост

Очевидно нямате добри базисни познания по правото на ЕС. Да не говорим, че не умеете и да разчетете и анализирате зададените въпроси. Къде отивате тогава? „Кои от изброените межународни организации…“ примерно.

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 14:12
Гост

До някъде съм съгласен с Вас, но все пак с оценка над 5 в изпит с необичайно слаби оценки си мисля, че горе долу имам някаква базова бегла представа. Като ти кажат квесторите има само по един верен отговор да посочиш два си е авантюра. Все пак приемам критиката.

безсмислено
безсмислено
24 април 2019 14:17
Гост

И аз разбрах, че има само един верен отговор. Некоректно обяснение на условието. Иначе няма смисъл да се гледа работата. Тя няма рецензия, само оценка. Е, ще чакаме резултати от следващия.

Мда
Мда
24 април 2019 14:39
Гост

Хората, които обясняваха на конкурсите, нямаха идея къде се намират. Не виждам повод точно това да е трагедията, а още повече да се разчита на казаното от тях. Смятам, че е некоректно тествеоте да се оценяват според указанията, дадени в забележката.

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 11:22
Гост

Разбрах, че има и доста, които не са се явили. Другите толкова слаби резултати ли имат?

Ivanov
Ivanov
24 април 2019 11:23
Гост
Някой си
Някой си
24 април 2019 11:19
Гост

Само на мен ли ми се струва, че изпитите за прокурори и следователи са по-лесни?

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 14:16
Гост

Обикновено оценките в прокурорския изпит са най-високи

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 11:08
Гост

Много изпаднали от класацията. Защо така?

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 11:10
Гост

При тези казуси какво очакваш? Сложни са, особено наказателноправният.

Ентусиаст
Ентусиаст
24 април 2019 12:23
Гост

Казусът беше фасулска работа, наказателният имам предвид. Тестът беше гаден. Прокурорският казус беше гаден, но тестът беше лесен. Ще видим там как ще се случат нещата