Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС), което е изразител на волята на цялата адвокатура и неин най-висш орган, в остро обръщение отхвърли приетия от Висшия съдебен съвет модел 4 за реформа на съдебната карта.

„Каквото и да си говорим, имаме два много сериозни проблема, които стоят за решаване по-другата седмица. Предстои Висшият съдебен съвет да вземе окончателно решение за модел 4 за реформа на съдебната карта. Нека с една много рязка декларация да предизвикаме обществен дебат. Съдебната система не се прави за удобството на съдиите и на адвокатите, а на обществото“, заяви адвокат Валя Гигова, която предложи обръщението.

И призова колегите си да направят така, че модел 4 да не се случи. По думите ѝ с планираното закриване на 57 районни съдилища и промяната в подсъдността, според която те ще гледат само искове до 2000 лв., РС на практика се превръщат в мирови съдилища. „Колегите съдии много остро реагираха на този модел. Нека, който както може – по медии, по съдилища, да проведе активна кампания тази работа да не стане. Ако трябва ще направим и мълчалив протест пред съдилищата“, каза Гигова. И напомни, че нито един адвокат не участва в работната група по създаването на модел 4.

Жана Кисьова призова да се разяснява и на адвокатите какво ги чака с модел 4. Елена Радева от Смолян каза, че колегията там вече работи активно той да не се случи, като изтъкна географските специфики на района.

Предложи се ВАдС да се срещне с ВСС, както и да настоява негови представители да участват в заседанието на Пленума на съдебния съвет, на което ще се обсъжда модел 4.

В декларацията си ОСАС заяви: „Ние, българските адвокати, водени от разбирането, че:

  • правосъдието е основа на държавността и достъпът до съд е гаранция за нормалното функциониране на правовата държава,
  • без българската адвокатура е невъзможно осъществяването на професионално, обективно и справедливо правосъдие,
  • адвокатите, на които е възложена обществената роля да оказват съдействие и защита на българските граждани и юридически лица, заради прекия си контакт с хората в най-голяма степен познават проблемите и на правосъдието, и на обществото като цяло,

изразяваме категоричното си несъгласие с предприетата от Висшия съдебен съвет инициатива по промяна на съдебната карта и избора на т.нар. „модел 4“ за прекрояване на съдебната карта у нас“.

Адвокатите подчертават, че модел 4 предвижда закриване на множество районни съдилища в страната и превръщането им в териториални поделения без да е направен детайлен и задълбочен икономически, социален и демографски анализ за необходимостта от такава промяна и да са преценени резултатите, до които би довела тя. Освен това в него се залага промяна в подсъдността по множество граждански и наказателни дела, което превръща окръжните вместо районните съдилища в основен първоинстанционен съд.

„Планираната съдебна реформа не намира оправдание в специфичните обществено-икономически условия у нас и няма да направи правосъдието нито по-бързо, нито по-евтино, нито по-достъпно, като не съответства и на дългогодишните традиции на устройство на съдилищата в България. Напротив – предвижданата промяна ще отдалечи правосъдието от българските граждани, което на практика е абдикация на държавата от основната ѝ функция – да осигури реален достъп до съд. А правова е само държава, която гарантира на своите граждани защита на правата и интересите им чрез лично и непосредствено участие в съдебните производства, което е невъзможно, когато съдът, вместо да се доближава, се отдалечава от човека“, заявяват адвокатите.

Те изразяват съмнение, че модел 4 заедно с липса на ефективно електронно правосъдие ще доведе до липса на достъп до съд и на ефективни правни средства за защита.

„Ето защо ние, българските адвокати, като изразяваме тревогата си от проблемите, които би могъл да породи т.нар. „модел 4“ в съчетание с липсата на работещо електронно правосъдие, се обръщаме с призив за провеждане на сериозен професионален и обществен дебат по въпроса за реформата на съдебната система. Надяваме се този дебат да доведе до преосмисляне на нуждата от радикално прекрояване на съдебните райони и промяната на подсъдността, което не е в интерес на обществото и гражданите“, се казва още в обръщението.

Което завършва с вяра, че ВСС ще подходи разумно и отговорно и няма да допусне самоцелни радикални реформи, които ограничават достъпа до съд и способите за защита правата на гражданите.

Отчетите на ръководството

В навечерието на изборите за ново ръководство на адвокатурата делегатите за общото ѝ събрание препълниха залата на столичния хотел „Балкан“.

Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) започна с химните на България и на Европейския съюз и с едноминутно мълчание в памет на починалите през миналата година адвокати.

С наградата на името на адвокат Тодор Бурилков посмъртно беше удостоен адвокат Борислав Ралчев. Получи я синът му адвокат Милен Ралчев. „Това най-високо отличие за моя баща, патрон и учител е признание за неговата неуморна и всеотдайна работа за българската адвокатура“, каза Милен Ралчев.

Новите Висш адвокатски съвет (ВАдС), Висш контролен съвет и Висш дисциплинарен съд ще бъдат избрани от 348 делегати (кои са те виж тук), които представляват 13 944 адвокати от цялата страна. Гласуването ще започне след като приключи отчетната част на събранието.

Кандидатите за председател на ВАдС са четирима – Райна Аврамова, Ивайло Данов, д-р Ивайло Дерменджиев и Йордан Цветанов (каква е визията на всеки от тях за бъдещето на адвокатурата виж тук, тук, тук и тук в специалните интервюта, които дадоха за „Лекс“).

Събранието лично уважи министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов.

„Никой днес не може да си представи правосъдието без мисията на адвоката. Тази роля на защитник и на представител на гражданите не само в правораздаването, но и в други области на обществения живот, е изключително важна. Адвокатите като представители на свободна професия трябва да играят още по-активна обществена роля. В редица случаи точно те са допринасяли за изразяване на граждански позиции и професионални мнения по тези въпроси, които интересуват българските граждани“, каза Стоилов. И пожела на адвокатите: „Бъдете здрави и отдадени професията, защото това е важно за всички хора, които разчитат на вас“.

Председателят на Съюза на юристите Владислав Славов се възползва от присъствието на министъра, за да отправи за пореден път апел за реформа в юридическото образование, като припомни, че към такава в последните години са пристъпвали най-вече служебните правителства.

„Предлагам две простички неща. Девет юридически факултети, без Академията на МВР, са прекалено много. Можем да ги преобразуваме на 4-5 и задължително да намалим броя на приеманите студенти. Много съществено и още по-лесно е да въведем единен анонимен писмен държавен изпит“, каза Славов и даде пример с Румъния, където на факултет с успеваемост под 50% на държавния изпит автоматично се отнема акредитацията.

Към събранието се обърна и председателят на Националния институт на правосъдието Меглена Тачева. „Досега никога не съм се вписвала като адвокат, но завинаги свързах живота с тази професия като първия директор на Центъра за обучение на адвокати“, каза тя и пожела на адвокатите мъдър избор.

Думата взе и доскорошният председател на Пловдивската адвокатска колегия и кандидат за шеф на ВАдС Иван Демерджиев, който сега е зам.-министър на правосъдието.

„Радвам се, че държавата протегна ръка към адвокатурата и апелирам да я приемете и да ни помогнете да дадем максимума от себе си и да направим така, че всички да живеят и работят в една по-добра среда. Апелирам да упражните правото си на глас така, че 14 000 адвокати да се гордеят този избор и той да доведе до развитие, както на адвокатурата, така и на българското общество“, каза той.

Председателят на ВАдС Ралица Негенцова заяви, че отчита последната година от мандата му. Тя информира събранието за десетките искания и становищата на съвета до Конституционния съд, както и по тълкувателни дела и за законодателни промени. „Становищата ни се приемат от институциите и се чакат и търсят от тях“, заяви тя (всички данни виж в отчетния доклад тук).

Отчете и реакцията на ВАдС по модела за реформа на съдебната карта, т. нар. модел 4, приет от Висшия съдебен съвет. Адвокатурата излезе с остро критично становище и призова за широка обществена дискусия

Негенцова информира събранието и за работата по нов Закон за адвокатурата, концепцията за който беше създадена от специална работна група и ще бъде завещана на бъдещия ВАдС.

Тема на доклада бяха и работата на представители на съвета във връзка със законодателството за преодоляване на кризата от COVID-19, както и отпорът на адвокатурата срещу обявяването на съдебна ваканция в края на 2020 г. Негенцова напомни и че в началото на пандемията адвокатите бяха освободени от вноски, както и за промените, които позволиха и на самостоятелно практикуващите да се облагат по Закона за корпоративното подоходно облагане.

„Желая на всички през следващия мандат много здраве, мъдрост, професионални успехи и удовлетворение от постигнатото“, каза Негенцова.

„През 2020 г. имаше проблем със събираемостта на месечните вноски. Някои колегии събираха, но не превеждаха вноски“, отчете главният секретар на съвета Стефка Въжарова, като посочи че до края на годината от Смолян са платени 56% от вноските, а от Хасково – 35%, но от думите ѝ стана ясно, че впоследствие почти всички вноски са платени.

В банкови сметки адвокатурата има над 3,5 млн. лв. (пълната информация за финансите на адвокатурата виж тук).

Старите проблеми на нов глас

По време на обсъждането на отчетите адвокатите поставиха проблеми и теми, които са излагани на общите събрания през последните няколко години.

Александър Попчев от Пловдив говори за това дали трябва решенията по дисциплинарни производства срещу адвокати да подлежат на съдебен контрол. „Пазете се от съдебен контрол! Съдиите и прокурорите са наши врагове. Паднете ли им ли в лапите, не очаквайте да ви помилват“, заяви той. Освен това коментира и познанията на завършващите право и заяви, че 40-50% от тях са „много зле, вее едно са завършили строителния техникум, елементарни неща от вестниците не знаят“.

Велик Гогов от Благоевград пък постави отново въпроса за членския внос от 20 лв. към ВАдС, за който се спори откакто беше увеличен, а миналата година ОСАС гласува да бъде намален на 10 лв. Петър Славов от София пък говори за проблема с достъпа до съдебните сгради и това, че адвокатите се редят по опашки за разлика от съдиите и прокурорите.

„Всяка година си казваме едни и същи неща“, заключи Добромира Полименова от Бургас. Тя говори за претърсванията в кантори, за невъзможността на самостоятелно практикуващите адвокати да ползват отпуск (в чл. 51 ГПК беше регламентирана подобна възможност, но тя ще влезе в сила след повече от година) и за насрочването на множество дела в един и същи час. „Отскоро в Бургас има промяна, насрочват ги за през 5 минути. Струпват ни като овце в малки коридори без прозорци, където даже въздух няма“, възмути се тя.

Жана Кисьова от София пък постави въпроса знае ли ВАдС колко адвокати ползват правно-информационната система „Лакорда“, за което съветът плати над 804 000 лв. Както е известно, за това беше сезирана прокуратурата, а на заседанието на съвета, на което е взето решение за договора стана ясно, че няма яснота за колко потребители се плаща тази сума (повече виж тук). Главният секретар на съвета Стефка Въжарова отговори, че са предоставени 9 модула от системата и има справка, че я ползват 12 037 души.

Призив софийската колегия да бъде разделена на две – София-град и София-област, пък отправи Юлиян Георгиев от Варна.

Ралица Негенцова отговори на част от въпросите. Като за достъпа до съдилищата каза, че са изписани много писма и са проведени много срещи, но отговорът винаги е, че съдебната охрана няма достатъчно хора и техника, но сега пак ще има среща със зам.-министър Демерджиев и ще бъде поставен и този въпрос.

Говорят кандидатите за председател на ВАдС

„Няма нужда от пиар кампании, а трябва да се наблегне на качеството на работата ни“, заяви Димитър Вълчев от Бургас и постави въпроса за това, че всеки може да се впише като служебен защитник, независимо от сферата на компетентността си. И предложи да се търси обратна връзка от представляваните за качеството на защитата.

Той поиска кандидатите за председател на ВАдС да се представят накратко пред събранието.

Преди това да стане думата взе Велислав Величков. Той обяви, че оттегля кандидатурата си като член на ВАдС и призова колегите си да не гласуват за него.

„Кандидатурата ми е издигната от много колеги. Няма да кажа: Аз не искам, но ме натискат. Точно обратното – аз искам да бъда избран за председател на ВАдС“, каза Йордан Цветанов, който пръв откликна на призива на Вълчев кандидатите за председател да вземат думата. И посочи, че с основните му виждания всеки може да се запознае от интервюто му за „Лекс“. Говори за дейността си в Центъра за обучение на адвокати и посочи, че познава по-голямата част от проблемите на адвокатурата и има мнение как да бъдат решени. „В действащия Закон за адвокатурата има много хубави неща, които да останат, но има и такива, които спешно трябва да бъдат изменени. Едно тях е неизпълнението на решението на СЕС за адвокатските хонорари“, каза Цветанов. И заяви, че ако бъде избран за председател, отчетният му доклад ще започва с изпълнението на решенията на миналогодишното ОСАС и първото нещо, което ще направи е да посети всички колегии.

На призива откликна и друг от кандидатите за председател на ВАдС – д-р Ивайло Дерменджиев. „Смятам, че е справедливо всички кандидати да се изкажат, сега сме двама в залата“, коментира той и благодари за добрата инициатива на „Лекс“, който даде думата на всички кандидати.

„Аз съм може би единственият кандидат, който се явява пред вас с екип“, каза той и обясни, че в него е търсен баланс и има представители на големите кантори, преподаватели и самостоятелно практикуващи адвокати. За себе си каза, че управлява голямо дружество, но е почнал като редови адвокат, а и има преподавателска дейност в СУ.

„Нека да хванем бика за рогата и да ви кажа какво не съм“, каза Дерменджиев и започна коментар за твърдения, които е чул за себе си откакто се е кандидатирал за председател.

„Като съм казал нещо, го казвам аз, а не някой друг“, заяви той. И продължи: „Спекулира се, че съм представител на корпоративните кантори. Всички големи кантори са конкуренти помежду си и след това с всеки един от другите адвокати. Тези кантори нямат еднакви интереси“.

„Разпространява се, че нямам опит в органите на адвокатурата. Вярно е. Признавам си го. За 30 години като адвокат никога не съм бил в орган на адвокатурата, но съм управлявал адвокатско дружество. Липсата на опит в адвокатурата в крайна сметка може би не е недостатък, може би е плюс. Ако ме изберете, ще се разбере“, каза още Дерменджиев.

Той посочи като един от основните проблеми на адвокатурата ниските доходи и разказа как е бил на събрание на Нотариалната камара и там никой не говори за пари. „Пари“ е мръсна дума при тях. Надявам се, някой ден, ако аз и екипа ми бъдем избрани, на събранията да не говорим за пари, а за принципи и адвокатски практики“, завърши той.

На събранието дойде и друг от кандидатите за председател – Райна Аврамова. Тя призова делегатите да гласуват по съвест. „Смятам, че ще дадете възможност в органите да влязат колеги, които не са от една група, защото във всеки орган трябва да има коректив, да има колеги, които не са включени в листи“, каза тя.

 

80
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Модел 5
Модел 5
01 юни 2021 11:36
Гост

Конкубина начело на Адвокатурата. De facto.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2021 9:52
Гост

Безкомпромисната позиция на адвокатурата срещу задкулисието в съдебната система и куклите им на конци като Гешев и ВСС явно е изнервила до краен предел Недялко с мегафона и като гледам е увеличил надника на троловете си.

Бадеми, лешници, фастъци
Бадеми, лешници, фастъци
01 юни 2021 11:41
Гост

Ти преброи ли си минималния хонорар от ОББ-то? По онова дело дето ти го пусна баба Валя.

Анонимен
Анонимен
31 май 2021 13:05
Гост

Провиснали телеса и шкембета, издуващи скъпарски костюми и дрехи. после зле била адвокатурата, много бедни и гладни били. Бе кой ви пита дали искате или не искате Модел 4? Нямате правомощието да определяте това! Оправете си собствената кочинка с нов и модерен Закон, пък тогава давайте на другите акъли.

Гост
Гост
31 май 2021 12:28
Гост

Адвокатурата е тотално овладяна от Гигова. Софийската колегия и Висшият адвокатски съвет са изцяло под неин контрол. Дано използва тази си власт не само за трупане на още власт и пари, а да направи нещо за Адвокатурата и за „обикновените“ адвокати. (както се изрази нейното „сламено човече“).

Анонимен
Анонимен
31 май 2021 20:31
Гост

A dano, ama nadali

отговор
отговор
31 май 2021 11:38
Гост

Всички предварителни прогнози за „свирен мач“ се оправдаха на 100%. Според спортно-правната терминология на адв. Ивайло Дерменджиев.

въпрос
въпрос
31 май 2021 6:54
Гост

Демонстративните снимки без маски, надявам се са направени само заради снимките, а после сте си „наденали “ маските, нали?

Противното би значило флагрантно незачитане на правилата за носене на маски в закрито помещение, но вие сте си носили маските, нали?

Общото събрание е видеозаснето, и при преглед на видеото всички, с изключение на водещия заседанието и ораторите са с маски, нали? Защото вие зачитате правилата, не сте над тях! И щом държавата е наложила в условията на пандемия да сте с маски, вие сте спазили правилата, нали?

от конкубината
от конкубината
30 май 2021 13:06
Гост

Довечера ще се полива победата.Самолета е паркиран на „Калоян“.само да излязат резултатите и отпрашваме.А като се върнем ще ви покажем кой ще кара самолета.

Т.Живков
Т.Живков
30 май 2021 14:18
Гост

Бил почнал от Осма консултация, кат чирак. С тоз тейко:

Чудех се
Чудех се
30 май 2021 12:58
Гост

Кой ще го играе епигон и протагонист в борбата за наследството? Димитър Вълчев от Бургас. Масата на наследството. Концепция в завещанието. За другото не питайте. Отчетите са приети.

Анонимен
Анонимен
30 май 2021 12:35
Гост

Учил съм толкова години Право и – пак не разбрах, какво е това Общо събрание, на което аз не гласувам. Не е ли редно всеки един да пусне бюлетина, скъпо ли е, ако е така – то какво налага в Шератон събранието, сигурно не е безплатно, а няма пари за пряко гласуване. Ред размисли над диктатурата – добре, че по естествен ред преодоляваме някои от съвременниците на Живков, ама то явно си е нещо интересно монопола. Това е доста объркана система – имаме някакви членски права, но няма – а и няма да има и изобщо няма да се промени… Покажи целия коментар »

пак минавам
пак минавам
30 май 2021 12:30
Гост

От всички най-добре се е представил Янаки Стоилов. А най-креативно се е изказал Юлиян Георгиев.

Стефчо Банков
Стефчо Банков
30 май 2021 12:24
Гост

Вчера Гигова и партньори подкрепиха отчетите. Днес Данов и с-ие връщат жеста. Ягуарът е курбан. А адвокатите от страната духат супата. Както винаги. Изразът е запазена марка от спортното право.

Другата буля
Другата буля
30 май 2021 12:08
Гост

Жана Кисьова от „Групата Немарчев“. Тия смешници ще управляват Адвокатурата. Една идея по-дейни от Негенцова и компания. И една идея по-непочтени. Завършени лобисти. На сметка на банките.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 21:18
Гост

Съдиите са против тая герберастка измишльотина „модел 4“. И нормално, ако се осъществи това изрващение, правилните съдии ще се качат в окръжния съд, а от окръжния правилните- в апелативния. А всички неудобни ще бъдат забити до пенсия в смехорията, наречена „районен съд“ – искове до 2000 лева. Но няма да стане.

Конкубинатът на лобистите
Конкубинатът на лобистите
29 май 2021 21:16
Гост

Не се кахърете, вече е избран. По информация от кухнята, където всеки продукт се води на строг отчет.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 21:36
Гост

Я преведи какво е „конкубинат“ и „информация от кухнята“? Ако може и да посочиш източник? Само да не е оня травестит Веселина Захариева и клошарския сайт afera.bg. ..

Не може
Не може
29 май 2021 23:34
Гост

За гейовете начело на вътрешната сигурност – не става!

Re:
Re:
30 май 2021 12:13
Гост

Че е конкубинат, конкубинат е. Че е лобистки, лобистки е. Другаде е въпросът на въпросите. Какво ще роди на адвокатите и на онези чийто права и интереси защитават адвокатите?

ПРАВИЛНО
ПРАВИЛНО
29 май 2021 20:59
Гост

София си е за няколко колегии. И без зала „Армеец“. Това е безобразие. Отделно е неизпълнение на закона.

Тая па
Тая па
29 май 2021 20:47
Гост

Виодорова, резервната. Дай да ви издигнем паметник и да ви овековечим.

Увековечената
Увековечената
29 май 2021 21:02
Гост

Кандидатка за член на ВСС. Само не питайте кой я беше предложил.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 20:25
Гост

Славов и съмишлениците му не могат да се примирят, че няма как само техните роднини да са юристи. Няма как, наистина, пазарна икономика, с плановата приключихме отдавна.

стра плановик на заработка
стра плановик на заработка
29 май 2021 23:08
Гост

Не иде милосърдието нивга по принуждение. То благ дъждец е, поръсил от небето към земята, без никой да го кара. Благодат за който взема и за който дава, по-силно у по-силните в света, то повече от златната корона приляга на монарха. Този скиптър в десницата му, чийто изглед пълни душите с уважение и страх, е знак на земна власт и земна сила, но милосърдието е над него — царуващо в сърцата на царете, то качество е на самия Бог, и светската им власт тогава само напомня Божата, когато милост смекчава правото… Законът с вас е, евреино, ала добре помнете, че… Покажи целия коментар »

Кърти миФки
Кърти миФки
29 май 2021 20:04
Гост

И замезва с бадеми и фастъци, чакайки таксито марка „Ягуар“.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 19:06
Гост

А бе, къде е Данов

Код Ч
Код Ч
29 май 2021 19:05
Гост

Ох, снимката ме притесни. Емилия Недева е с червена рокля. Да не стане някой фал на изборите

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 21:20
Гост

И какъв фал да стане? Ако направим ретроспекция, герберастите са поне три пъти по-вредни, отколкото беше тройната коалиция.

ДрескодЪт на Тачева
ДрескодЪт на Тачева
29 май 2021 23:42
Гост

Панталонките й тичат като на „Хлапето“ с Чаплин. Сред най-добрите образци на Истанбулската конфекция с марката „НДСВ“.

съвест
съвест
29 май 2021 19:04
Гост

Утопия.

закривай!
закривай!
29 май 2021 18:22
Гост

Крайно време е съсловната монополна организация, организирана по съветски образец на страх, власт, йерархия, началници, даже двойно ниво на началници да се закрие, и адвокат да се става с вписване в регистър на адвокатите към съда. Който иска да си се сдружава доброволно. Елементарна промяна в чл 134 от Конституцията и проблемът е решен.

Заблуда!
Заблуда!
29 май 2021 18:30
Гост

Само ДДТ оправя плевелите, на челото. Точно за това мечтаят престъпници, прокурори (пак такива по Рашков), съдии и въобще всякакви заинтересовани от това: правата, свободите и законните интереси на гражданите и ЮЛ да са на кота 0.

агент Буда
агент Буда
29 май 2021 18:12
Гост

Ивайло Данов защо не се е изказал?

адвокат САК
адвокат САК
29 май 2021 18:17
Гост

Защото присъстващите не обичали ядки и фъстъци.

Невероятно, но факт!
Невероятно, но факт!
29 май 2021 17:47
Гост

Най-мъдро се е изказал бившият прокурор Юлиян Георгиев. Срам за адвокатите от 30 години е това, като Виодорова. Виодорова плещи пълни глупости.

адвокат САК
адвокат САК
29 май 2021 17:45
Гост

Призив софийската колегия да бъде разделена на две – София-град и София-област, пък отправи Юлиян Георгиев от Варна.

Юлияне,ти за софийска колегия не мисли.Ако имаш мераци за подялба предложи такава за Варненскада има Варна-градска и Варна-селска.Че там повечето сте си селяни ,предимно от Добруджата.

потомък на селяни от Добруджа
потомък на селяни от Добруджа
29 май 2021 17:57
Гост

Поне да беше прочел Йовков, „гражданино“ и столичанин в повече! Вярно е, че от 6000 адвокати в София сигурно има-няма 1000 завършили ЮФ на СУ. А колко са държали приемен изпит по български език и литература не се пита.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 18:25
Гост

В София има място за поне 4 колегии. А адвокатска колегия София-област отделно трябва да има-задължително е по закон. Нор адвокатурата е над закона!

Дано, ама надали
Дано, ама надали
29 май 2021 18:34
Гост

Напълно се присъединявам към мнението ти. Обаче това е последното което ще се случи в адвокатурата, понеже овладелите я ще си отрежат клона на който висят и..

само минавам
само минавам
29 май 2021 18:45
Гост

Колегия София-област ще е малка и без финансови възможности.Не е в интерес насамите колеги това нещо.

И аз
И аз
29 май 2021 18:59
Гост

Със сигурност ще е по-голяма от поне 20 колегии. А и това е без значение, понеже е в изпълнение на закона.

модел 5
модел 5
29 май 2021 17:28
Гост

Гигова и партньори ПАК овладяват Адвокатурата.

До модел 5
До модел 5
29 май 2021 21:34
Гост

А, дано. В това ни е надеждата.

модел 6
модел 6
29 май 2021 22:44
Гост

Дерменджиев със самолета оказва (финансова) помощ на закъсали колеги в провинцията. Примерно на Каролев.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 16:47
Гост

„Предлагам две простички неща. Девет юридически факултети, без Академията на МВР, са прекалено много. Можем да ги преобразуваме на 4-5 и задължително да намалим броя на приеманите студенти. Много съществено и още по-лесно е да въведем единен анонимен писмен държавен изпит“, каза Славов..“ Абе г-н Славов какво Ви пука колко юридически факултета има, и колко студенти бълват? Адвокатурата е свободен пазар. Като не ставаш и не можеш да завъртиш клиентела, си аут. И ти отиват нахалост платените семестри в Н-ския факултет. От тях част са отишли под формата на данъци към бюджета, което е добре. А като ставаш, и завъртиш… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
29 май 2021 17:36
Гост

Ти от #КОЙ ПУЦ беше Деляне?

RE:2
RE:2
29 май 2021 18:10
Гост

А ти от кой вземаш стотинки, за да акаш в този форум, палячо? Адвокатурата не е наследствена!

RE:3
RE:3
29 май 2021 18:16
Гост

Аз, за разлика от теб, не работя за стотинки. И се информирай, преди да „акаш във форума“, кой е осмият смъртен грях за православния християнин. В огледалото!

RE:4
RE:4
29 май 2021 20:21
Гост

Щом пишеш евтини глупости, значи работиш за стотинки. Гръмни се пред огледалото, прегърнал кръста. Така ще станеш светец. Православен. Направи го с мисълта, че съм от работническия факултет, и въпреки това съм успял да взема достатъчна клиентела от господарите ти. Пазарна икономика, палячо. Хайде със здраве 😉

евтини глупости
евтини глупости
29 май 2021 22:50
Гост

Евтините глупости следват евтините дипломи. За пари. Пазарната икономика е за търговците. Янаки ви го каза, цървули такива! Разбирам, че имаш господари. Аз упражнявам свободна професия и съм сам господар на себе си, и на съвестта си!

Пазарна икономика, ГЛУПАКО!
Пазарна икономика, ГЛУПАКО!
29 май 2021 22:54
Гост

ДОЖЪТ Тогава заемете свойто място. Познавате ли делото, което ще гледаме? ПОРЦИЯ Да знам го, ваша светлост. Но кой е тук търговецът и кой — евреинът? ДОЖЪТ Антонио и Шейлок, излезте по-напред! Това са те. ПОРЦИЯ Вий казвате се Шейлок? ШЕЙЛОК Точно. Шейлок. ПОРЦИЯ Необичаен иск сте предявили, но тъй като безукорен е той, законът на Венеция не може да го обори.

само минавам
само минавам
29 май 2021 16:45
Гост

Дерменджиев пък взе да се обяснява пред публиката, че не бил корпоративен … адвокат. Не е смешно, тъжно е! Бъдещето. На адвокатурата.

Re:
Re:
29 май 2021 17:54
Гост

За пари било срамно да се говори?! От адвокати. Те това не го разбирам, признавам си Дерменджиев! Ти на фотосинтеза ли го караш?

Пълна трагедия
Пълна трагедия
29 май 2021 16:38
Гост

Конкубинатът с 200 адвоката от София, и още 30-тина спазарени делегати /като Димитър Вълчев от Бургас/, си осигури „бъдещето начело на адвокатурата“ до второто пришествие! Иницииране на лобистки тълкувателни решения /подменящи волята на законодателя/, конституционни жалби по поръчка и почасово висене в правна комисия за промушването на лобистки законови текстчета. С това ще се „повиши авторитета на професията“. Разбира се, независимо от всякакви медийни /платени или неплатени/ медийни кампании „за популяризиране“ на … забележете … „добрите /лобистки/ практики“.

Честито!

въпрос
въпрос
29 май 2021 16:27
Гост

Ама защо са без маски?

Зайо
Зайо
29 май 2021 16:39
Гост

А на теб къде ти е шапката?

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 16:48
Гост

Защото не са ковидиоти.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 21:23
Гост

Въпрос, сложи си маска, ваксинирай се с всички ваксини и за по-сигурно се застреляй.

Дядо Йоцо гледа
Дядо Йоцо гледа
29 май 2021 16:01
Гост

Поредният сламен човек начело на адвокатурата. Кукла на конци в ръцете на банки, колектори, корпорации. Инталиран от #КОЙ? В момента кака му баламосва публиката с нещо което е извън Адвокатурата – ВСС с изцепките му и опазване на статуквото в съдебната власт – редени съдебни дела, като редени избори за висши органи на … знаете на #КОЙ?

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 21:26
Гост

Абе смешник, с това #КОЙ си избери подходящ #БАЙ ХОЙ и го възседни. Стотинкаджия.

леля Валя
леля Валя
29 май 2021 15:07
Гост

Вижте си листчетата. Имената! И е задължително! Схемата работи.

Манфред фон Рихтхофен
Манфред фон Рихтхофен
29 май 2021 15:18
Гост

В момента дигаме самолета.

вдигат Я
вдигат Я
29 май 2021 17:34
Гост

С 250 адвокати на сиджимката от София, печелиш първенството! Елементарно, Уотсън! Въпрос на регламент. Както би казал бъдещият Председател на ВАдС, адв. Дерменджиев, тесен специалист по спортно право.

само питам
само питам
29 май 2021 11:16
Гост

Тачева в какво качество, и като каква, беше сред „гостите“ на първия ред? Пълна липса на елементарен протокол, йерархия, РЕД! РЕД!

брей, 21 век
брей, 21 век
29 май 2021 11:12
Гост

О, то онлайн, влязохме в 21 век. И то за най-излишното събрание. Миналата година като не беше приет отчета , че им накривихме шапката на ламтурниците. На делегатите – внимавайте как гласувате, че да не се срамим още 3 години

Варна, Майна
Варна, Майна
29 май 2021 10:40
Гост

На Калинка и с-ие не им приехме отчетите колега! Това е прецедент за Варна. Имаме нов председател. В ролята на адвокат на Калина влезе един льольо, дето се прави на репресиран.

колега от Варна
колега от Варна
29 май 2021 10:33
Гост

Вижте къде се е дипломирала Калина Милославова, както и настоящата нейна шефка в бюрото за правна помощ.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 21:31
Гост

И какво значение има къде се е дипломирала? Аз се дипломирах в рабфак и си имам редовна клиентела и доходи. Хайде да спрете с глупостите за дипломите. Като ви четат лекции някакви сфинксове и изкопаеми, с научни титли, да не би това после да помага в работата? Напротив, точно кухите теоретични постановки, ненамиращи приложение в практиката, пречат много. Адвокат не се става с четене на лекции. Четенето на лекциите и вземането на изпитите са необходимия минимум, за да стартираш практика. А вече в практиката разбираш, колко излишни глупости са ти говорили на лекциите разни „светила“ с комплекси.

Re:
Re:
29 май 2021 22:59
Гост

Добре Цецке! Колко върви сега квадрата при АРТЕКС?

Девет юридически факултети и ВСШ "Георги Димитров"
Девет юридически факултети и ВСШ "Георги Димитров"
29 май 2021 10:28
Гост

Напротив! Трябва да са 2-3. С избор на перподаватели по задължителните дисциплини между поне 2-ма до 3-ма. С оценка на преподавателската дейност от студентите! Да възстановим академичния дух на нашата Алма Матер, към чиято Алма Матери има изключителен принос – Булгаро де Булгари!

Настоящото статукво въобще и изобщо е СРАМ! СРАМ! Прав е Славов, но само това не стига. ПУЦ, РАБФАК, Задочно, въобще калинки, малинки, блондинки и всякакви гадинки ги навъдиха последните 30 „демократични“ години, за да се докараме до под кривата круша.

АМИН

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 16:52
Гост

Направо да оставим един факултет и от най-намазаните кантори да пускат всяка година списък кой да получава диплома, а?

Ало
Ало
29 май 2021 18:02
Гост

Сто години беше така. И беше 1000 пъти по-добре от сега. Във всяко отношение. Нямаше калинки, като Калина Милославова.

Анонимен
Анонимен
29 май 2021 20:31
Гост

Къде ги видя и преброи тия 100 години? Аз видях 10 години герберастлък и уреждане на пикльовци и пиклички, защото носят определени фамилии. Кое му е било „по-добре“? Че няколко масончета си бяха организирали пожизнени доходи?

Айде БРЕ!
Айде БРЕ!
29 май 2021 23:01
Гост

Цачева говори ли ти нещо, а? Страшна мацка.

мутри вън
мутри вън
29 май 2021 10:23
Гост

Никой не се интересува от отчетите им, да си ходят, че да им се оправят бакиите и да не се срамим. Мутри вън!

Майна
Майна
29 май 2021 10:36
Гост

НОМЕНКЛАТУРИ ВЪН! Ралица да върне на бюджета заплатата си от последните години с неприети отчети. И не само тя! Всички останали, които са били на хранилка за наша сметка.

ПОЗОР! ВИЕ СЕТ ПОЗОР!

бил прокурор
бил прокурор
29 май 2021 10:20
Гост

Това за Борислав Ралчев ми хареса. Беше мъдро.

само минавам
само минавам
29 май 2021 10:30
Гост

Ралчев е с изключителен принос за състоянието на Адвокатурата понастоящем. Като „автор“ на настоящия закон.

умряло куче
умряло куче
29 май 2021 10:20
Гост

Тази година ще е скука. Умряло куче не се рита и на никого не му се занимава с умрелия Висш адвокатски съвет.