Новият председател на Окръжния съд в Пловдив е Розалия Шейтанова. Тя беше подкрепена за поста от 11 от членове на Съдийската колегия, а конкурентът ѝ шефът на районния съд в града Иван Калибацев получи един глас – от Вероника Имова.

Същевременно съдии от окръжния съд в Пловдив реагираха остро на публикации, че им е оказван натиск, за да издигнат или подкрепят кандидат за председател на съда.

В становище до Съдийската колегия огромна част от магистратите казват следното: „На проведената среща със съдиите при ОС-Пловдив на 25 юли 2019 г., както и впоследствие нито председателят на ВКС, нито друг е оказвал натиск или вмешателство спряно нас било за издигане на конкретна кандидатура за председател на съда, било оказване на подкрепа в полза на определена кандидатура.

Съдиите от ОС-Пловдив, притежавайки необходимия професионален опит и зачитайки моралните и етични норми, могат да вземат самостоятелно решение относно това коя кандидатура за подкрепят, което се установява и от направените изказвания при проведеното на 19 юни 2020 г. общо събрание, на което  са изслушани кандидатите за председател на Окръжен съд-Пловдив“.

Становището беше докладвано в началото на днешното заседание на Съдийската колегия.

Не само становището на съдиите беляза днешния избор, но и твърденията на Калибацев, че Шейтанова е преписала концепцията на предишния председател на съда Веселин Хаджиев. Както „Лекс“ писа, той е заявил това на проведеното общо събрание на ОС-Пловдив на 19 юни, на което двамата са били изслушани.

Днес съдия Шейтанова определи това изявление на опонента ѝ като лъжа.

По време на общото събрание Калибацев представи на магистратите папка с подчертани с различен цвят пасажи от концепцията на Шейтанова, които били преписани. От изказванията на съдии стана ясно, че те са възмутени от подхода му.

Днес Розалия Шейтанова започна изложението си пред Съдийската колегия с изясняването на този въпрос. Тя заяви, че никога не лъже и не преписва дори и от себе си. Добави, че се гордее с изградения от нея стил на писане и работа.

Тя определи информацията за преписаните пасажи като фалшива, а изнесеното в някои медии, че е оказан натиск на съдиите като „абсолютна лъжа“.

„Снабдих се с оцветените с 14 цвята пасажи от концепцията. Те касаят състоянието на окръжния съд – за сайта, електронни продукти, лично оборудване, състоянието на сградния фонд, свършеното до момента и описание на необходимите нови действия. Данните са от годишните доклади на съда. Вижданията ми са формирани на базата на тези документи. Става дума за информация, която няма как да е предмет на лично творчество. Другите концепции също се базират на годишните доклади. Аз индиректно съм го пренесла. Тези данни не могат да бъдат съчинени, за мен е по-неприемливо да ги украсиш. В концепцията на другия кандидат също има данни от годишния ни доклад, той е по-обстоятелствен и по-буквално е пренесъл суха статистика. За да обоснове пълно съвпадение, са изрязани моите думи. Не съм предполагала, че процедурата за избор на административен ръководител може да се принизи на такова ниво – с лъжи. Когато ВСС готви годишния си доклад, ползва данните от годишните доклади на съдилищата. Той преписва ли? Всеки в концепцията си използва данни от годишните доклади. Той преписва ли?“, заяви днес Шейтанова.

Твърдението за преписана концепция беше коментирано и от членовете на Съдийската колегия при обсъждане на кандидатите.

Пръв взе отношение председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. Той заяви, че в процедура за избор на ръководител трябва да се води битка на идеи, а не да се стига до удари под кръста и некоректно поведение. Чолаков отбеляза, че Розалия Шейтанова е обяснила откъде идват съвпаденията – копирани са данни от доклади, но не и идеи и виждания. Докладите няма как да бъдат променени, данните са еднакви, каза шефът на ВАС.

Той заяви, че без никакво съмнение ще подкрепи Розалия Шейтанова, защото тя притежава всички необходими качества за председател, има ясна визия за развитие на съда, а освен това е подкрепена и от колегите си.

Чолаков припомни, че при предходната процедура е гласувал за Калибацев, но тогава той е бил единствен кандидат, а и няма как да се отрече, че има опит и идеи. „Но страшно лошо впечатление направиха неговите изказвания пред съдиите за преписаната концепция„, каза още председателят на ВАС.

Цветинка Пашкунова започна с думите, че Чолаков много я е улеснил. След като отбеляза факта, че Розалия Шейтанова притежава професионалните и нравствени качества да бъде председател – дългогодишен съдия, почтен, толерантен и диалогичен магистрат, Пашкунова заяви, че в конкретния случай въобще не може да се говори за изключението по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ. Според тази разпоредба само по изключение за шеф на съд може да бъде назначен магистрат от по-ниско ниво.

Пашкунова каза, че въобще не е разколебана в избора си от обстоятелството, че има сходства в статистиката и данните в концепциите на Шейтанова и на Веселин Хаджиев. Тя добави, че няма как по различен начин да се отрази статистиката. „Концепцията не е обект на авторско право. Дори да е припознала новаторски идеи и практики, свързани с управлението на съда, не намирам това за морално укоримо. То е оценено от съдиите от окръжния съд в Пловдив. Определена е като отличен специалист, организиран и справедлив съдия. Колегата Цветков казва за нея, че милее за съда. Това е достатъчно да ме убеди, че колегите имат желание да работят с Шейтанова и е достойна за длъжността, за която кандидатства“, заяви Пашкунова.

Атанаска Дишева също заяви, че ще подкрепи Розалия Шейтанова, защото има напълно реалистична представа за проблемите и също толкова реалистични предложения и идеи за тяхното преодоляване.

Важно е, че извежда като приоритет правораздавателната дейност“, отбеляза Дишева като по този начин реферира върху представянето на Калибацев, който говори за битови проблеми, ремонт на паркинг и сграда и т.н.

И Дишева заяви, че Съдийската колегия не е в хипотезата на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ, защото има кандидат от същия съд, той е с най-високата оценка от атестацията, притежава необходимите професионални и нравствени качества, а и е дългогодишен магистрат в ОС-Пловдив.

Що се отнася до Иван Калибацев, то Дишева заяви, че той е говорил общо по темите, създавал е впечатление, че разбира за какво става дума, но при конкретни въпроси не дава конкретни отговори. Каза още, че не е вярно твърдението му, че районният съд в Пловдив е първият, в който има електронни папки по делата. Всъщност варненските съдилища преди 20 години са ги въвели.

Наред с това Дишева отбеляза, че елемент от положителните качества на един председател е да изпълнява ангажиментите, които е поел при избирането му. А Калибацев е в средата на втория си мандат като шеф на РС-Пловдив.

И на последно място Дишева сподели едно свое впечатление – че Калибацев непрекъснато използва първо лице, единствено число, когато говори – „аз направих това, аз постигнах онова“. Тя отбеляза, че несъмнено с усилието на Калибацев са постигнати подобрения, но са участвали и много други съдии и служители. „И когато претендира да обединява, трябва да държи сметка за личния принос на всеки съдия и служител“, заключи Дишева.

Вероника Имова беше единствената, която подкрепи Калибацев и по своеобразен начин му посочи основание да обжалва днешния резултат, изтъквайки че според нея Съдийската колегия била в класическата хипотеза на изключението по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ.

Тя заяви, че Калибацев я е впечатлил с капацитета си, аналитичния си ум, образованост, умението да разбира същността на проблема и да излага смислени и аргументирани решения. „Слушахме го два часа и той отговори със своя собствена мисъл, не с преразказ на докладите за отчета за дейността на съда, а със свои идеи и разбиране. Неговият капацитет надхвърля капацитета не само на председател на районен, но и на окръжен съд. Той има интелектуална мощ, от такива хора има нужда съдебната власт“, заяви Имова.

И продължи: „Имаме сериозен проблем и той е поразил и съдебната власт – това е рутинното теснячество, тесногръдие и умовете, които лимитативно и чиновнически изпълняват определени задачи. А колегата Калибацев е творец, в рамките на двете години от втория си мандат е направил изключително много за развитието на районния съд и не само“.

Имова завърши с пожелание към „фаворита ѝ Калибацев“ – да не се отказва, защото това, което е показал днес е „пример за това как би могъл да се изпълни фактическият състав на хипотезата за необходимото изключение“. „Пожелавам му успех, да не се отчайва, да подобрява работата не само на районния съд, но и да помага на своя колега, защото очевидно виждам какъв вероятно ще е резултатът“, каза Имова.

Боян Новански също изтъкна добрите качества, които вижда в Калибацев – интелигентен, модерен, има новаторски стил. После обаче последва едно „но“.

Но той е в средата на мандата си. Рано му е за трети мандат и то на по-високо ниво. Това не е редно и нормално да се случва. Не е колегиално да прескочи следващото ниво“, заяви Новански.

Така при третата процедура, с 11 гласа „за“ кадровиците избраха Розалия Шейтанова за шеф на окръжния съд в Пловдив.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
къде са ми очилата
къде са ми очилата
04 юли 2020 8:39
Гост

Видяхме нагледно проявление на обществения закон за посредствеността, който гласи:
Посредствеността и разумът са непримирими врагове.
Посредствеността винаги превъзхожда таланта по своята многочисленост.
Нищо друго не сплотява посредствеността така, както борбата срещу интелекта.

Анонимен
Анонимен
04 юли 2020 18:11
Гост

Алоо, посредствениците, къде сте?
Трябва да сте много повече!

Вовик
Вовик
04 юли 2020 0:38
Гост

Пожелавам успех на, един мноого достоен съдия и колега. Време беше да, се заема позицията, адм. ръководител и от хора, Които нямат чак толкова убедителен административен опит. Как, да, се докаже Шейтанова, че може много, когато досега не е била ръководител. Лесно е да хвалиш проявен такъв,но всяко добро начало е трудно. Достоен избор..

Константин
Константин
04 юли 2020 19:36
Гост

Като гледам пунктуацията и правописа Ви, силно се надявам да не сте съдия, прокурор или адвокат. Не че е простимо за завършил висше образование да е неграмотен, но това би било прекалено.

Емил Чоран
Емил Чоран
03 юли 2020 16:34
Гост

Браво, Вероника. Помниш какво съм казвал:
Никога не се съгласявай с тълпата. Даже когато е права.
Разбираш, че си на верен път и че си близо до целта, ако до теб не е останал никой.
Поискаш ли да бъдеш друг, завършваш с това да си никой.

Анонимен
Анонимен
03 юли 2020 18:13
Гост

Поредните словесни бисери на една българска майка. Така се става съдия в КС от парламентарната квота…

Анонимен
Анонимен
03 юли 2020 15:55
Гост

Вероника Имова е един от най-видните матросовци на амбразурата, когато става въпрос за защита на Цацаратурата, Гешевтурата и другите институции, бдящи за интереса на Делян Пеевски и останалите олигарси, окопали се във властта. Така че подкрепата й за Калибацев изобщо не ме изненадва.

Ясен
Ясен
03 юли 2020 12:56
Гост

Учудва ме позицията на Вероника Имова.

Мими
Мими
03 юли 2020 12:57
Гост

Всеки си има право на мнение.

Анонимен
Анонимен
03 юли 2020 15:42
Гост

А „позицията“ й за Крънчева не те ли учуди? А видението й за интелектуална мощ, когато единсвено мощна е силата на злобата. Никога не е късно да станеш за резил.

Симо
Симо
03 юли 2020 12:54
Гост

Процедурата за избор на административен ръководител трябва да е прозрачна и наистина не са допустими тези лъжи и удари под кръста.

Зори
Зори
07 юли 2020 8:48
Гост

Статистиката навсякъде и за всички е еднаква ,на това онова недоразумение ,онова първеню с купена диплома от ЮЗУ казва преписване ,НЕЩАСТНИК !J

Жаклин
Жаклин
03 юли 2020 12:51
Гост

Иван Калибацев от къде е сигурен за преписването на концепцията й? Не може току-така да очерняш човек.

Николай
Николай
03 юли 2020 12:52
Гост

Това може много лесно да се провери като се сравнят двете.

Зори
Зори
07 юли 2020 8:42
Гост

Той е пълен боклук !

Фараон
Фараон
03 юли 2020 12:45
Гост

Късмет в работата, ще и трябвав

Яна
Яна
03 юли 2020 12:55
Гост

Един от най-натоварените съдилища в страната. Успех!

Олександра
Олександра
03 юли 2020 12:44
Гост

Успех на жената и да покаже, че е достойна

Боби Босов
Боби Босов
03 юли 2020 12:44
Гост

Упех на дамата

Анонимен
Анонимен
03 юли 2020 12:44
Гост

Честито на колегата! Днес будещите отвращение напъни на един мръсник бяха парирани.Дай боже, това да се превъне в практика!

Цицеров
Цицеров
03 юли 2020 12:44
Гост

Хаа преписала била. Това са ученически приоми в 6ти клас….

Цицеров
Цицеров
03 юли 2020 12:44
Гост

Категорично мога да кажа, че и пожелавам успех и не смятам поведението на опонента и за достойно

Гъливер
Гъливер
03 юли 2020 12:43
Гост

Дано е достойнаи се справи подобаващо.

Spiro
Spiro
03 юли 2020 12:43
Гост

Абе образовани и умни хора сте щом сте се докарали до подобен избор. Обаче защо се обвинявате тъпанарски не разбирам.

Емилиева
Емилиева
03 юли 2020 12:42
Гост

Смятам, че жената може да е достойна за да заеме позицията

Бобо
Бобо
03 юли 2020 12:42
Гост

Да се научи господина да губи с достойнство