Реформите в правораздавателната система на Полша погазват основни принципи, като разделението на властите и Конституцията на страната. Това заяви в декларация Върховният съд на Полша.

Промените, които изпълнителната власт прави, предвиждат намаляване на мандата на действащия председател на Върховния съд и преназначаване на съдиите в него. Освен това с тях се регламентира, че министърът на правосъдието ще назначава председателите на съдилища. Парламентът пък получава правото да избира 15 от 25-имата членове на Висшия съвет по правосъдието. Досега тези 15 членове на съвета бяха избирани от съдиите.

В продължение на две години Европейската комисия се опитва под формата на диалог да убеди управляващите във Варшава да се откажат тези промени в съдебната система. Това обаче така и не се случи и в края на 2017 г. комисията обяви, че е стигнала до извода, че има сериозен риск от нарушаване на върховенството на закона в Полша и предлага на Съвета на ЕС да приеме решение според чл. 7 от Договора за Европейския съюз. Т.е. страната да бъде лишена от право на глас в институциите на съюза. Процедурата е безпрецедентна и резултатът от нея на практика ще е „замразяване“ на членството на Полша в ЕС.

Последва и огласяване на предложението на еврокомисаря по правосъдието Веря Юрова за обвързване на финансирането от еврофонодвете с върховенството на закона, на което властите във Варшава остро се противопоставиха.

Заради твърдото намерение на управляващите в Полша да проведат реформите в съдебната система, въпреки предупрежденията, че ще погазят съдийската независимост (включително и от Венецианската комисия) Общото събрание на Върховния съд на Пошла излезе с декларация в шест точки (тя беше огласена от Съюза на съдиите в България). Ето какво заявиха полските върховни съдии:

  1. Приетите и от двете камари на Парламента и подписани от президента на Република Полша нови закони, отнасящи се до Върховния съд и Националния съвет на съдебната власт и обикновените съдилища са изготвени в нарушение на основните правни норми, без адекватни консултации, при незачитане на оповестени научни становища и позиции на юридически и академични организации. Редица от техните разпоредби са в противоречие с установените стандарти на Конституцията на република Полша, в разрез с принципа за разделение на властите, независимостта на съдилищата и съдиите, както и тяхната несменяемост.
  2. Продължаващият до края на април 2020 г. конституционно установен шестгодишен мандат на Председателя на Върховния съд не може да бъде скъсен по силата на обикновен закон.
  3. Незаконното и необосновано отстраняване на повече от половината от опитните съдии на Върховния съд по никакъв начин няма да допринесе за по-доброто функциониране на съдебната система.
  4. Демонстративните прояви на неуважение и активните действия по очерняне на съдии от страна на висшите представители на законодателната и изпълнителната власт целят единствено да принизят авторитета на полската държава, неразделна част от която е и съдебната власт.
  5. Изразяваме признателността си към всички съдии, личности и институции, които чрез думи или действия подкрепиха усилията за запазване на независимостта на полските съдилища и съдии.
  6. Призоваваме към толерантност по отношение на решението на всеки съдия, който по силата на новия полски закон е принуден да остане на заемания от него пост, да се оттегли или да кандидатства пред изпълнителната власт за удължаване на срока за изпълняване на службата си като съдия.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви