Две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ), които превръщат собствениците на имоти в заложници на бездействието на общинските власти, бяха оспорени в Конституционния съд (КС) от омбудсмана Диана Ковачева (пълния текст на искането ѝ виж тук).

Двата текста влязоха в ЗУТ при измененията му от 2020 г. между първо и второ четене и срещу тях незабавно и остро възрази строителният бранш, а след това президентът Румен Радев им наложи вето. Въпреки настояванията на бизнеса и на държавния глава, депутатите ги приеха и сега стигат до КС.

Става въпрос за чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ.

Както „Лекс“ писа, основният проблем произтича от новата ал. 16 в чл. 148 от ЗУТ. Тя гласи: Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.

С нея в закона се въвежда ново изискване, за да бъде издадено разрешение за строеж – да има приложен подробен устройствен план (ПУП) за улицата, на която ще се изгражда нов обект. Какво означава да има приложен ПУП за регулацията определя §22 от заключителните разпоредби на ЗУТ и той предвижда, че такъв е налице, ако на собствениците на имоти, които са предвидени за улици, са платени обезщетенията за отчуждаването им или поне са сключени окончателни договори за прехвърлянето.

Т.е. общината вече трябва да е собственик на всички части от парцели, които са предвидени за изграждането на улица и едва когато това е факт, човек ще може да получи разрешение за строеж в собствения му имот.

Както е известно тази практика, без още да е регламентирана в ЗУТ, започна да се прилага в София. Столичната община от близо пет години не издава разрешения за строеж, ако не е приключила процедурата по отчуждаване и улицата не ѝ е дарена. Главният архитект на столицата дори многократно се е хвалил, че в резултат на тази политика всяка година на общината се даряват хиляди квадратни метри земя.

Сега омбудсманът я атакува в КС и заяви, че тя погазва правото на собственост.

„В контекста на ал. 16 чл. 148 ЗУТ прилагането на плана за улична регулация, т.е. придобиване на правото на собственост на общината върху земята в обхвата на плана, се проявява като въпрос на неограничена свобода на преценка за упражняване на властнически правомощия (абсолютна дискреция) на общинските органи по целесъобразност за  придобиване на земята в регулация, както и от волята на трети лица, собственици на имот в обхвата на регулацията, които са извън контрола на собственика на урегулирания имот, заявил искането за издаване разрешението за строеж. Като създава основание за безсрочно отлагане на реализацията на правомощието за застрояване съобразно с плановото предназначение на урегулирания поземлен имот, поставяйки негово упражняване в зависимост от бъдещо несигурно събитие по преценка на администрацията, нормата нарушава изискването за съразмерност на намеса в правото на собственост“, пише Ковачева до КС.

Тя обяснява, че се създава законова предпоставка един административен орган неограничено да задържа издаването на разрешението за строеж, докато регулацията не бъде приложена от него самия, а това означава „изцяло подчиняване на инвестиционния интерес на собственика на усмотрение на решаващата администрация“. „Предвиденото от ал. 16 на чл. 148 от ЗУТ условие за издаване на разрешението за строеж, поради своята неопределеност по общ и автоматичен начин безсрочно подчинява упражняването на правомощието на собственика за застрояване на урегулирания поземлен имот на неограничена по степен и по време свобода на преценка за изпълнение на публичната функция на общинската администрация за прилагане на уличната регулация, в противоречие с конституционното задължение на законодателя за осигуряване на гаранции и неприкосновеност на правото на собственост, съгласно чл. 17, ал.1 и 3 от Конституцията на Република България“, заявява омбудсманът.

Другото изменение в ЗУТ, което е оспорено от нея, е това, с което се регламентира нова забрана за въвеждане в експлоатация на строежите, която преди това важеше само в курортите и ваканционните селища, а сега се прилага за всички обекти в цялата страна. С промяна в чл. 178, ал. 3, т. 5 ЗУТ се предвиди, че строежите не се въвеждат в експлоатация, ако „не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен/урегулиран поземлен имот“.

В искането си до КС Ковачева обяснява, че забраната за въвеждане в действие до изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния имот, на практика се разпростира и за завършени строежи в зони, отредени за средно и високо застрояване. „Разпоредбата, съгласно мотивите на вносителя, е свързана с ограничението на ал. 16 на чл. 148 ЗУТ като негово продължение, т.е. след като при издаване на разрешението за строеж бъде осигурено прилагането на уличната регулация, при завършването на строежа предвидените с нея мероприятия да бъдат фактически проведени“, изтъква тя.

КС образува дело №11/2021 г. по искането ѝ и докладчик по него е Надежда Джелепова.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Цветослав Николов
Цветослав Николов
13 юни 2021 12:43
Гост

Някой измисли незаконосъобразни действия довели до големи щети на европейските граждани, като губят права на ползване, големи щети и водят да отнемане на имоти по закона по давност Честито, кой позволява и не видя какви незаконосъобразни закони се творят и масово се отнемат имоти в полза на определени кръгове. ЗСПЗЗ-Ето защо не може да има УПИ-та с НТП -НИВИ или др. земеделски Чл. 2. Земеделски земи по смисъла на този закон са тези, които са предназначени за земеделско производство и: 1. (доп. – ДВ, бр. 98 от 1997 г., доп. – ДВ, бр. 68 от 1999 г., в сила от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 юни 2021 8:30
Гост

Браво на омбудсмана! Потърпевшите от гербопромените са милиони.

Йордан Проданов
Йордан Проданов
06 юни 2021 14:43
Гост

Крайно време е администрацията да разбере че уличната инфраструктура е нейно задължение. Тя не обслужва само конкретният инвеститор а се явява обществено мероприятие за което са събрани данъци.

анонимен
анонимен
05 юни 2021 17:10
Гост

Стига сте плюлю всичко и всеки!! Тези промени са в полза на хората. Знаете ли как се строи в цивилизованите страни? Преди да започне строежа се прекарва вода, ток и път/асфалтиран/. След построяването на строежа се изисква от строителя пътя да е във вида в който е направен преди да започне строежа и чак тогава се въвежда в експлоатация. Там няма хора които газят в калта 20 години за да се приберат в жилищата си, като в новопостроените български квартали. Общините си имат заделени фондове от които се изплащат пари при очуждаване на имоти за инфраструктура, не като в булгур… Покажи целия коментар »

арх. Коев
арх. Коев
12 юни 2021 8:21
Гост

Да мисли се за хората… Хахахаха
И понеже се мисли за хората, същите тия хора не могат да си построят дом , заради непроверена регулация. А те, нещата никога не са толкова прости. И така, купил си човека парцелче за да си вдигне къщичка, но не, няма да строи, не може. Толкова се мисли за хората, че после хората си скубят косите. Пълна недомислица е този закон.

Кета
Кета
04 юни 2021 17:35
Гост

Тези разпоредби погазват правото на собственост.

Мира
Мира
04 юни 2021 17:26
Гост

Така ще е докато Фандъкова е кметица.

Niki
Niki
04 юни 2021 17:24
Гост

Поредните безредици от бездействието на общинските власти.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:53
Гост

Хахаха. Столична община колко ще трябва да се изръси, като се произнесе КС, защото не се съмнявам, че ще обяви разпоредбите за противоконституционни

Пижо Пендин
Пижо Пендин
04 юни 2021 16:48
Гост

Що да се изръси? Те хората даряват на общината, щото имат и им е кеф … и най-вече щото оня каун Здравко Здравков им е казал така, че иначе няма им даде разрешително. Дарението е безусловно и няма да го хване бъдещото решение на КС.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:50
Гост

Чудесно, това извиване на ръце на бизнеса трябва да спре. Кой ви дарява и как земята, бе! Като я плати предварително, нали! Гнусни рекетьори!

Чочо
Чочо
04 юни 2021 17:28
Гост

Точно така правят. Ограбват хората.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:49
Гост

Евалата на омбудсмана. Тия разпоредби са толкова мракобесни за бизнеса и хората, че КС трябва по най-бързия начин да ги заличи

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:48
Гост

Това чисто и просто е изнудване и пладнешки грабеж. Как пък така веднъж тия от ГРОБ не помислиха за хората, а все гушите да са им пълни.

Лили
Лили
04 юни 2021 17:29
Гост

По примера на вожда си Боко. Той пък се ояде яко.

Чичо Сам
Чичо Сам
04 юни 2021 15:48
Гост

44-то НС натвори безброй поръчкови текстове с единствено търсената цел – келепир. Много време ще мине, докато се възстанови правото от тях. Като за начало обаче трябва да бъдат изринати от законодателната сцена.

123
123
04 юни 2021 15:43
Гост

Браво на Ковачева, бе! Да не се кани и тя да влиза в парламента през протестния коридор.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
04 юни 2021 15:50
Гост

не знам, ама ти не преливаш от акъл 🙂 – хората не се длъжни да търпят тъпотиите на герб-идоитската законодателна мисъл, и Фандъкова

До Ба Ганьо
До Ба Ганьо
04 юни 2021 15:54
Гост

Aaa, ти па си Ален Делон! Казах браво на Ковачева за сезирането, което не влиза в конфронтация с тъпотиите на ГЕРБ (от които тя беше номинирана за правосъден министър все пак).

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:56
Гост

Не номинирана, а направо си беше министър.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2021 15:55
Гост

Така е и заради това има избори, много скоро 🙂

Niki
Niki
04 юни 2021 17:33
Гост

Лошото им е, че имаха едни недодялани юристи, които сътвориха куп недоразумения.