Прехвърлянето на две щатни бройки от Върховната касационна прокуратура (ВКП) във Върховната административна прокуратура (ВАП) стана повод на размяна на реплики между члена на Висшия съдебен съвет Огнян Дамянов и обвинител №1 Сотир Цацаров.

За какво става дума? Миналата седмица колегията трябваше да вземе решение, с което да предложи на Пленума на ВСС съкращаване на два щата във ВКП и разкриване на толкова във ВАП. Но членовете на съвета предпочетоха първо да изслушат заместник-главния прокурор Ася Петрова, която е и ръководител на ВАП.

Така днес тя дойде на заседанието и започна да излага статистически данни, които показват, че работата в административната прокуратура се е увеличила в пъти.

В отдела за законност работят 8 прокурори. Броят на преписки, които решават, расте главоломно. През първото полугодие на 2017 г. те са били 1287. За сравнение – за същия период на 2016 г. техният брой е бил 243, през 2015 г. – 193, а през 2014 г. – 152. Скокът е пет пъти.

Ася Петрова изброи и някои от казусите, с които са се занимавали колегите ѝ – готвили са протести срещу решения на КЕВР за увеличаване цената на природния газ, на водата, както и на тарифата за таксите, събирани от регулаторния орган; протест срещу заповед на министъра на околната среда и водите за местността „Калиакра“; протест срещу правилника за приложението на Закона за социално осигуряване и много други.

Поясни още, че колегите ѝ от отдела за надзор на законност са помагали по всякакъв начин на други прокуратури в изготвянето на протестите срещу незаконосъобразни подзаконови нормативни актове. За 2017 г. те са 765, докато през 2016 г. са били 83.

Стана ясно още, че осемкратно се е увеличил броят на депозираните протести във ВАС и АССГ.

Работата на ВАП бе обобщена от Ася Петрова по следния начин: „Регистрираха съществен успех“.

Що се отнася до другия отдел „Административно-съдебен надзор“, то в него в момента работят 27 прокурори, до март 2017 г. са били 30.

През 2017 г. те са участвали в 9512 дела, през 2016 г. – в 8063, през 2015 г. – в 7642 дела.

Има ръст в натовареността на прокурорите, което обосновава предложението на главния прокурор за разкриване на допълнителни щатове във ВАП, заключи Ася Петрова.

След въпрос на Евгени Диков, стана ясно, че през тази година четирима прокурори от административно-съдебния надзор ще се пенсионират, което пък допълнително ще натовари останалите.

„Коварно нещо е статистиката“, така Огнян Дамянов започна въпроса си. И после попита Ася Петрова дали основната дейност по протестите срещу незаконосъобразните подзаконови административни актове се извършва от прокурори от ВАП или от административните отдели на окръжните прокуратури, защото протестите се внасяли от тях и се защитавали от тях и дали тези данни са включени в таблицата с натовареността.

Ася Петрова отново повтори, че колегите ѝ от върховната прокуратура подготвят аргументацията по протестите, съдействат по всякакъв начин на магистратите от страната.

Главният прокурор Сотир Цацаров пък изрази недоумението си от въпроса. Поясни, че в справките е отразена работата на прокурорите от ВАП. „Замислете се какви усилия изисква протестирането на решение на КЕВР и за „Калиакра“. Дали не задавате въпроси, които омаловажават работата на 8 прокурори, които обърнаха практиката на ВАП“, заяви Цацаров.

Огнян Дамянов се извини и добави, че по никакъв начин не е искал да обижда никого и че той уважава труда на колегите си.

Единодушно колегията реши да предложи на Пленума съкращаване на две бройки във ВКП и разкриването на толкова във ВАП.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви