Върховният касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) образуваха първото си съвместно тълкувателно дело от три години. То е по въпроса: Подлежи ли на обжалване определение за спиране, постановено от първоинстанционен или въззивен съд, поради отправено по реда на чл. 628 и сл. ГПК преюдициално запитване от друг съд?“.

Както „Лекс“ писа, на 21 февруари по него беше образувано тълкувателно дело на Гражданската и Търговската колегии на ВКС (повече виж тук). Научавайки за него, председателят на ВАС Георги Чолаков е направи проверка и е установил, че по въпроса има противоречива практика и на административните съдии.

„Това произтича от обстоятелството, че разпоредбите на чл. 229 и на чл. 628 и сл. от ГПК са приложими в съдебните производства пред Върховния административен съд и административните съдилища по силата на разпоредбата на чл. 144 от АПК“, обяснява той в писмо до председателката на ВКС Галина Захарова.

Чолаков посочва, че когато административният съд прецени, че отговорът на Съда на Европейския съюз по направено от друг съд преюдициално запитване е от съществено значение за правилното решаване на спора, поставен пред него, също спира производството по делото до произнасянето по преюдициалното запитване. „Именно в тези случаи е налице противоречива практика на съставите на Върховния административен съд по отношение правото на обжалване на определението за спиране на делото. Една част от съставите приемат, че определението за спиране на делото подлежи на обжалване с частна жалба, докато друга част – че не подлежи“, пише Чолаков и предлага двете върховни съдилища да образуват съвместно тълкувателно дело.

В него ще участват Гражданската и Търговската колегии на ВКС и двете колегии на ВАС. За докладчици са определени Камелия Ефремова и Здравка Първанова от ВКС и Галина Солакова от ВАС.

Още от предложението за образуване на тълкувателното дело на Гражданската и Търговската колегии на ВКС стана ясно, че има противоречие не само по въпроса дали подлежат на обжалване определенията за спиране на делото заради преюдициално запитване на друг съд, а и за това дали въобще такова спиране е допустимо (повече виж тук).

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Симо
Симо
17 март 2022 18:06
Гост

Дано по- скоро да се уеднакви тази противоречива практика.

Велизара
Велизара
17 март 2022 16:45
Гост

Чакаме резултати

Заки
Заки
17 март 2022 18:07
Гост

Дано да е в обозримо бъдеще.

Вашлиев
Вашлиев
17 март 2022 16:45
Гост

Интересно, че са се сетили от ВАС.

Гери
Гери
17 март 2022 18:08
Гост

Чолаков бди.

Ганев
Ганев
17 март 2022 16:45
Гост

Хубаво е да има яснота.

Бошев
Бошев
17 март 2022 16:44
Гост

Да, добре е да се установи, защото преюдициалните запитвания летят към Европа.

Симеон
Симеон
17 март 2022 18:09
Гост

С пълна сила.

Албена
Албена
17 март 2022 16:44
Гост

Интересно ще е какво ще прозлезе от това

Бибо
Бибо
17 март 2022 18:10
Гост

Въпросът е кога.

Анонимен
Анонимен
17 март 2022 16:44
Гост

Добре е да се работи в екип, нали така?

Чочо
Чочо
17 март 2022 18:11
Гост

Безспорно.

Анонимен
Анонимен
17 март 2022 16:43
Гост

Георги Чолаков – браво!

Анонимен
Анонимен
17 март 2022 16:43
Гост

Разработиха се пък тези сладуви

Цецо
Цецо
17 март 2022 18:12
Гост

Да не вярваш.

Анонимен
Анонимен
17 март 2022 16:42
Гост

Да идат да се почерпят

Асен
Асен
17 март 2022 18:13
Гост

Със сигурност няма да пропуснат.