За първи път Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) ще извърши комплексни планови проверки във Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Националната следствена служба. Решението е било взето на заседание на инспектората на 9 март като проверките са залегнали в програмата му за 2018 г., съобщиха от ведомството.

Също за първи път в 10-годишната дейност на ИВСС ще бъдат проверени организацията на административната дейност и движението на делата в Специализирания наказателен съд, апелативния спецсъд, Специализираната прокуратура и апелативната такава.

Тази година инспекторатът ще извърши и две тематични проверки. Едната е в окръжните съдилища, специализираните съдилища, както и в Наказателната колегия на ВКС като там ще се анализират причините за оправдателни присъди за извършени корупционни престъпления от магистрати и лица, които заемат висши държавни длъжности.

Другата е в окръжните и специализираната прокуратури и ще се изследват причините за спирането на дела за корупционни престъпления.

И двете тематични проверки ще обхванат периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

Иначе през 2018 г. обект на комплексните планови проверки ще бъдат наказателните дела в пет окръжни и 12 районни съдилища, както и в три окръжни и 15 районни прокуратури.

Окръжните съдилища са във Велико Търново, Габрово, Русе, както и окръжните и районните в Хасковско и Кърджалийско.

Прокуратурите в последните два съдебни района също ще бъдат обект на проверка, но също така инспекторите ще отидат и в ОП-Сливен и в следствения отдел там, както и в районните прокуратури в Нова Загора, Котел, Сливен, Несебър и Поморие.

През тази година Инспекторатът към ВСС ще извърши комплексни планови проверки и в три административни съдилища – в Пловдив, Велико Търново и Варна.

Комплексните планови проверки обхващат цялата дейност на органите на съдебната власт – организацията на административната дейност, организацията по образуването, движението и приключването в установените срокове на съдебните, прокурорските и следствените дела, анализ и обобщаване на приключените дела и преписки за приложението на закона, за периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2017 г.“, уточняват от ИВСС.

През 2018 г. не са планирани контролни проверки.

 

2
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Суверена
Суверена
12 март 2018 13:47
Гост

Жалки нещастници.Инспекторите прикриват определени съдии .Роднински и любовни връзки навсякъде. Пък Те са несменяеми и ще се прикриват до гроб.Що не се гръмнете най-после,а.
Внимавайте само за едно-и вие имате деца.

Суверена
Суверена
12 март 2018 13:50
Гост

А в гражданските колегии КОГА ще проверявате…