Първият кандидат за шеф на Софийската районна прокуратура вече е факт. Това е Деян Захариев, който от 9 години е прокурор в СРП, а преди това 10 години е бил младши автоконтрольор в пътната полиция в София.

Позицията беше овакантена наскоро, след като Радослав Димов беше избран за ръководител на Софийската апелативна прокуратура.

Не крия, че участието ми в настоящата процедура е мотивирано и от желанието ми за професионална реализация, но в никакъв случай не е мотивирано от желание за кариерно израстване, доколкото приоритет за мен е качеството на прокурорската дейност, която несъмнено пряко влияе на качеството на живота в обществото“, изтъква Деян Захариев в концепцията си.

Той отбелязва, че познава добре проблемите в работата на СРП и има визия как да ги разреши. „Считам, че за доброто функциониране на СРП е полезно административният ръководител да е от същата структура, тъй като тя, както и СГП са уникални и нямат аналог в България, същият следва да е преминал през всички нива, да е запознат с работата, респективно с проблемите, да познава колегите и те да му имат доверие. Отричането на предходните положителни практики и неполагането на усилия за тяхното усъвършенстване и надграждане е неконструктивен подход и не би спомогнал за преодоляване на проблемите“, отбелязва още Захариев.

От концепцията му става ясно, че Софийската районна прокуратура работи добре през последните години. Но има няколко проблема, един от които е кадровият.

При една изключителна натовареност, все още незаетите свободни щатове и паралелното с това командироване на колеги, продължават да натоварват допълнително и без това достатъчно много натоварените колеги“, казва Захариев.

Вторият проблем, който маркира, е високият процент върнати от съда дела за допуснати процесуални нарушения и постановени оправдателни присъди.

За разрешаването му той предлага следното: „Изготвяните на всеки шест месеца анализи относно причините за връщане на делата от съда и за постановяване на оправдателни съдебни актове, да се свеждат до знанието на всички прокурори при СРП, както и на разследващите органи; да се провежда периодично обсъждане на съществени и системни процесуални нарушения на работни съвещания с прокурорите от съответните отдели; при констатиране на повтарящи се пропуски в работата на определен прокурор, със същия да се провеждат срещи за установяване на причините, оказване на помощ и изпращане на обучение; провеждане на вътрешни обучения по конкретни теми, имащи отношение към причините за връщане на делата и оправдателните съдебни актове“.

Друга адекватна, според Захариев, мярка е провеждането на редовни срещи със съдиите от Наказателното отделение на СРС, на които да се обсъждат констатираната противоречива прокурорска и съдебна практика, както и решения на ВКС.

Софийската районна прокуратура е феноменална по своя характер и структура за мащабите на България, дори и за Европа. Особеностите на столичния град, спецификата на извършваната престъпна дейност, манталитета на милионното население, многобройната численост на прокурорите и служителите, са все обстоятелства, които значително различават СРП от всяка друга прокурорска структура в страната. Поради това е невъзможно да бъде приложен типовия модел за управление и ръководство, който намира проявление другаде“, казва още Деян Захариев.

Той обещава, ако бъде избран за шеф на СРП, да не забравя, че е „пръв сред равни“ и че целта е да улеснява работата на колегите си, като ще продължи да решава преписки и дела и да се явява в съдебни заседания.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
kontrol
kontrol
22 декември 2019 11:50
Гост

Звучи що-годе приемливо. Явно и този, като Гешев, ще надгражда. Притеснителни са общите прокурорско-съдийски съвещания. Ще е малко трудно, защото с оглед равната отдалеченост на съда от страните трябва да се поканят поне и адвокатите, ако не и другите страни.

Адвокат
Адвокат
21 декември 2019 1:00
Гост

Това е специфична материя, по която сме държали всичките юристи изпит – говорим за наказателно право. То ако има обич към тази наука – която е много интересна – с всичките специфики на общата и особената част – това няма лошо – един амбициозен човек да се справи. Не е нелека задачата – напротив – просто трябва да се организира – дали и ако – това е отделен въпрос. Адвокатурата нямаме против да се решават преписките в срок – какво толкова да има миролюбиво население – дори с цената на загуби от един вид за нас адвокатите. Ще се свием… Покажи целия коментар »

ВАдвС
ВАдвС
20 декември 2019 18:22
Гост

„Софийската районна прокуратура е феноменална по своя характер и структура за мащабите на България, дори и за Европа.“ – о да, за цялата Вселена даже. Никъде няма по-добре смазана машина, като Държавно-Организираната Престъпна Групировка СРП и СГП.

анонимен
анонимен
20 декември 2019 14:42
Гост

От тази огромна прокуратура само един прокурор ли се осмели да подаде документи? Други няма ли да има?

хикс
хикс
20 декември 2019 14:57
Гост

Защо, един не ти ли стига

анонимен
анонимен
20 декември 2019 15:01
Гост

Смея да твърдя, че този човек е свободен електронен. Истинският кандидат още не се е появил.

въпрос
въпрос
20 декември 2019 15:02
Гост

И кой е истинският, според теб

анонимен
анонимен
20 декември 2019 15:03
Гост

Е как кой. Който посочи Радостта

анонимен
анонимен
20 декември 2019 14:41
Гост

Може ли някой да каже по какви дела се е явявал този човек. Напълно непознат ми е, а смея да твърдя, че познавам не малък брой от прокурорите в СРП

xoxoxo
xoxoxo
20 декември 2019 22:40
Гост

Смел си, щом „смееш да твърдиш“, адмирации, но едва ли си много смел, щом си анонимен. А познаването на не малък брой от прокурорите не означава голям брой или всички, нали ? Интересно ще е в качеството на какъв ги познаваш, но да не изместваме фокуса.

---
---
21 декември 2019 7:20
Гост

А вие сте много рязък. И аз не познавам по работа и качества този кандидат. И това също е от значение. Не си мислете, че няма прокурори с име и авторитет и други без или незнайни. А дискусията тук не задължава легитимация. И без такава не значи, че написалият поста не е прав. Нещо на милиционетското училище ми отиват нещата.. Всъщност такава е и модата. Кандидатира се само този който е посочен и му е разрешено.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2019 14:12
Гост

Да, качеството, а не количеството на прокурорската дейност е е изключително важно.

Анонимен
Анонимен
20 декември 2019 14:10
Гост

От младши автоконтрольор в пътната полиция в София до шеф на Софийската районна прокуратура!

Popov
Popov
20 декември 2019 14:11
Гост

Какво странно има? Човекът се издига по заслуги и си спазва йерархията. Тоест не е връзкар.

---
---
21 декември 2019 7:12
Гост

Нали се шегуват?

браво
браво
20 декември 2019 14:35
Гост

Аз нямам против. Не познавам колегата, но това показва, че е работяга, а не натегач! Браво, че се е кандидатирал и думите му изглеждат смислени.

въй
въй
20 декември 2019 14:39
Гост

И аз не виждам проблем в това какво е работил преди това. Единственото, което мъъъничко ме смущава е 9-годишният стаж. Да, отговаря на изискванията на закона, но можеше малко повечко да е натрупал и тогава.

анонимен
анонимен
21 декември 2019 0:13
Гост

Четеш ли някога цяла статия или винаги си само до първи абзац?