Може ли съдружникът в ООД, който сам е напуснал дружеството, след това да поиска заличаването си от партидата му в Търговския регистър? По този въпрос са издадени десетки противоречиви съдебни решения, но Върховният касационен съд (ВКС) досега не давал свое тълкуване, с което да уеднакви практиката, тъй като делата срещу отказите на длъжностните лица по регистрацията са двуинстанционни и не стигат до него.

Затова юристите от сайта „Предизвикай правото“ са изпратили сигнал (пълния му текст виж тук) до ръководителя на Търговската колегия Дария Проданова, в който предлагат ВКС да излезе с тълкувателно решение за това дали съдружникът в ООД може сам да заяви заличаването си от търговския регистър. Те са формулирали въпроса, на който да отговорят върховните съдии, така: „Процесуално легитимиран ли е съдружник в ООД, който надлежно е упражнил правото си да напусне дружеството по чл. 125, ал. 2 ТЗ, да заяви заличаването си като съдружник от партидата на дружеството в търговския регистър съгласно чл. 15, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ?“.

В сигнала си те посочват десетки противоречиви решения на окръжните и на апелативните съдилища в цялата страна по делата срещу откази на длъжностните лица по регистрацията.

Според една част от съдиите съдружникът не е процесуално легитимиран да иска своето заличаване от партидата на ООД след като е упражнил правото си на напускане по чл. 125, ал. 2 от Търговския закон, т.е. с писмено предизвестие най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Тези съдии изтъкват, че чл. 15 от Закона за търговския регистър урежда изчерпателно лицата, които са легитимирани да бъдат заявители в регистърното производство, а напусналият съдружник в ООД не е сред тях. Според тях, независимо че в същата разпоредба има и текст, който дава право да подаде заявление в Търговския регистър и на „друго лице в предвидените от закона случаи“, след като в чл. 125, ал. 2 ТЗ няма изрично овластяване, съдружникът не е легитимиран да иска заличаването си.

Тези съдии отхвърлят като недопустима аналогията с правото на управителя на ООД сам да поиска да бъде заличен от партидата на дружеството в Търговския регистър (чл. 141, ал. 5 ТЗ). Като заявяват, че в случая с управителя в ТЗ има изрично овластяване той да бъде заявител в регистърното производство. Освен това неговото правоотношение с дружеството е мандатно и се различава съществено от членственото между съдружника и ООД.

„Като допълнителен аргумент в подкрепа на извода, че съдружникът не е процесуално легитимиран, се изтъква и декларативното действие на вписването на надлежно упражненото право на напускане по чл. 125, ал. 2 ТЗ. Според съдилищата правата и интересите на напусналия съдружник не се накърняват, доколкото в отношенията между него и ООД той няма качеството на съдружник“, обясняват от „Предизвикай правото“ в сигнала си до ВКС.

Застъпниците на другата теза – че съдружникът е процесуално легитимиран да иска заличаването си от партидата на ООД след като сам е напуснал дружеството, намират аналогията с управителя за напълно уместна. Те изтъкват, че напусналият съдружник има правен интерес да подаде заявление до Търговския регистър, тъй като заличаването му „влияе и на неговата правна сфера, макар и да не е част от фактическия състав на правото по чл. 125, ал. 2 ТЗ“. Освен това те заявяват, че ако се отрече правото му да иска да бъде заличен от партидата на дружеството, това ще доведе до накърняване на принципите на достоверност и публичност на Търговския регистър.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Читател
Читател
18 декември 2019 15:14
Гост

Ако законът се прилага стриктно, то отговорът е ясен.

Тогава
Тогава
18 декември 2019 15:15
Гост

Да, наистина съдът е с вързани ръце. Обаче може би трябва да се промени законът в такъв случай?

Йорист
Йорист
18 декември 2019 15:23
Гост

Законът трябва да се измени. Защото е ясно, че това е пропуск на законодателя. Няма обективна причина да няма такава възможност.

Възмутен
Възмутен
17 декември 2019 13:27
Гост

Имам съдружник, разритваме се и не желая да имам вече нищо общо с него. От къде на къде в ТР ще стои стара информация? Дано ВКС прояви достатъчно разум.

Йорданова
Йорданова
18 декември 2019 15:23
Гост

Мисля, че решението е предизвестено. Но да видим.

неизвестен
неизвестен
17 декември 2019 13:01
Гост

Противоречие винаги ще има, докато съдията прилага директно закона, а не го тълкува с оглед правото, което следва да се защити. Щом в закона не го пише – значи не може. Никой не му дреме за самото право.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 13:21
Гост

А, нищо чудно да променят ТЗ и вече да го пише.

Очакване
Очакване
18 декември 2019 15:27
Гост

Затова ще се наложи изменение на закона, съобразено със становището на съда.

Предприемач
Предприемач
17 декември 2019 12:26
Гост

А какво правим когато съдружникът е починал? Кой го заличава и как това си личи от Търговския регистър?

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 13:22
Гост

А, де? Явно някой трябва да сигнализира в ТР.

Диего
Диего
17 декември 2019 12:23
Гост

Излиза, че както няма бивше ченге, така не съществува и бивш съдружник.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 12:36
Гост

Освен ако представляващият дружеството не подаде заявление до ТР 🙂

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 12:22
Гост

А не може ли тази информация да стои в историята на фирмата или в някакъв архив и така хем да я има за целите на прозрачността, хем да не се набива веднага на очи, че напусналият още е във фирмата?

пан
пан
17 декември 2019 12:37
Гост

Тя си стои. Отвори ТР и ще видиш. Има цялата история, но на „първата“ страница са посочени актуалните съдружници, ако говорим все за ООД, разбира се. За другите търговци е по-различно

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 13:17
Гост

И за ЕООД-тата е същото. В „история“ се виждат всички настоящи и предишни собственици.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 12:20
Гост

Като бивш съдружник във фирма имах такъв казус и мога да ви кажа, че още нося негативите от престоя си във фирмата, с която отдавна нямам нищо общо, нито с действията на другите съдружници.

върви обяснявай, че нямаш сестра
върви обяснявай, че нямаш сестра
17 декември 2019 12:14
Гост

За мен безспорно се засяга правната ти сфера, ако не си отпусан от дружество, от което си се махнал. Давам пример – изпокарвате се с останалите съдружници, заото те вършат нещо, което вие намирате за неморално, но тъй като за целия свят чрез ТР вие се водите съдружник във фирмата, контрагенти мислят, че вие сте замесен. След това какво правиш като започваш нов бизнес, например, за да си изчистиш репутациярта. Върви се обяснявай, че си бил напуснал, като в ТР пише, че си бил във фирмата по това време

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 12:16
Гост

разбирам тези аргументи, но от друга страна аналогията с управителя не е адекватна. просто трябва промяна в ЗТРРЮЛНЦ или в ТЗ и да се приключва тази драма.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 12:17
Гост

при настоящата уредба ВКС няма избор, освен да приеме, че съдружникът няма легитимация да подаде заявлението

Пешо
Пешо
17 декември 2019 12:24
Гост

Че кой да го подаде тогава?

Анонимен
Анонимен
17 декември 2019 13:24
Гост

Чакай, докато излязат с ТР, вече може да ни променят нормативната уредба.