Преди месец Софийският градски съд осъди съдия Люба Петрова условно на година затвор за документно престъпление, защото е подправила протокол, с което на практика си е измислила цяло съдебно заседание. В случая, за който „Лекс“ писа, ставаше дума за частно наказателно дело за прекратяване на принудително лечение на освидетелстваната Станка Ботева. По него съдия Петрова от Районен съд-Раднево подправила изцяло протокола от съдебно заседание, защото в действителност то е протекло в отсъствие на адвокат и без да се даде думата на прокурор, който също не бил в залата отначало. Съдия Петрова обаче записала от тяхно име, че искат да се даде ход на делото, да се приеме експертиза и да се прекрати лечението на освидетелстваната.

От мотивите на съдия Доротея Кехайова от СГС, които вече са обявени, става ясно, че в действителност Люба Петрова е провела заседание, което няма нищо общо с правилата на съдебния процес. На финала му тя е стигнала дотам, че е решила какво да се случва с освидетелстваната жена не само, без да попита страните за становище, ами и без да постанови съдебен акт, в случая – определение.

„Пускам те да си отиваш вкъщи“

С тези думи на съдия Петрова към освидетелстваната Ботева е приключило 5-минутното заседание, по което после тя е подправяла протокола.

Заседанието трябвало да започне в 8,55 ч. на 29 март м.г. В залата трябвало да се яви прокурор Даниела Славкова, но малко преди часа на заседанието тя установила, че е забравила да си вземе химикал и се качила до кабинета си, което я забавило. Съдебното заседание започнало в уречения час и съдия Петрова поканила страните в залата. Влезли освидетелстваната Ботева и вещото лице Донка Терзиева, която изготвила съдебно-психиатричната експертиза за Ботева.

Съдия Петрова започнала разглеждането на делото, независимо че не присъствали прокурор и определеният служебен адвокат Живко Желев. Тя попитала освидетелстваната как се чувства, има ли близки, които да се грижат за нея. Ботева казала, че е добре, имала дъщеря и син, който работи в Италия и можел да ѝ праща пари, но тя не искала да го занимава с проблемите си.

Междувременно в залата влязла вече прокурор Славкова и съдия Петрова се обърнала към нея с думите: „Ами, Станка се чувства добре, желае да си ходи в къщи. Синът и дъщеря ѝ ще се грижат за нея“. Прокурорката отбелязала само, че по делото има изготвена експертиза и Петрова пристъпила направо към изслушване на вещото лице. В мотивите към присъдата изрично се посочва, че това е станало в отсъствие на защитник, без да бъде взето становище на страните по хода на делото, без да бъде снета самоличността на явилите се, без да бъде разяснена отговорността на вещото лице, без да бъде прочетено и заключението на изготвената по делото експертиза.

Експертът Терзиева казала, че състоянието на Ботева е добро, а тя от своя страна обещала да си пие лекарствата. Вещото лице отговорило, че проблемът при Ботева е, че няма кой да я контролира вкъщи да приема лекарствата си и тя не го правила, поради което и 64 пъти била хоспитализирана в психиатрична болница.

Люба Петрова решила, че това е достатъчно и се обърнала към Ботева: „Пускам те да си отиваш вкъщи“.

Съдийката не дала възможност за задаване на въпроси към вещото лице, не определила дали приема заключението на експертизата, не изчела доказателствата по делото, не поискала становище за искания по доказателствата, не обявила съдебното следствие за приключено, не дала ход и на съдебните прения.

Заседанието продължило около 5 минути, след които съдия Петрова просто обявила изхода от делото и  освободила участващите в съдебното заседание. В мотивите на СГС се казва, че делото е приключило, без да бъде постановен съдебен акт – определение, с което Петрова да прекрати, замени или да продължи принудителните медицински мерки на освидетелстваната.

След като всички напуснали залата, в нея се явил адвокат Желев, който се извинил за закъснението, но Петрова само му казала, че делото е приключило. Той пък дори не се поинтересувал как е приключило и напуснал залата, а Петрова продължила да гледа останалите си дела за деня.

След края на заседанията на състава съдебната секретарка се оплакала на колежката си от начина, по който протичали, защото не знаела какво да отрази в протоколите. Все пак прослушала звукозаписите и ги оформила според съдържанието им, като в края на деня ги предала на Петрова. Тя обаче поискала проекто-протоколът от въпросното заседание да ѝ бъде записан и предаден на флашка, което секретарката сторила. На следващата сутрин Петрова се появила в кабинета на секретарите и предала флашката, като казала, че протоколът е готов и да се принтира. Протоколът бил оставен на бюрото на секретарката за подпис, но при прегледа му тя установила, че той изобщо не отговаря на случилото се в залата. В него пишело, че в залата са се явили адвокат и прокурор, че поискали да се даден ход на делото, била снета самоличност на вещото лице и то било предупредено за отговорността, която носи, че прокурор Славкова поискала да се приеме заключението на експертизата и да бъде приключено съдебното следствие. Същото изявление било приписано и на адвокат Желев, след което и той, и прокурор Славкова били казали, че искат да се прекрати лечението на освидетелстваната.

След като изчела написаното от Петрова в протокола, съдебната секретарка решила, че няма как да се подпише под него и той останал без номер. Вместо това, записала и принтирала случилото се в съдебната зала, след което се подписала и така занесла в деловодството два протокола – един само с неин подпис и друг, подписан пък само от съдия Петрова.

Съдебната деловодителка отказала да приеме делото, защото било с два протокола и така случаят стигнал до шефката на съда Христина Вълчанова. Междувременно, прокурор Славчева подала протест по делото и искала отмяна на акта, тъй като заседанието протекло без адвокат, а на нея не ѝ била дадена възможност да вземе отношение по хода му, както и да пледира. Във връзка с подадения протест пък съдия Вълчанова подала сигнал до Специализираното звено „Антикорупция“ и така започнало разследването срещу съдия Петрова.

Междувременно, Окръжният съд в Стара Загора отменил определението по делото и го решил по същество, като също отменил принудителното лечение на Станка Ботева. Заради крайния изход от делото, защитата на Петрова е искала тя да бъде оправдана и заради това, че се касае за явна малозначителност на деянието, тъй като липсват обществена опасност и вредни последици.

В мотивите на СГС обаче се казва, че предмет на делото не е правилността на постановеното от Петрова определение, което подлежи на въззивна проверка, а верността на съставения от нея протокол и удостоверените в него неверни обстоятелства.

„Във всички случаи се касае за умишлено удостоверяване на неверни обстоятелства, независимо от правилността на крайния съдебен акт. Поради това съдът няма да обсъжда доводите на подсъдимата за решаващата роля на съдебно-психиатричните експертизи в този тип производства и дали с постановения съдебен акт е бил защитен интересът на освидетелстваната Ботева. Ирелевантно е също така дали страните са изразили съгласие с изявленията, удостоверени като техни, доколкото те изобщо не са присъствали по време на съдебното заседание, респективно, не им е била предоставена възможност за каквито и да било изявления или обективно не са могли да направят такива поради отсъствието им“, пише в мотивите на съда. В тях се казва още, че случаят няма как да е малозначителен, тъй като не може да се пренебрегне, че става дума за действия на съдия, а неговата работа е със завишени изисквания за доверие на обществото.

Заради чистото съдебно минало и изрядното поведение на Петрова в хода на делото, съдът е преценил, че наказанието трябва да бъде определено с превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и затова я осъжда условно на една година затвор с 3-годишен изпитателен срок.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
вън от съда
вън от съда
12 март 2018 16:59
Гост

Люба, пускам те да си отиваш вкъщи…

Анонимен
Анонимен
12 март 2018 16:56
Гост

Петрова, Петрова…

Суверена
Суверена
12 март 2018 11:01
Гост

Същото трябва да стане и със съдия Иво Дачев от Соф апел.съд и съдия Геника Михаилова от ВКС.Вън от системата …Както и с бившите членове на ВСС.😓 Питайте хората защо.Те ще ви кажат.

Rado
Rado
12 март 2018 10:04
Гост

Да не излезе, че я оправдавам, ама историята ми звучи като да се случва и по други съдилища, и с други съдии.

Павлин
Павлин
20 март 2018 7:52
Гост

Точно обраното, ако е вярно – излиза, че не е само една гнилата ябълка, което говори още по-лошо за институцията, която представляват. Тя измисля заседание, а по моето дело скриха заседание, което от касационния състав пък беше 100% игнорирано. И не можеш да обжалваш повече, понеже няма кой да те чуе. Нямам думи просто.