Преподавателят в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и един от най-изявените специалисти по наказателен процес проф. Маргарита Чинова заяви, че Иван Гешев  би бил успешен главен прокурор. 

В становище до Висшия съдебен съвет (ВСС) проф. Чинова изтъква, че го познава лично и е останала с впечатлението за подготвен, енергичен и работоспособен прокурор. Запознавала се е и с актовете му, които били написани на ясен и общодостъпен език, не изобилствали с чуждици и съдържали необходимите правни формулировки.

Тя отбелязва, че се е запознала и със статия на Гешев и колегата му Евгени Стоянов по въпроса за т.нар. „прокурорско задържане“. Проф. Чинова намира изложените идеи за професионално представени, а наред с това посочва, че статията се чете бързо и с интерес, а правните формулировки били изложени в достъпен стил.

Малко по-късно становище в подкрепа на Иван Гешев е изпратил и проф. Костадин Бобев, преподавател по „Криминалистика“ и „Съдебни експертизи“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Той изразява добрите си впечатления от кандидата от „опитите да внесе стабилност в криминалистическата дейност“, изложени в концепцията му.

„Лекс“ публикува становищата на проф. Маргарита Чинова и на проф. Костадин Бобев без редакторска намеса (документите, публикувани от ВСС, виж тук и тук).

Становище на проф. Маргарита Чинова

Запознах се с прокурор Иван Гешев през 2016 г. на професионална среща. Първото ми впечатление за него бе на подготвен, енергичен, професионално ангажиран и работоспособен колега, който усърдно търси и намира решения на иначе сложна от правна и фактическа страна проблематика. Тези ми първоначални впечатления за него се потвърдиха и надградиха все в положителна насока и при следващите ни срещи и професионални дискусии. Ясният и достъпен език и стил на общуване, обмисленият многоаспектен подход при решаването на усложнени казуси и дела с фактическа и правна сложност, отдадеността на своята работа, задълбоченият анализ и умение да ангажира множество компетентни органи и своевременно да намира необходимата експертиза, са все качества, които несъмнено правят впечатление, и са характерни за господин Гешев като прокурор. Той има отговорно и професионално отношение към всеки служебен въпрос, умее да планира, да организира, и се ангажира с изпълнението до най-дребен и необходим детайл на всяка поставена задача и при решаването на всеки възникнал проблем.

Поради съчетаването на тези лични и професионални качества, обосновано и като естествено развитие на кариерата му, той бе избран за ръководител на Специализираната прокуратура през 2016 г., а през 2018 г, – и за заместник на главния прокурор. Последователното заемане на тези длъжности в прокуратурата на Република България несъмнено го е обогатило и по отношение на натрупването на управленски опит, и по отношение на по-пълното и детайлно познаване и осмисляне на функциите на прокуратурата като орган на съдебната власт.

През тези няколко години, наред с прокурорската му работа, ме е впечатлила и неговата ангажираност и компетентност и в други дейности, все в публичен интерес.

През 2016 г. с голям интерес се запознах и със статия, публикувана в брой № 2/2016 г. на списание „Норма“, с автори – Иван Гешев и Евгени Стоянов, тогава прокурори в Софийската градска прокуратура. Тази публикация е посветена на новите, актуалните и в същото време много нужни, както на теорията, така и най-вече на практиката въпроси и проблеми на задържането на обвиняемия по реда на чл. 64, ал. 2 НПК, или т.нар. „прокурорско задържане“. Въпросите, които се поставят на изследване, са анализирани обективно, задълбочено, професионално, с умение и ерудираност. Теоретическите, а и практически проблеми, които се поставят в статията, са немалко и значими. Изложените идеи и оригинални виждания, които сме обсъждали и в професионални разговори с господин Гешев, се базират както на теоретичните му познания, но също така и много ценно – на дългогодишния му практически опит и поглед „отвътре“, като прокурор. Чете се бързо и с интерес, правните формулировки се дискутират акуратно, с вещина и умение, прецизно и ясно, на достъпен стил. Използвани са илюстрации от практиката, за да се формулират предложения как същата да бъде в максимална степен съобразена с националната законова уредба, европейските и международни правила. В същото време е направено и удачно предложение, de lege ferenda, за подобряване на законодателството ни.

Познавам и някои изготвени от прокурор Гешев актове, тъй като непрекъснато се налага да изучавам по един или друг повод практиката на Прокуратурата на Република България и на българските съдилища. Те се характеризират с прецизност, задълбоченост, мотивираност и са изготвени на високо професионално ниво. Освен необходимите правни формулировки и професионален език, мотивите на неговите актове не изобилстват от чуждици, лесно са разбираеми, написани са на ясен и общодостъпен език. А това според мен, само по себе си, е от изключителна важност.

Поради изложените причини напълно убедено считам, че ако прокурор Иван Гешев бъде избран за главен прокурор на Република България, той би бил един успешен главен прокурор, а това е както в интерес на прокурорската власт, така и в интерес на българското общество.

Становище на проф. Костадин Бобев

На основание чл. 173, ал. 1 и ал. В от Закона за съдебната власт чрез становището си, изразявам подкрепата си за кандидатурата на г-н Иван Гешев при избора на Главен прокурор на Република България.

От позицията и опита на дългогодишен директор на Националния институт по криминалистика и криминология (от 1975 г. до 2011 г.) и университетски преподавател в няколко висши училища бих искал да изразя подкрепата си за кандидатурата на г-н Иван Гешев и представената от него концепция за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България.

Считам, че практическата ориентация на концепцията за стратегическо управление на Прокуратурата е от особено значение за постигане на ефективно противодействие на престъпността и възтържествува не на справедливостта в обществото. Впечатление правят и опитите да се внесе стабилност в криминалистическата дейност, която за първи път от няколко години получи подкрепа – както техническа, така и чрез трансформиране на щатове на съдебни служители в щатове на „главен експерт криминалист“‘. Усилията за подобряване на криминалистиката и криминологията и тяхното приложение при превенцията и противодействието следва да продължат, за да се възвърнат високите позиции на българската криминалистика и криминология, а това би могло да се постигне с ефективно работеща прокуратура.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 юни 2020 2:27
Гост

Въпросната госпожа е толкова арогантна и надменна, че то Геша все едно и е отроче! Такива като нея докараха Родината на тоя хал!

Анонимен
Анонимен
16 септември 2019 23:11
Гост

Чинова винаги ми е била противна, още като преподавател, сегашното и подмазвачество някак хич не ме учудва

Анонимен
Анонимен
16 септември 2019 15:07
Гост

И Хитлер е бил работоспособен и енергичен….

Румяна
Румяна
16 септември 2019 14:57
Гост

А защо никой не анализира грешките в делата, които се водят от Гешев? Киберсигурност, шпионство, корупция по високите етажи…всичко се превърна в един огромен цирк!

Интересно
Интересно
16 септември 2019 14:56
Гост

Може ли някой разследващ журналист да проследи първоизточника и хронологията на становищата в подкрепа на Гешев? Много комсомолско ми се вижда всичко.

Едно е сигурно
Едно е сигурно
16 септември 2019 14:54
Гост

Гешев е достоен наследник на Цацаров. Мисля, че за това няма две становища.

Съгласен
Съгласен
16 септември 2019 14:52
Гост

Права е М. Чинова, че няма чуждици в изказа на Гешев, то в Симеоново не наблягат на латинския…

Ужасно
Ужасно
16 септември 2019 14:50
Гост

Някаква епидемия от болест, увреждаща централната нервна система на юристите – преподаватели у нас ли има? Хайде, Близнашки и Герджиков не са пеналисти, обаче и Чинова ли, бе, братче? Накъде отива тоя свят. Младите колеги гледат към авторитетите за насока в това кое е морално и кое – не, а самите авторитети кой знае къде гледат. Защо изобщо се появи тая вълна от становища?? Спонтанно – съмнително…

Иван
Иван
16 септември 2019 11:20
Гост

Делян Пеевски също подкрепя Гешев, очаквам и Путин да го подкрепи, след него и Башар Асад и Ким Чен Ун !

Иван Иванов
Иван Иванов
16 септември 2019 4:48
Гост

Ужасно е – когато научните работници започнат да дават практически напътствия. Престъпността не може да се пребори – това е ясно. Мусолини не успя да ликвидира мафията – че Джовани Фалконе – че кой ли не. Джебчии в София има на всеки сантиметър – просто не публикуват статистика – или дават сравнителна статистика – все едно какво било при бай Тошо – какво било при Луканов и при Боби от Баня – било пак същото – нямало рязко увеличаване на престъпността – разбира се това са фейк-нюз. И престъпност има и неадекватна съдебна система има – Живко Сталев се молеше… Покажи целия коментар »

Данаил Лазаров
Данаил Лазаров
15 септември 2019 1:36
Гост

Айде, нека целия свят да види как се „избира“ нов Главен прокурор в България, чрез „протест“ с мутри и престъпници!

https://www.liveleak.com/view?t=uR1C_1568459572

Анонимен
Анонимен
14 септември 2019 1:20
Гост

Как мислите, проф. Чинова, дали имаше нещо „оригинално“(по ваш израз) в прокурорското задържане от Гешев на Иванчева ?…Бихте ли ни осветлили ?..

надали
надали
13 септември 2019 20:56
Гост

Всички тези суперлативи, а те няма да са единствените просто накланят везните в полза на Гешев за публичното онлайн обсъждане ма качествата му. Да ни е честит! Освен, ако Радев не прояви здрав разум.

Слави
Слави
13 септември 2019 20:52
Гост

E, чакайте Гешев да върне високите позиции на българската криминалистика и криминология. Просто ще се бие като Цацаров в гърдите, че досъдебното производство е перфектно. А видиш ли, после някак си нещата се объркват.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 20:48
Гост

Интересно сега като седне на стола на Цаци кой ще внася стабилност в криминалистическата дейност. Зсщото обвинител номер едно ще има други ангажименти.

Алена
Алена
13 септември 2019 20:43
Гост

Как ме е яд, че вчера не си прочетох хороскопа. Явно днес е късметлийският ми ден. Прозрях, че Кралят- слънце ще е над мен цял един мандат.

Ода на радостта
Ода на радостта
13 септември 2019 20:41
Гост

Хайде, да ни е честита тирадата от възхвали за Гешев. Ега ни стане по- симпатичен. Обаче как можеш да кажеш на бялото черно, или да премълчиш, че царят е гол.

анонимен
анонимен
13 септември 2019 20:13
Гост

O.k. Дори да е така и да приемем думите на професорката за чиста монета, Гешев не дтава за Главен прокурор.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 20:38
Гост

Фактът, че в последният момент се извъртя като фурнаджийска лопата и се кандидатира за Главен, въобще не му прави чест.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 19:21
Гост

Професорката очевидно не е наясно с проблема. Проблема не в професионалните и морални качества на Гешев, а в това че е Единствения кандидат! При това положение не става въпрос за ИЗБОР на Главен прокурор, а за назначаването на Гешев на този пост. Това противоречи на Конституцията

Анонимен
Анонимен
15 септември 2019 12:59
Гост

И къде точно противоречи на Конституцията? И как беше избран Борис Велчев за Главен прокурор и защо тогава не мрънкахте?

Едикойси Анонимен
Едикойси Анонимен
16 септември 2019 9:30
Гост

Безмислено е да се спори с прости хора – кой е другия кандидат за Главен прокурор за да се направи ИЗБОР между него и Гешев кой е подходящия за длъжността ?

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 19:15
Гост

Явно и Чинова се продаде на дебелия

Анонимен
Анонимен
14 септември 2019 0:08
Гост

Плаща яко. Нищо чудно.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 17:27
Гост

Ха-ха-ха! Няма си друга работа професорката, та тръгнала похвални слова да пише за едно природно недоразумение, което иначе на изпит в СУ при нея би скъсала само като му види ЕнтелЕгентната мутра. Толкова са го закъсали кукловодите на задкулисието в правосъдната ни система с този куц кандидат, че отчаяно търсят куцо, кьораво и сакато, което има някаква квалификация, да похвали недоразумението.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2019 13:01
Гост

Чинова ако е куцо, кьораво и сакато ти си кръгъл идиот!

чинова
чинова
13 септември 2019 17:22
Гост

а защо не приемете, че жената просто има добри впечатления? каква е тази предубеденост? и на мен Гешев не ми харесва, но това не значи, че не се харесва на Чинова

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 17:34
Гост

Човече, тя е професор по право – не преподавател в спортната или милиционерската академия! Няма юрист, който да си сложи ръка на сърцето и да каже, че Гешев има високи професионални (дори за момент да се абстрахираме от моралните) качества на юрист! Всеки път като си отвори устата такива небивалици бръщолеви, може би е достатъчно само да споменем това, че е противник на разделението на 3-те власти, което е свещен принцип в правото от много време насама. При това няма обикновен юрист, камо ли професор по право, който искрено да не е потресен от некомпетентността и арогантността на Гешев.

изумен
изумен
13 септември 2019 17:10
Гост

защо проф. Чинова? може ли от една статия, при това с двама автори, разбирай не знаеш колко приносът на всеки един, да се вадят такива генерални изводи…

??????????
??????????
13 септември 2019 17:14
Гост

тя и актове била чела, ама по телевизията не го ли е гледала, не е ли чула как каца с дизелов двигател на луната? не слуша ли небивалиците които се леят?

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 17:08
Гост

Интересно какво ли мисли за това ръководството на факултета. Съмнявам се да са ОК.

Анонимен
Анонимен
14 септември 2019 18:34
Гост

Няма какво да мисли… В случая се касае за лична позиция / впечатления. Някои пишат мемоари, пък други възхвали… въпрос на субективнш възприятия

Анонимен
Анонимен
13 септември 2019 17:07
Гост

Това не го очаквах. С какво ли са накарали проф. Чинова да напише това становище

advocat
advocat
14 септември 2019 7:14
Гост

ЛОБИЗЪМ ! В името на боко-тиквата и дебелия-кой, за сметка на умирашата нация. ПОЗОР !

Анонимен
Анонимен
14 юни 2020 2:25
Гост

Другарката е толкова корумпирана и толкова е готова за 2лв да направи всичко, че няма смисъл да се пита!