Изтъкнатият юрист проф. Екатерина Трендафилова беше наградена с почетния знак на президента по случай Деня на Конституцията и юриста – 16 април. Отличието, връчено ѝ днес от държавния глава Румен Радев, е за нейния значим принос за развитието на националните, европейските и правните традиции.

Проф. Екатерина Трендафилова е експерт в областта на наказателното право и наказателния процес, международното наказателно правосъдие, хуманитарното право и защитата на правата на човека. Дългогодишен преподавател е по наказателно процесуално право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През ноември 2020 г. е преназначена за втори мандат като председател на Специализираните съдебни състави за Косово, където е избрана през 2017 г. От 2006 до 2015 г. е съдия в Международния наказателен съд.

При връчването на наградата президентът отбеляза професионализма и моралните качества на проф. Трендафилова. Румен Радев подчерта, че именно благодарение на тях тя е утвърден специалист с международно признат авторитет. „Пожелавам ви с безценния си опит да продължите да обогатявате българската правна наука и практика и достойно да представлявате България“, заяви още Румен Радев.

Проф. Трендафилова заяви, че професионалният ѝ път и работата ѝ като юрист се дължат на образованието, получено в България и на колегите, с които е работила като всички са мотивирани от една цел – да дадат своя принос за по-доброто настояще и бъдеще на страната ни.