Висшият съдебен съвет (ВСС) няма да открива нова процедура за избор на главен прокурор, а продължава откритата преди месеци с единствен кандидат Иван Гешев. Решението за това беше взето с 20 гласа „за“. Против бяха четирима кадровици – председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска. Споровете за процедурата продължиха над два часа.

Това решение на съвета на практика означава, че предстои гласуване за Иван Гешев.

Първият спор: Нова процедура или продължаване на старата

Дискусията в началото на заседанието беше в две насоки – следва ли да се обсъждат мотивите на президента Румен Радев, с които върна предложението за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор и как да процедира ВСС от тук нататък.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов пръв взе думата, за да каже, че кадровият орган трябва да се съобрази с мотивите на държавния глава, който каза, че очаква състезание между кандидати, а не просто формална процедура. „Трябва да инициираме нова процедура. Ако неглижираме аргументите на президента, това означава да се стигне дотам, че президентската институция да е в ролята на нотариат, който заверява, който слага печат на решенията на ВСС. Това обезстойностява действията на президента, влияе върху авторитета на тази институция. Никой тук не е участвал в пряк вот и не се ползва с обществената подкрепа на над 2 млн. български граждани“, заяви Панов.

Атанаска Дишева сподели позицията, че трябва нова процедура. По думите ѝ ВСС и президентът имат споделена компетентност и е налице сложен фактически състав. „Споделената компетентност е да се осигури обществена легитимност на избора на Иван Гешев за главен прокурор. За нея е необходимо да се запази балансът между институциите, които имат правомощие за назначаване. Приемане на хипотезата, че ВСС трябва само да прегласува кандидатурата, лишава президента от действителната власт, каквато му е предоставена от Конституцията. Приемането на това единствено правомощие на ВСС би нарушило баланса между съвета и президента. Президентът олицетворява единството на нацията и изразява наложения суверенитет, доколкото е избран от народа с много повече гласове от тези, с които е избрана управляващата партия. За да се осигури действителността на тази власт, каквато му е предоставена от Конституцията, единственият начин е да се прекрати започната процедура за главен прокурор и да се открие нова“, каза Дишева. По думите ѝ в новата процедура трябва да се отстранят пороците на предходната, каквито бяха посочени и от държавния глава.

Вероника Имова обаче не се съгласи с аргументите на колегите си. „Принципът на разделение на властите възлага на ВСС правомощие да избира магистратите и тримата големи в съдебната система. Никой от представителите на другите власти – законодателна и изпълнителна, както и президентът, няма право да изземва функциите на ВСС, който е оправомощен да избира председателите на върховните съдилища и главния прокурор. Налице е сложен фактически състав. Оправомощен да прецени всички критерии в закона за професионалните и морални качества е единствено ВСС. Той взима решение, с което предлага на президента като последен стадий в този състав да придаде легитимност в този избор, да даде възможност на суверенитета, който се съдържа във властта на президента да официализира този избор. Съдържанието, процедурата, критериите и правилата, които определят съдържанието на този избор, са от прерогативите на ВСС“, каза Имова. Тя цитира решение на Конституционния съд от 1996 г., според което назначаването на тримата големи в съдебната система, което се извършва с указ на президента, има престижен характер. „Президентът не избира, той легитимира. ВСС избира. Да спазваме Конституцията и принципа на разделение на властите“, каза Имова.

Цветинка Пашкунова обаче заяви, че на този етап от процедурата ВСС трябва да реши какво прави от тук насетне. „По мое мнение, отговор на този въпрос се съдържа в изложените съображения при издаване на указа. Ние няма как да неглижираме съображенията на президента. Макар формално да е спазена процедурата по избор, поради издигане на една единствена кандидатура, която беше подкрепена от Прокурорската колегия, това препятства провеждането на избор при условията на състезателност, предпостави резултатите и създаде съмнения за легитимността ѝ. Това обосновава необходимост от повторно извършване на избор на главен прокурор, като няма никаква пречка Иван Гешев да участва“, каза тя.

Пашкунова уточни, че главният прокурор е стожер на законността и защитник на обществения интерес, олицетворява съдебната власт и той не само трябва да отговаря на изискванията на закона, но и да се ползва с широко обществено доверие. „Ако процедурата на неговия избор не удовлетворява очакванията на професионалната общност и на гражданите за прозрачност, състезателност, обективност и ако в техните представи тя е компрометирана, ние дължим на обществото нова процедура. Такова е посланието на президента при издаване на указа, което не бива да пренебрегваме и такава е волята в мотивите към указа, които би следвало да съобразим. Противното означава, че се омаловажава ролята на президента и се лишават от смисъл правомощията му по 129, ал. 2 от основния закон“, заяви Пашкунова.

Главният прокурор Сотир Цацаров подчерта, че указът няма мотиви в юридическия смисъл. „Но това не омаловажава казаното от президента, той направи обръщение към медиите, слушано от всички нас и възприето от голяма част от българските граждани. Никой не обезстойностява и неглижира казаното от президента Румен Радев. Тази защита на фигурата на президента е излишна. Всеки от нас трябва да претегли „за“ и „против“ и да претегли това, което президентът каза“, заяви той. И направи паралел с върнатото от Румен Радев предложение за назначаване на Георги Чолаков за председател на ВАС през 2017 г., като предложи ВСС да гласува дали да открие нова процедура, или да продължи сегашната.

Тук думата взе Георги Чолаков, който застъпи тезата, че първо трябва да се гласува дали сегашната процедура продължава и ако не се събере необходимият брой гласове, тогава да се открива нова процедура.

Пламена Цветанова беше категорична, че няма да подкрепи откриването на нова процедура. По думите ѝ ако настоящата бъде прекратена, тя не знае какво може да направи повече Прокурорската колегия и дали ще може да предложи втори кандидат.

Даниела Марчева пък добави, че държи на уважението между институциите и ВСС би следвало да даде отговор на президента. Процедурата, по думите ѝ, е спазена, може би има проблем в закона и може да се помисли за разширяване на кръга на лицата, които могат да номинират.

Според Олга Керелска обаче трябва да има нова процедура. Тя изрази изненада от факта, че нейни колеги от ВСС – Даниела Машева, Боян Магдалинчев и главният прокурор, са заявили публично веднага след като държавният глава върна предложението за Гешев, че ВСС просто ще прегласува кандидатурата на Гешев. По думите ѝ този дебат трябва да се проведе сега и това е дискусия, на която кадровиците имат право.

По думите ѝ формалната процедура, за която говори Радев, всъщност означава процедура лишена от съдържание.

Керелска постави друг въпрос, който я тормозел и притеснявал от известно време. И напомни за думите на Цацаров от 24 октомври – за това, че изборите за тримата големи стават в други две сгради, както и изказването на Боян Магдалинчев, който припомни думи на Румен Ненков по повод номинирането на Лозан Панов за шеф на ВКС. И добави, че това са неща, които отдавна се въртят в обществото.

Тя поиска да знае има ли политическа намеса в избора на тримата големи, защото ВСС е призван да отстоява независимостта на съдебната власт.

„Да не претопляме опорни точки. Ако имате нещо по процедурата, довършете“, намеси се правосъдният министър Данаил Кирилов.

Керелска заяви, че процедурата трябва да започне наново, за да е сигурен ВСС, че не е допусната политическа намеса при избора на Гешев.

„Не знам къде и как се върти, тук се върти или нова процедура, или продължаване на тази. Всичко друго е въртене в кръг“, отговори Цацаров.

Два протеста пред ВСС

Междувременно протест и митинг блокираха района около Висшия съдебен съвет (ВСС) днес. За провеждането и на двете събития има разрешение от Столичната община. Протестът е организиран от противници на номинацията за обвинител №1. Митингът пък е на поддръжници на Иван Гешев. Двете групи са отделени от полицейски кордон.

Самият Иван Гешев днес дойде в сградата на ВСС с моторизирана охрана, като тепърва ще стане ясно дали съдебните кадровици имат намерение да му задават въпроси, или само ще проследи заседанието им на място.

Още от вторник районът около ВСС беше обходен от цивилни и униформени служители на МВР. Те бяха „въоръжени“ със схема и чертаеха планове откъде и кои улици да бъдат отцепени, за да остане „чисто“ пространството пред сградата на съвета на ул. „Екзарх Йосиф“.

Отрано тази сутрин е блокиран районът около съвета, полицейски сили са разположени по цялата ул. „Екзарх Йосиф“ – от бул. „Мария Луиза“ до Женския пазар, по улиците „Пиротска“, „Княз Борис I“ и „Георг Вашингтон“. На този етап няма напрежение, протестиращи и митингуващи все още се събират.

„Снощи в 20.05 на тел. 112 е получен сигнал за бомба в кола пред ВСС, тази сутрин в 7.55 ч. също на тел. 112 е постъпил сигнал за взрив поставен пред сградата на съвета“, съобщи в началото на заседанието министърът на правосъдието Данаил Кирилов.  Часове преди това силите на реда обходиха периметъра с полицейско куче, обучено да търси взривове. На 24 октомври – при първото гласуване за нов главен прокурор, във ВСС също беше получен сигнал за бомба, който се оказа фалшив.

Тогава цялото пространство около сградата на съвета беше блокирано от служители на МВР. Имаше пропускателен режим, като около сградата на кадровиците се допускаха само журналисти и работещи от съседни магазини и заведения. При първото гласуване в района се проведе само митинг в подкрепа на Иван Гешев, а протестиращите срещу кандидатурата му не бяха допуснати пред сградата на ВСС с обяснението, че поддръжниците първи са заявили желанието си да се съберат на ул. „Екзарх Йосиф“. Затова протестиращите се отправиха към Орлов мост и го блокираха в продължение на часове.

Както вече е известно, на 24 октомври с 20 на 4 гласа Висшият съдебен съвет избра за главен прокурор Иван Гешев. Мандатът на сегашния обвинител №1 Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г.

На 7 ноември обаче президентът Румен Радев отказа да подпише указа за назначаването на Гешев и върна предложението на ВСС, каквито правомощия има по Конституция. Тогава в специално изявление през медиите държавният глава заяви, че издигането на един кандидат лишава процедурата от състезателност. Наред с това изтъкна, че въпреки ясно разписаните текстове в Закона за съдебната власт, на сайта на ВСС са били публикувани становища от органи на изпълнителната власт и така „превес над мнението на обществените организации взе масираната служебна институционална подкрепа“.

В понеделник – 11 ноември, ден преди да бъде обнародван указът на държавния глава, беше свикано заседание на Висшия съдебен съвет за 14 ноември. Точките в дневния ред са две – указът на държавния глава и „повторно гласуване за кандидата за главен прокурор“. Не са посочени вносителите на тези две точки, но от втората на практика става ясно, че ВСС няма да започва нова процедура, а ще прегласува номинацията на Иван Гешев. Именно по този въпрос се очаква да има спорове във ВСС, защото според някои трябва да се обсъдят мотивите на държавния глава и да започне нов избор на главен прокурор. Според други обаче законът е ясен – прегласува се вече издигнатата кандидатура.

Ако Иван Гешев събере необходимия брой гласове – поне 17, президентът вече ще бъде длъжен да подпише указа за назначаването му за главен прокурор. А дали ще откликне на призивите на адвокати и неправителствени организация да сезира Конституционния съд с искане за тълкуване на чл. 129, ал. 2 от Конституцията, ще стане ясно след като получи повторното предложение на ВСС.

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ВСС
ВСС
14 ноември 2019 16:34
Гост

ВСС реши да се самоизобличи. ВСС реши да затрие и последната капка гражданско доверие.

Адмирации
Адмирации
14 ноември 2019 13:52
Гост

Браво на Пашкунова! Винаги е била безпристрастна, честа и открита. Не изневери на себе си във ВКС, КС, а и сега. Кратко, точно и ясно изложи мотивите си за тази нелепа и задкулисна кандидатура.

Статистик
Статистик
14 ноември 2019 13:55
Гост

В този ред на мисли не разбрах какво точно иска да ни покаже г-н Диков с изложената от него статистика. Велчев, Груев, Чолаков, Колев, Гешев. Открийте очевадните разлики!

Мъка
Мъка
14 ноември 2019 13:36
Гост

През целия си мандат Цацаров, избран от Борисов ни демонстрираше как прокуратурата се нагажда към към силните на деня. А моралният и етичен Гешев по никакъв начин не изложи в концепция как ще промени това.

Прогноза
Прогноза
14 ноември 2019 13:40
Гост

Когато кандидатът е единствен, не може да се каже, че притежава безспорни качества. А и Гешев няма да променя нищо. Просто ще доразрие кочината.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 13:28
Гост

Интересно след цели две години Гешев като прокурор какво установи по делото за КТБ. Май в следващите седем няма да имаме главен прокурор, а васал на статуквото.

Синоптик
Синоптик
14 ноември 2019 13:11
Гост

Снощи Ванката в прогнозата не каза, че ще вали. Но при така стеклите се обстоятелства явно и на времето му се доплака.

коафьор
коафьор
14 ноември 2019 13:13
Гост

Дано дъждът да спре, когато Гешев излиза от ВСС с ореол над главата си. Иначе ще му се развали прическата.

Маг
Маг
14 ноември 2019 13:00
Гост

Всичко е предначертано. А после ще ми говорят за прозрачност. Хайде, избирайте го Ваньо, та опекунът му да се успокои и да пътува към новото си поприще.

Регулировчик
Регулировчик
14 ноември 2019 10:55
Гост

Гешев го пазят все едно папата е дошъл на посещение в България. Да бяха отцепили и Цариградското за всеки случай.

Има нужда
Има нужда
14 ноември 2019 16:35
Гост

Гешев ще има много нужда да се пази от народната любов оттук нататък. Че ако го застигне, не се знае какво ще стане.

Октопод
Октопод
14 ноември 2019 10:52
Гост

Пипалата на мафията са навсякъде. Няма оправия.

Пипалосекач
Пипалосекач
14 ноември 2019 16:36
Гост

Време е да се вземат резачките, значи.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 10:40
Гост

Искрено се надявах да започне нов избор на главен прокурор. Но явно няма шанс.

Бойко
Бойко
14 ноември 2019 10:43
Гост

Няма как повечето членове на ВСС да си променят мнението. Да ни е честита Гешевтурата.

Наивник
Наивник
14 ноември 2019 16:37
Гост

Те са изпили парите под масата вече, как така ще се откажат от избора си.

Ясно е
Ясно е
14 ноември 2019 16:38
Гост

Или ги държат с компромати, заплахи, и те деца имат, може и по разни неморални неща да си падат. Всеки с нещо е хванат, не се чудете!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 10:35
Гост

Оказва се, че не 45, ами и 75 години не стигат.

Радо Ст.
Радо Ст.
14 ноември 2019 10:26
Гост

Обещах си да не се ядосвам, ама като гледам толкова безгласни мекотели на тази маса…наистина държавата ни е за закриване.

Пълен фарс
Пълен фарс
14 ноември 2019 14:01
Гост

Благодарим на LEX за предоставеното ни видео. Не че нямам желание да счупя телевизора, обаче още го изплащам.

Sss
Sss
14 ноември 2019 10:23
Гост

Троловете днес се прецакаха да кибичат в дъжда само за по 15 лева

Синоптик
Синоптик
14 ноември 2019 10:48
Гост

Е, избраха им на чия страна да застанат и им обещаха пари. Но никой не може да им обещае слънчево време.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 11:50
Гост

Това не са троловете на Недялко, а контрапротестиращите мутри на Недялко. Независимо дали за 15 лева или парче пица, абсурдно е такива, които трябва да са „клиенти“ на прокуратурата, да са единствените подкрепящи Гешев.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 9:56
Гост

Интерсно какво прави кандидаЪТ там? Мисли, че ще свършат бързо и ще го повикат победно да му обявят резултата ли?

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 11:05
Гост

Може би от 12 до 1 има обяд в столовата, сигурно готвят вкусно.. 🙂

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 9:34
Гост

Мутрите-контрапротестиращи на Недялко от кафявите медии на Пеевски пак ли ще са там?

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 11:07
Гост

е как, за къде без тях?

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 9:29
Гост

няма никаква логика процедурата да започва отначало. Това може да стане, само ако по някакво чудо днес гешев не събере 17 гласа. правомощието на президента в случая не трябва да се преувеличава. то е нещо като питане до всс – сигурни ли сте? това ли е човекът? нищо повече. тези за съжаление са напълно сигурни

черен хумор
черен хумор
14 ноември 2019 9:26
Гост

Малко черен хумор от зарана, за който се извинявам, ама кучето знае ли, че е за доброто на нацията, ако има бомба в този орган, да гръмне?

чочко
чочко
14 ноември 2019 10:49
Гост

Жал ми е единствено за кучето. Дано да не му се случи нещо.

живущ в района
живущ в района
14 ноември 2019 9:21
Гост

моля lex да съобщи, ако има радостни хора, че да се включа

Bob Marley
Bob Marley
14 ноември 2019 9:37
Гост

Този път май няма да има патриотични песни, почнаха с реге… Get up, stand up, stand up for your rights!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 9:18
Гост

Гешев е радост!!! Гешев е взрив!

Донки ХОТ
Донки ХОТ
14 ноември 2019 12:56
Гост

Направо си е бомба със закъснител. Първият път не можа да избухне в еуфория, обаче сега за съжаление ще гледаме зарята в негова чест.