По време на извънредното положение депутатите приемат скоростно промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Днес те бяха одобрени на второ четене почти без дискусия от правната комисия, а се очаква още утре да бъдат окончателно гласувани от Народното събрание (пълния текст на измененията виж тук).

Основната промяна, която се прави, е, че отпадат таксите за подаване на годишните финансови отчети (ГФО). В момента фирмите плащат по 40 лв., ако ги донесат на гише в Агенцията по вписванията и 20 лв., ако го направят по електронен път. Подаването на отчетите обаче ще стане безплатно едва от 2022 г., т.е. през тази година и през следващата ще се плащат такси.

Друго важно изменение, което се подкрепя единодушно от всички партии, предвижда, че ГФО вече няма да се подават на три места – в Агенцията по вписванията (АВ), в Националната агенция за приходите и в Националния статистически институт. От 2022 г. фирмите ще ги внасят само в АВ.

Бързането на депутатите не е заради тези текстове. Причината те да гласуват окончателно днес и утре измененията в ЗТРРЮЛНЦ е разпоредба, която е пряко свързана с друго нововъведение, което стана факт в самото начало на извънредното положение. Става дума за промените в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (пълния им текст виж тук). Те влязоха в сила на 14 март 2020 г. С тях отпадна задължението за малките и средните фирми да доказват приемането на ГФО с различни документи, като покани за свикване на общо събрание и протоколи от провеждането му. Те вече ще е достатъчно да подадат проста декларация.

Това облекчение обаче стана факт едва в средата на март, т.е. повече от три месеца след началото на кампанията за подаване на ГФО. И така се оказа, че за тези, които са внесли отчетите си по-рано ще действа един режим, а за тези, които са го направили след 14 март 2020 г. – друг.

Затова сега в закона за търговския регистър се записва, че „обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4“, т.е. с декларацията за истинност на заявените обстоятелства. И изрично се регламентира, че това правило се прилага по отношение на неприключилите производства по вече подадени заявления за обявяване на годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността.

Както „Лекс“ писа, в АВ има натрупани над 1,3 млн. необработени финансови отчета, а през 2020 г. се очаква броят им да нарасне с още 500 000. Освен това тази година заради извънредното положение срокът за подаването им беше удължен от 30 юни на 30 септември.

Всички ГФО обаче трябва да бъдат обработени преди 2022 г., когато Агенцията по вписванията трябва да стане единственото място, на което се подават. Ако длъжностните лица по регистрацията не проверяват протоколи от общи събрания и покани, а само декларация, това ще ускори значително процеса.

Днес в правната комисия дебат от промените в ЗТРРЮЛНЦ почти нямаше. Само една разпоредба предизвика дискусия. Става въпрос за промяна в чл. 15, ал. 3 от закона. С нея се предлага заявител на ГФО, освен законните представители, прокурист и т.н., да може да е и всяко „изрично упълномощено лице, като упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя“. Това предизвика остри възражения, тъй като на практика разширява кръга от заявители до всяко трето лице. Затова правната комисия единодушно отказа да подкрепи подобна промяна.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Йосиф
Йосиф
13 април 2020 17:46
Гост

Ей, как само правната комисия секна кранчето на нотариусите.

Радо
Радо
13 април 2020 17:48
Гост

Да, обаче това е напълно адекватна реакция. Иначе би се разширил кръга от заявителите до всяко трето лице.

Анонимен
Анонимен
13 април 2020 17:42
Гост

Не виждам как ще успеят със сроковете. Все повече отчети ще се трупат.

Георги
Георги
13 април 2020 17:33
Гост

Подаването на отчетите обаче ще стане безплатно едва от 2022 г., т.е. през тази година и през следващата ще се плащат такси.Ето защо тези които коментират или не могат да четат или не могат да разберат написаното, защото след две години я камилата я камиларя

Емил
Емил
13 април 2020 16:52
Гост

Искат ли – могат!

Идеал
Идеал
13 април 2020 16:52
Гост

За мен депутата е служител на народа, не обратното. Хубаво е, че приемт неща в наше облекчение

Анонимен
Анонимен
13 април 2020 17:44
Гост

Това е само на теория. Обикновено прокарват лобистките си закони.

Омлетски
Омлетски
13 април 2020 16:52
Гост

Трябва да си стиснат дътата малко и да работят. Няма как да си подадем документите, а и да обмислят още оптимизация, защото милиони не са ообработени

Манолов
Манолов
13 април 2020 16:51
Гост

Да работят, че сега им е паднало. Иначе после пак спане и отпуски с месеци

Кънчев
Кънчев
13 април 2020 16:51
Гост

Категоринчо смятам, че все пак работят адекватно, нищо , че не ги харесваме в последните години, защото с тези безумни заплати депутатите ни ядосват. Заради кумисии и друго, но това е.

Лишков
Лишков
13 април 2020 16:50
Гост

Успех на депутатите за тези промени. Сега и те работят в извънредна ситуация.

Анонимен
Анонимен
13 април 2020 17:38
Гост

Сега им се е случило по изключение. Иначе много от тях проспиват заседанията, или даже въобще не ходят.

Илона
Илона
13 април 2020 16:49
Гост

Приятно съм изненадана, че депутатите са се сетили точно за това точно сега.

Вътрешен
Вътрешен
13 април 2020 16:51
Гост

Защото има хора, които вече са се прецакали, подавайки по-рано ГФО и декларации.

Да ви обясня
Да ви обясня
13 април 2020 16:52
Гост

И се отваря работа на Агенцията по вписванията да разгледа тези документи.

Демирев
Демирев
13 април 2020 16:49
Гост

Подкрепям адекватните и най-вече бързо приетите мерки

Попович
Попович
13 април 2020 16:49
Гост

Радвам се, че са увеличили срока до 30.09 защото е нужно

Карев
Карев
13 април 2020 16:48
Гост

Според мен това са правилни стъпки.

Костов
Костов
13 април 2020 16:45
Гост

Рядко се случва заради кахърите на администрацията да намажем и ние – обикновените собственици на фирми.

Предприемач
Предприемач
13 април 2020 16:43
Гост

Браво, адекватно поведение на депутатите.