Всеки родител, чието дете е било припознато от друг след 1 октомври 2009 г., да има срок от една година, за да оспори припознаването. Това предвиждат изменения в Семейния кодекс, предложени от Министерството на правосъдието.

Те вече бяха огласени за обществено обсъждане през април, но сега от ведомството ги публикуват още веднъж с тази важна промяна (с новия вариант на законопроекта можете да се запознаете тук).

Всъщност основното изменение, което се прави с тях е, че се дава право на всеки, който твърди, че е родител на детето, а то е припознато от друг, да оспори това припознаване (с нова ал. 5 на чл. 66 на СК). Той ще може да го направи с иск, за чието предявяване има срок от една година, който тече от момента на узнаване на припознаването. Освен това, този иск задължително ще се съединява с иск за установяване на произход.

„Предлаганото изменение на чл. 66, ал. 5 СК е отдавна наложително както поради все по-честото използване на института на припознаването за установяване на произход на дете, в някои случаи за заобикаляне на осиновяване и/или с цел трафик на деца, така и поради отпадане в СК от 2009 г. на законово регламентираната възможност на всяко трето лице с правен интерес да оспорва припознаването в едногодишен срок от узнаването, която възможност е съществувала във всички предишни правни уредби, регламентирали института на припознаването: чл. 38 СК от 1985 г.(отм.), чл. 36 СК от 1968 г.(отм.) и чл. 70 (отм. ДВ, бр.23 от 1968 г.) от Закона за лицата и семейството“, обясняват от министерството.

Заради лишаването най-вече на биологични бащи от правото да оспорят припознаването на детето им от друг след влизането в сила на новия Семеен кодекс на 1 октомври 2009 г., сега се предлага да им се даде еднократно тази възможност. И чрез преходна разпоредба на измененията в СК да се регламентира: „За припознавания, извършени след 1 октомври 2009 г. до влизане в сила на този закон, срокът по чл. 66, ал. 5 тече от влизането на закона в сила“.

Тази важна промяна се прави по препоръка на отдела по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Всъщност измененията в СК се налагат най-вече заради две решения на съда в Страсбург, в които бяха констатирани сериозни пропуски в българския Семеен кодекс.

Първият е именно в това, че българското законодателство не предвижда правна възможност предполагаемият биологичен баща на дете, чийто произход вече е бил установен чрез припознаване, да го оспори директно и да установи собственото си бащинство. ЕСПЧ е установил, че националните съдилища отхвърлят исковете само с мотива, че предявилите ги нямат процесуална легитимация да оспорят припознаването, като изтъкват и че децата вече имат установен произход. По разгледаните от съда в Страсбург случаи това е станало без българските магистрати въобще да обсъдят индивидуалното положение на всеки един от заинтересованите – детето, майката, законния и предполагаемия баща.

С измененията в кодекса МП опитва да отговори и на друг проблем, свързан с бащинството, заради който България беше осъдена в Страсбург. Става въпрос за делото на Цанко Докторов, който в продължение на три години вярвал, че е баща на второто дете, родено по време на брака му и когато разбрал, че е от друг, вече бил изтекъл срокът по чл. 62, ал. 1 от СК. Тази разпоредба ограничава възможността на съпруга да оспори, че е баща на детето, до една година от узнаване за раждането.

Заради това съдът в Страсбург осъди България, като прие, че е погазено правото на личен живот на мъжа (повече за казуса можете да си припомните тук).

Затова сега Министерството на правосъдието предлага в СК да се регламентира, че искът на съпруга на майката за оспорване на собственото му бащинство може да бъде предявен „или до изтичането на една година от узнаване на обстоятелствата, обуславящи оспорването, но не по-късно от навършване на пълнолетие, като съдът взема предвид най-добрия интерес на детето“.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Рори
Рори
28 юли 2020 11:14
Гост

Много малък ми се вижда този срок от една година.

Кирил
Кирил
28 юли 2020 11:15
Гост

Да, бащата я разбере, че детето му е припознато, я не.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2020 10:13
Гост

Това е поредното недоразумение в СК, не е ли време за изцяло нов кодекс, който да отговаря на съвременните семейни отношения?

Фреди
Фреди
28 юли 2020 10:15
Гост

Например да се узакони съжителството на еднополови и съвместното отглеждане на деца от такива двойки.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2020 10:20
Гост

Това чак няма да стане.

Queen
Queen
29 юли 2020 12:07
Гост

Точно така. Нещо проблем ли имаш? Върви си го начикай

Адв.
Адв.
28 юли 2020 10:16
Гост

На кой му дреме за СК при положение, че НК и НПК отдавна не стават за нищо, но и нищо не се прави по въпроса, кръпка до кръпка е положението.

Гиги
Гиги
28 юли 2020 11:17
Гост

Такива са ни нормотворците. По- лесно е да закърпят положението.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2020 10:23
Гост

Кодексът както виждате, ако не го знаете, си е нов. И баш от това дойдоха тези проблеми.

Костов
Костов
28 юли 2020 10:09
Гост

Защо ми се струва, че доста недобросъвестни бащи, особено от малцинствата ще се възползват от промяната, въпреки, че в мотивите се твърди точно обратното?

прогноза
прогноза
28 юли 2020 10:43
Гост

Сега тук ще падне едно разкешване да не се оспорват бащинства.

Кукуригу
Кукуригу
28 юли 2020 12:10
Гост

Как точно ще се възползват?
Промяната е нужна и на място. Простотия огромна беше изключването с новия СК на правото на всяко лице с правен интерес и в частност на твърдящия, че е баща, да оспори припознаването. Не знам чия идея беше.
Разбира се, в някои случаи може да се стигне до установяване, че припозналият не е баща, но и ищецът не е. 😀

Ina
Ina
28 юли 2020 10:08
Гост

Това е и в полза на децата, особено при наследяване.

Kiro
Kiro
28 юли 2020 10:07
Гост

Ето една полза от решенията на европейския съд, а не само данъкоплатците да плащаме за простотиите на чиновниците.

Емил
Емил
28 юли 2020 11:19
Гост

И на прокуратурата.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2020 9:58
Гост

Според мен много малко бащи ще се възползват от тази промяна, щом досега не са припознали децата си.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2020 9:58
Гост

Не са имали възможност.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2020 11:20
Гост

Или просто не се интересуват от тях.

vanex
vanex
28 юли 2020 10:16
Гост

Тук не става дума да си припознаят детето, а да ИМАТ възможност да ОСПОРЯТ онова припознаване, извършено от друг мъж, различен от биологичния баща.
Освен това този биологичен баща като оспорва припознаването, ще може да иска да устснови, че детето от него произхожда.

Наблюдател
Наблюдател
28 юли 2020 9:56
Гост

Писането на закони не е като писането във Фейсбук. Кой и защо е променил СК тогава, за да се налага сега да се връща разпоредбата?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2020 11:17
Гост

За съжаление, това са стари разбирания. Днес социалните мрежи са всичко…