Десет дни след приемането им днес в Държавен вестник бяха обнародвани важни промени в трите процесуални закона и в този за мерките за след извънредното положение, които позволяват на съдилищата да заседават чрез видеоконферентна връзка.

Промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) уреждат възможността страни, свидетели и вещи лица да участват в съдебни заседания чрез видеоконференция (всички изменения виж тук). Режимът, регламентиран в тях, е обичайният ред, по който ще може да се използва тя за улесняване и ускоряване на процеса. А в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците се създават специфични правила, които ще действат само докато е обявена извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна (всички промени виж тук).

Измененията в ГПК, АПК и НПК, както и тези в закона за мерките, свързани с работата на съдилищата, ще влязат в сила след три дни.

Правилата по време на епидемия

Тогава ще заработи правилото, че откритите съдебни заседания (както и тези на комисиите за защита на конкуренцията и за защита от дискриминация) може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните. Законът за мерките предвижда, че за проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола, освен ако в процесуален закон е предвидено друго (Всъщност е предвидено – в чл. 151, ал. 6 ГПК вече е регламентирано, че записът на видеоконференцията се пази до изтичането на срока за съхранение на делото). Съдът уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.

Заедно с това в закона се предвижда възможност за отсрочване на заседанията. Той предвижда: „При усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати“. Като на председателите на съдилища се дава и правото да обявят еднократно за не повече от 14 дни своеобразна местна ваканция, през която въобще няма да се провеждат открити заседания. В закона е записано: „Административните ръководители на органите на съдебната власт може еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени“.

Освен това по време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и книжа ще се връчват на посочения от страната електронен адрес, ако тя е поискала да ги получава така. Законът предвижда, че в този случай връчването се смята за извършено от деня на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението. Ако такова не бъде извършено в тридневен срок от изпращане на съобщението, връчването се извършва по общия ред.

Поставянето под карантина заради COVID-19 вече официално е основание за отлагане на дело, но дали това ще се случи е оставено на преценката на съда. „По време на извънредната епидемична обстановка съдът може да отложи делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или прилагане на принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяването COVID-19 страната или нейният представител не може да се яви в съдебно заседание, като в срок до 7 дни от отпадане на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства“, гласи чл. 6а, ал. 5 от закона за мерките.

Общите правила за видеоконференция

Обнародваните днес изменения в ГПК, АПК и НПК пък регламентират как ще се използва обичайно, без наличието на извънредни обстоятелства, видеоконференцията в гражданския, административния и наказателния процес.

Правилото по гражданските дела е, че всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато не е в състояние да се яви непосредствено пред съда.

При видеоконференцията тя ще присъства в специално оборудвано за целта помещение в районен съд, място за лишаване от свобода или арест. Там служител на съответната институция ще проверява самоличността на страната.

Вещо лице ще може да бъде изслушано чрез видеоконференция, „когато поради служебна ангажираност или други обективни обстоятелства вещото лице не може да се яви пред съда по делото и се намира извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото“.

Съдът ще определя датата и часа на провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция, след проверка на възможността за това с най-близкия районен съд по мястото на пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира лицето.

В АПК и НПК извън общото правило, че някои процесуални действия е допустимо да се извършат чрез видеоконференция, се въвеждат и някои специфични изисквания.

Така например задържаният обвиняем може да участва в делото за мярката му за неотклонение чрез видеоконференция от ареста или затвора, но само с негово съгласие и „когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита“. Очна ставка също може да се извърши и чрез видеоконференция, но не винаги, а „когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина“.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бай Ганьо
Бай Ганьо
18 ноември 2020 7:33
Гост

нещо пак не са го написал както трябва – страните можели с ВКф., ама адвокатите – не. Значи, имаш клиент от Сф, делото е във Вн. Той може да пледира от Сф., ама адвоката му трябва да иде във Вн…Уф че глупаво…да не говорим че в тази стая в СРС ще се препълни….и какво пречи от офисния комп. да става това – ама можел да излъже с името…е в зала не може ли?

Василев
Василев
17 ноември 2020 11:45
Гост

Пaк адвокатски номера – ще се изпраща съобщението по имейл, ще си отварят те съдържащия се файл и ако им е кеф ще пуснат потвърждение до съда, ако не – не. Само ще печелят време и ще бавят процеса както винаги.

Пароле
Пароле
17 ноември 2020 12:09
Гост

То това е мокрият сън на „моралните“ адвокати – съдът да е в ЕИСС , по цял ден да им снася информация , пълни електронни папки на делата , видеоконференции от плажа и пр. Обаче като се стигне до призоваване по мейла – не може . Не били длъжни да имат компютър и интернет , били заети , били болни или в отпуска , не можели всеки ден да си отварят мейлите и пр.глупости . Старата адвокатска песен – има ме в офиса /ако искам/ , ако не искам – няма ме . Не съм си прочел делото….съдията не ми… Покажи целия коментар »

Анто
Анто
17 ноември 2020 12:51
Гост

Всеки „адвокат“, който твърди, че не може да има компютър и интернет, да си сложи табела пред кантората „Аз съм от 18 век“, да видим колко клиенти ще му влязат.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 12:52
Гост

Подкрепям! Какви са тези „адвокатски номера“? Нито електронно деловодство, нито адвокати са нужни. Дай племенният вожд Гешев да сочи виновните с пръчка и да им смазват глават с камък.

Анто
Анто
17 ноември 2020 12:55
Гост

Пийте си хапчетата. За никакъв Геше не става въпрос тук. А за това, че като получат призовка или съобщение о имейл, адвокатите могат да потвърдят, ама могат и да не. И като не потвърдят пак призовкар ще ги търси, ама те вече ще знаят за какво.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 15:20
Гост

Струва ми се, че надцених възможността на средния българин да разбира сарказъм. Сега ще го изясня – призовкарите имат една единствена работа, която можеш да се досетиш каква е от името им. Работата на адвокатите (тъй като очевидно не си виждал такъв досега) няма нито една покриваща се точка с тази на призовкарите. Никой не е длъжен да си причинява сам вреди, тъй като съдът не може да наеме адекватни връчители. И финално – докато прокуратурата, МВР и всички останали държавни органи не започнат да използват „интернета“, няма никаква причина адвокатите да са длъжни да го правят.

Саркози
Саркози
17 ноември 2020 16:39
Гост

Браво – като приема призовки и съобщения българският адвокатИН си причинява вреди . Връчителите са „неадекватни“ , защото не съумяват да настигнат адвокатина докато се крие , а и той бяга бързо . Въобще , защо такъв адвокатин да е учил право . Да минава един спец курс по подривна дейност , бързо бягане и саботаж и да се приключва . Евалата професията !

Милена Димитрова
Милена Димитрова
21 ноември 2020 11:52
Гост

Ама, и камъни да раздава….

Advokat
Advokat
17 ноември 2020 10:42
Гост

То трябва и да се чете, не само да се празнослови. Проектът е на Министерство на правосъдието, така че не го е измислила Гигова. Проектът въвежда видеоконференция та, като заместител на делегацията, а не по принцип видеоконференция-да си стоим в къщи и да правораздаване, ей така между другото. То бива неглежиране на ценностите на правото, ама такава посредственост не бива.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 11:16
Гост

А каква пречка има да си стоим вкъщи и за участваме в заседания. Принципът на непосредственост не означава лицето да стои на 2-3 метро пред съдията и да си усещат взаимно дъха, а означава съдията непосредствено и лично да чуе и види устното изказване на страната, което напълно се спазва и при видеоконференциите.
Гигова, в кой свят живееш, явно още в 19 век.

Advokat
Advokat
17 ноември 2020 11:42
Гост

Промените в ГПК, АПК и НПК въвеждат правила за нормална ситуация, а т.нар закон за мерките въвежда правила по време на извънредна епидемична обстановка, за да не си усещаме взаимно дъха със съдията. Няма да сме в ситуация на извънредност вечно. Въпрос на чест е да се явиш в съд и с цялото си уважение и респект да застанеш пред съдията. Правосъдието е като вярата, не може без храм.

Пароле
Пароле
17 ноември 2020 12:01
Гост

И докато стоиш вкъщи по бели гащи и с мръсен потник как съдът ще провери дали си ти ? Може да се дегизираш с перука и изкуствени мустаци и да се правиш на Бай Петко ответника …..

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 13:00
Гост

А как ще се правиш на ответника, ако едновременно и ти трябва да участваш в заседанието като ищец. А самия истински ответник нали и той ще участва по същия начин – през съда или дистанционно. Преди да се плещи е добре да се мисли. Удостоверяването на самоличност може да се извърши както чрез лична карта, така и чрез КЕП от разстояние. От къде ищеца ще разполага с л.к на ответника със същия номер. Да вземе да прави фалшива, че да я снима и покаже на екрана – много трудно и се вкарва в крими филм за едното нищо. Малко помислете… Покажи целия коментар »

Пароле
Пароле
17 ноември 2020 13:15
Гост

Сам виждаш , че юрболешката не става . Трябва да има ясна процедура – кога , къде и как . Такава в момента няма , значи по бели гащи и потник не може да се почне от утре . Техническа възможност също няма . В СРС и СГС се гледат по десетки дела едновременно . Ако всички поискат видеоконференция как ще стане ? Няма да стане . На теория е възможно , но доста неща трябва да се подготвят предварително . А иначе ищецът може да си участва в заседанието или да е само адвоката му , а кой е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 14:49
Гост

Пропускаш обаче, че на цялата видеоконференция се прави запис, който се съхранява. Е, питам аз, Кой е този баджанак или студент от НАТФИЗ, който ще се съгласи да върши престъпление пред камерата и да го снимат? Кой е този, който ще иска да търка наровете при бай Ставри. За едното нищо да си слага главата в торбата. Няма връзка с главния мозък подобна операция. Още повече, че да не забравяне, че подобни заседание ще се случват най-вече пред І инст, та засегнатата страна ще може да обжалва нагоре и да се защити при подобна уйдурма.

Веска
Веска
17 ноември 2020 15:22
Гост

Бъркате сериозно ! Съдът е и „театър“ в най-добрия смисъл на думата . Цялата процедура с присъствието в съдебната зала е и държавност , и престиж . Няма да сме вечно с КОВИД я !

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 23:17
Гост

Че ако може да се дегизираш вкъщи що да не можеш да се дегизираш за съдебното заседание или за тази специална стаичка? Съдиите въобще не гледат даже личните документи, камо ли да ти сравнява образа.

Унуфрий
Унуфрий
17 ноември 2020 10:27
Гост

Уникална глупост, сътворена от Гигова, е чл. 135а, ал. 2 ГПК – лицето да се принуждава да ходи в най-близкия РС, затвор или арест и само от там да може да се извърши видеоконференцията. Значи всички училища, самия ВСС, самото НС и МС, а и целият свят може да провежда видеоконференции от вкъщи, но великите БГ съдилища – не. Това само някоя закостеняла чиновническа глава може да го измисли, откъсната от реалния живот. А какво ще стане ако едновременно трябва да се излъчат видеоконференции от един и същи РС към други съдилища? Явно хората ще бутат и ще се редят… Покажи целия коментар »

ЧЕРВЕНО ЛИЦЕМЕРИЕ !!!
ЧЕРВЕНО ЛИЦЕМЕРИЕ !!!
17 ноември 2020 11:33
Гост

Сега ще се обяви обществена поръчка за изграждане на стаи/боксове за видеоконференции и ще потекат „биткойни“ към съвсем случайни фирми. Мислете финансово 😉

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 22:03
Гост

По проект „Изграждане на средствата за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по който Министерството на правосъдието е бенефициент, са предвидени 2 430 987,60 (два милиона четиристотин и тридесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и шестдесет стотинки) с ДДС за доставка, монтиране, тестване и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки, както и обучение в 26 (двадесет и шест) места – 20 съдилища и 6 места за лишаване от свобода, както и една централна компонента, изградена… Покажи целия коментар »

Боби Босов
Боби Босов
17 ноември 2020 9:56
Гост

Супер новина.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 9:55
Гост

Супер. Сега вече няма спънка за теб да спазваш законите наредби днес.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 9:53
Гост

Екстра. Действаме ги

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 8:46
Гост

Вече ще казваме – отивам до затвора, че имам една делба 😉 Щото това ще е пункт не само за задържаните, май

ОПГ
ОПГ
17 ноември 2020 8:45
Гост

Какво излиза от цялата работа, говоря за процеса в мирно време, не в епидемия, всеки РС ще трябва да има едно помещение, не казвам зала, защото очевидно става и всякаква стая, за да изпълнява заявки за видеоконференции на други съдилища. То ще стане една организация, едно чудо, че отсега се хващам за главата

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 8:55
Гост

Ще го направят и още как. Не само че законът го казва, но ВСС нали си хареса безумния модел 4 и една от идеите е такава – 85 РС С стават ТО и ще се използват за видеоконференции по дела в съдилищата в областните градове. Голяма тъпня е тоя модел, честно

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 9:55
Гост

Бате, като почнете с тия съкращения и ми се доаква, честно. Всички РС стават ТО после може и да се преубразуват в МО и накрая ще завършат живота си в ПУ!

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 8:40
Гост

ВСС нови мерки, нещо? Или ще си бараме ушите пак? То не че вече на практика не спря разглеждането на делата в осз

герералот
герералот
17 ноември 2020 8:43
Гост

Ще се мре, яко ще се мре…

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 8:59
Гост

Ще сложат препратки към законите и готово. Какво друго да направят като отхвърлиха идеята за съдебна ваканция

питанката
питанката
17 ноември 2020 8:37
Гост

А защо беше това забавяне от 10 дни, да не би президентът да е обмислял вето?! Много странно.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 8:57
Гост

Предполагам, че екипът на Радев ги е преглеждал за евентуално вето, но явно са се отказали

ко стаа
ко стаа
17 ноември 2020 8:36
Гост

Ха, а сайтът на ДВ се срина!

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 8:56
Гост

Много чакани промени 🙂