Прокурор осъди Висшия съдебен съвет (ВСС) за незаконно наказание. Върховният административен съд (ВАС) окончателно присъди 3000 лв. обезщетение на Кирил Димитров от Софийската градска прокуратура (СГП) за това, че му е било наложено наказание, което впоследствие е било отменено от съда като незаконосъобразно. Обвинителят претендира за 30 000 лв., но съдът намалява сумата десет пъти като посочва, че това е справедливото обезщетение за вредите, които Димитров е претърпял от наказанието „забележка“.

Случаят е от 2018 г. През януари с.г. тогавашният градски прокурор на София Емилия Русинова наказва със „забележка“ Кирил Димитров за това, че не се е явил на работа. Обвинителят бил определен за дежурен в периода от 6 до 10 ноември 2017 г., за което бил уведомен. На 10 ноември малко преди 10 ч. в СГП пристигнало уведомление за образувано досъдебно производство по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК от разследващ полицай при СДВР, като към него били приложени и протоколи от извършени при условията на неотложност претърсване, изземване и обиск. Зам.-шефът на СГП Николай Русинов и служители не намерили Кирил Димитров на работното му място, не го открили и по телефона. Оказало се, че го няма в сградата. Случаят бил докладван на градския прокурор, който започнал дисциплинарна проверка и в началото на януари 2018 г. наложил наказание „забележка“ на Кирил Димитров, което било потвърдено от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 7 март с.г.

Димитров обжалва наказанието. Тричленен състав на ВАС го потвърдил, но петчленен състав на съда го отменил като незаконосъобразно, защото не е била спазена процедурата по чл. 313, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Според тази разпоредба преди да реши въпроса за наказанието, градският прокурор на София е трябвало да изслуша Кирил Димитров или да му поиска писмени обяснения, но това не се е случило.

Неосигурената възможност на дисциплинарно привлеченото лице да бъде изслушано или да даде писмени обяснения пред наказващия орган е най-вероятната причина за последвалата липса на мотиви в оспорената заповед по основните му възражения в хода на дисциплинарното производство, а именно, че на 10 ноември 2017 г. се е явило навреме на работа, изпълнявало е служебни задачи в канцелариите в административната сграда и временното му отсъствие от кабинета не е създало опасност за разследването. Допуснатото нарушение на чл. 313, ал. 1 от ЗСВ е нормативно квалифицирано като съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което е основание за отмяна на дисциплинарнонаказващия акт като незаконосъобразен“, казва ВАС.

След окончателното решение на ВАС, Кирил Димитров подава искова молба срещу ВСС, с която претендира за 30 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на незаконното наказание.

Административният съд София-град изслушва свидетел и резултатите от назначената съдебно-психологическа експертиза, след което приема жалбата за основателна. „Нормално и типично за социалните и служебни взаимоотношения е фактът на наложено дисциплинарно наказание да се отрази негативно. Този факт обективно засяга професионалната чест на магистрата, доколкото представлява отрицателна оценка на компетентен орган за конкретен аспект от работата му, както и достойнството на магистрата – неговата собствена оценка за значението на личността му в качеството на прокурор, както и външната проява на самочувствие за съществуващите му положителни професионални качества“, пише в мотивите си АССГ.

Съдът отбелязва още, че е неизбежно и „неудовлетворението, отрицателните емоции и допълнително психическо натоварване да не се отразят негативно, да не намерят външна проявна форма в дейността на конкретната личност“. Наложеното наказание „забележка“ е травматично събитие, поставило прокурора в стресова ситуация, която е оказала влияние на личностовото функциониране, емоционалния баланс и общото справяне с всекидневни задачи, казва още АССГ. Според съда 3000 лв. е справедлив размер за обезщетението с оглед обема, характера и тежестта на психичните болки и страдания на Димитров, както и неговото социално и служебно положение.

След жалба от ВСС, делото стига до Върховния административен съд (ВАС), който обаче изцяло потвърждава решението на АССГ.

Според тричленния състав на ВАС първоинстанционният съд правилно е достигнал до извод, че са налице всички елементи от състава на обективната и безвиновна отговорност по ЗОДОВ, за да се ангажира отговорността на ВСС по иска, като са доказани и последиците от наложеното наказание.

Преживяното от Димитров дисциплинарно наказание е довело до влошаване на служебния му и личен живот, ескалирало състояние със симптоми от невротичния регистър, промяна в емоционалния баланс с лека до средна степен изразена тревожна симптоматика, нарушени социални регулации с напрежение и недоверие в социалните интеракции, склонност към изолация и вътрешна преработка на афекта, нарушен цикъл сън-бодърстване – събуждания в малките часове на нощта с невъзможност за повторно заспиване и постоянни мисли на фона на тревожност“, изтъква ВАС. Върховните съдии допълват, че според заключението на вещото лице, изготвило съдебно-психологическата експертиза пред АССГ, всички посочени психически болки и страдания, преживени от Димитров, са вследствие на наказанието и усилията на прокурора за отмяната му по съдебен ред.

ВАС отхвърля възраженията на кадровия орган за размера на обезщетението. „В съответствие с нормата на чл. 52 ЗЗД, приложима на основание § 1 от ЗР на ЗОДОВ, преценявайки критерия за справедливост, съдът подробно се е мотивирал и е определил размера на обезщетението. Този размер е съответен на конкретно установените по делото обстоятелства, свързани с продължителността на увреждането и отражението им върху ищеца. Обезщетението в така определения размер е съобразено с характера, степента, интензитета и продължителността от време, през което са понасяни вредите. При отчитане на всички установени по делото относими факти, то е справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД и размерът му не се явява завишен, както се твърди в касационната жалба“, заявяват върховните съдии, а решението им е окончателно.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Кукуригу
Кукуригу
31 март 2022 10:01
Гост

В много лоша посока се движим с все по-честото присъждане на подобни обезщетения. Нямам предвид само на магистрати и изобщо никак нямам предвид действията на органите, довели до това. Присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за подобно нещо е живо извращение. Да, знам, че преживяването е неприятно, както много други неща в живота. В тая връзка ми беше харесало едно решение на Пловдивския административен съд отпреди 7-8 години, отхвърлящо иск за неимуществени вреди от отменено разпореждане на НОИ за не огромна сума, от което една госпожа уж вдигала кръвно и не можела да спи. Съдията беше написал, съвсем по памет… Покажи целия коментар »

вносът на газ-само с долари!
вносът на газ-само с долари!
30 март 2022 7:59
Гост

Другари, руската страна заяви в медиите,че от 1 април иска плащане на газа в рубли. Но римляните са казали,че договорите следва да се изпълняват. В договорът валутата на плащане е долар. Накратко-не съветвам никой от българска страна, в нарушение на договора за внос на газ да плаща в друга валута, освен договорената-която е доларът. Не съветвам и да се съгласява на изменение на договора. Защото и в двата случая рискува да попадне под ударите на чл 220 за неизгодна вредоносна сделка. Накратко-на руснаците ще се плаща с долари за газа, защото така е договорено в договора. Ама какъв им е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 15:59
Гост

Принцесата и граховото зърно!

Питане за делото за цената на билета
Питане за делото за цената на билета
29 март 2022 14:54
Гост

Лекс бг,
в момента в сайта на АССГ, по дело 4552 от 2018 г -това е делото за цената на билета пише,че е решено. Но към момента не е публикувано съдебното решение, нито дали е влязло в сила, или се обжалва.

Бихте ли информирали публиката на сайта за развитието на делото-дали решението е влязло в сила, или се обжалва и текста на решението с мотивите.

Димитров
Димитров
29 март 2022 12:07
Гост

Този пък иска 30 000 лв. за една забележка.

Тихомир
Тихомир
29 март 2022 12:08
Гост

Много е чувствителен явно.

plebs
plebs
29 март 2022 10:46
Гост

„СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ПРИЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КДВИВСС КЪМ СК …
него се посочва, че през 2021 г. са образувани общо 3 дисциплинарни произвоства по предложения, направени от съответния административен ръководител. За сравнение през 2020 г. и 2019 г. са образувани по 4 дисциплинарни произвоства, през 2018 г. – 10, а за 2017 г. техният брой е бил 39. …“ – http://www.vss.justice.bg/page/view/107913

Подбора на новини – неновините… Със здраве.

Дени
Дени
29 март 2022 9:35
Гост

Е не с перо ще ги гали

Kuki
Kuki
29 март 2022 9:34
Гост

Нека има справедливост

Kiril
Kiril
29 март 2022 9:34
Гост

Честно е

Praktikantski
Praktikantski
29 март 2022 9:27
Гост

И аз не обичам да ставам сутрин за работа в 5 и после 3 часа задръстване, ама ставам….

Чочо
Чочо
29 март 2022 12:10
Гост

Нямаме избор за съжаление.

Запознат
Запознат
29 март 2022 9:18
Гост

Киро Лебеда ли е това ?!!! Та той трябва да бъде уволнен….!!! Не се явяваше на работа с дни! Това, което е направил е неглост! От собственото си негативно поведение да извличаш печалба…. Затова обаче виновен е ВАС.

Хари
Хари
29 март 2022 12:13
Гост

Прави ми впечатление, че в последно време бълват мнпго нелепи решения.

евала
евала
29 март 2022 9:13
Гост

Значи, ти не отиваш на дежурство, шефката те хваща и ти налага една тъпа забележка. Пропуска да те изслуша и съдът отменя наказанието, ама ти сън не си спал и бам 3 бона. Евала!

хахахах
хахахах
29 март 2022 9:14
Гост

Знаеш ли какъв стрес е да си се скатавал редовно по дежурства и изведнъж да те гепят. Кофти работа

Анонимен
Анонимен
29 март 2022 9:18
Гост

Аз пък се въртя по цяла нощ и ту Рашков сънувам, ту Гешев, явяват ми се и Лена и Кирчо, като дойде Баце обаче скачам от леглото, че с такива кошмари не се издържа

Kiril
Kiril
29 март 2022 9:35
Гост

Лена като ти се яви на сън какво правиш?

Димитър
Димитър
29 март 2022 12:15
Гост

Сигурно сънува кошмари завалията.

Nikol
Nikol
29 март 2022 9:36
Гост

Good game

льольо
льольо
29 март 2022 11:44
Гост

Не ме кефи, но съм напълно ЗА да ги чатка при условие, че са объркали процедурата. Ми да се научат мама му стара. Днеска тая забележка ще падне, утре някой убиец ще освободят заради процесуално нарушение. ДА СЕ НАУЧАТ! Тоя закон и тия правила не са пожелателни. Ся ако съм на шефката му ще го почна по устав до дупка да го дебна. А до тогава – тоя да си свирка с пръсти. Кьорав карти не играе.

колега
колега
29 март 2022 13:46
Гост

Много хора с ченгесарско мислене като ваша милост и на другарката Русева влязоха в прокуратурата, за това и тя е с такъв рейтинг и успеваемост. Това да не е поточна линия та да си длъжен точно в 8.30 да си в кабинета си? Какво като полицая е донесъл тези материали, пък дежурния прокурор не е бил в кабинета си в този момент? Да не би да е провалил разследването по този начин? На прокурорите се плаща да си вършат работата, а не да са по график в кабинетите си. Да не би в съда да можеш да намериш съдия в… Покажи целия коментар »