Прокурорът, който ще разследва главния прокурор, да се избира от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), с мандат от 7 години, по предложение на поне шестима членове на Прокурорската колегия. Актовете му да не подлежат на вътрешен инстанционен контрол в прокуратурата и обвинител №1 да не упражнява надзор и ръководство над него. Делата срещу главния прокурор пък да са подсъдни на Специализирания наказателен съд (СНС).

Това предлагат управляващите от ГЕРБ и Обединени патриоти в законопроект за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за съдебната власт (ЗСВ) (пълния му текст виж тук). Той беше огласен от двама от вносителите му Красимир Ципов и Десислава Атанасова от ГЕРБ.

„Наличието на прокурор, ангажиран само с проверки и разследвания срещу главния прокурор, ще гарантира директния достъп до него, т.е. прякото му сезиране от компетентни органи или граждани, без същият да е зависим от получаването на информация от действащите прокурори или разследващи органи. При вземането на решения, той също ще е напълно свободен, извън принципа на вътрешното убеждения, основаващо се на закона и фактите. Единственото подчинение, което ще дължи, е подчинението на закона“, твърдят вносителите в мотивите си.

Изискванията към този прокурор са да има поне 12 години стаж, т.е. като за върховен съдия или прокурор, да е с „високи професионални и нравствени качества, с положителна комплексна оценка „много добра“ от последното атестиране и през последните 5 години не му е налагано някое от четирите най-тежки дисциплинарни наказания – понижаване в ранг, понижаване в длъжност, освобождаване като административен ръководител или заместник на такъв или дисциплинарно уволнение.

Дългият мандат е обяснен в мотивите така: „Мандатът на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник би следвало да е 7 години, тъй като така ще се гарантира работата му в мандатите на различни главни прокурори, водеща до невъзможност за потенциално влияние с оглед бъдещото му положение в системата на прокуратурата. Мандат от 7 години би бил равен на мандата на тримата големи в съдебната власт и би спомогнал за утвърждаването му като висш магистрат“.

Как ще се избира

Процедурата за избор на т.нар. независим прокурор, неговите правомощия и отговорност са компилация между тези за делегираните европейски прокурори и за обвинител №1.

И независимият обвинител ще се избира от Пленума на Висшия съдебен съвет, но това няма да става с квалифицирано мнозинство, както е за главния прокурор, а с обикновено. Както обвинител №1 , така и той ще е с мандат от 7 години.

Кандидатури ще издигат от не по-малко от шестима членове на Прокурорската колегия в 7-дневен срок от откриване на процедурата. А Пленумът на ВСС определя датата на събеседването, което е публично. И в тази процедура неправителствените организации ще могат да дават становища.

Изборът на първия прокурор, разследващ главния, трябва да започне един месец след приемането на промените в НПК и ЗСВ. До тогава ще трябва да бъдат издигнати кандидатури, а след още два месеца ВСС трябва да направи избора.

В обичайния случай процедурата за избор на кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор ще се открива от Пленума на ВСС не по-рано от 3 месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 175, ал. 1 – пенсиониране, оставка, присъда за умишлено престъпление, трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от година, тежко нарушение или системно неизпълнение на задълженията, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

Основанието за предсрочно освобождаване на прокурора, който ще разследва обвинител №1, се установяват от Пленума на ВСС.

Дисциплинарното производство срещу прокурора, разследващ главния, ще протича пред Пленума на съвета. Предвиждат се два вида наказание – забележка и освобождаване от длъжност, каквито са и за членове на ВСС. Когато става дума за уволнение, предложение за това могат да правят петима членове на ВСС или трима от Прокурорската колегия.

Ще може да се явява само пред спецсъдилищата и ВКС

Прокурорът, който ще разследва обвинител №1, ще може да се явява по дела само пред Специализирания наказателен съд (СНС), Апелативния специализиран наказателен съд и Върховния касационен съд.

Причината за това е, че в НПК изрично се регламентира, че делата за престъпление, извършено от главния прокурор, са подсъдни на спецсъда.

Т.е. за разлика от останалите магистрати, чиито дела в общия случай са подсъдни на Софийския градски съд, а само в определени – на СНС, главният прокурор ще може да е подсъдим само в спецсъда.

Ето как обясняват това вносителите: „Тази гаранция е в повече, в сравнение с общия случай па извършил престъпление магистрат, когато Специализираният наказателен съд ще е компетентен само в случаите по чл. 41 1в от НПК. Същата обаче е необходима, за да има предвидимост и единност на компетентността на съда, а и по-високата степен на специализация гарантира по-професионален подход. Комитетът на министрите и Венецианската комисия никога не са поставяли въпроса с компетентния съд, а и принципно независимостта на съда е гарантирана по презумпция, поради което не е необходимо създаването на „специален“ съдебен състав, на по-високо ниво от обичайното. Делата срещу главния прокурор могат да се разглеждат в рамките на действащите съдилища и съответните им състави“.

С промените в НПК новият прокурор е изключен от вътрешния инстанционен контрол в прокуратурата и по отношение на постановленията и на отказите за образуване на досъдебно производство. Не подлежи и на надзор и методическо ръководство от главния прокурор.

Съответно за него е изключено приложението на аналогичните разпоредби в ЗСВ, които уреждат йерархията в прокуратурата и инстанционния контрол.

Първият опит

Не за първи път се предлагат промени в НПК във връзка с независимо разследване срещу главния прокурор. В края на миналата година правителството спешно прие изменения в кодекса, с които предвиди шефът на отдел „Инспекторат“ към ВКП да получи нов статут – да се избира с 2/3 мнозинство от ПК на ВСС със 7-годишен мандат, и той да разследва главния прокурор и заместниците му, ако извършат престъпление. Кабинетът бързаше да приеме промените, защото се очакваше становище на Венецианската комисия по въпроса. Тогава премиерът обясни, че с тези изменения се отговаря на препоръките на комисията (виж повече по темата тук).

Само че Венецианската комисия излезе с критично становище, в което предложи само членове на ВСС, които не са свързани с прокуратурата, да могат да внасят искане за отстраняване от длъжност на главния прокурор, отказът срещу обвинител №1 да започне наказателно преследване да подлежи на съдебен контрол, а самото разследване да се извършва от „нещо като независим прокурор“.

Венецианската комисия тогава повтори предишните си препоръки за „по-сериозни промени в състава на ВСС“ и подчерта, че проблемът, констатиран в решението на съда в Страсбург по делото „Колеви“ – за липса на механизъм за ефективно и независимо разследване на главния прокурора, не може да бъде решен с едно единствено изменение, а по-скоро ще изисква комбинация от институционални промени, нови процедурни правила и еволюция на професионалната етика и на политическата култура (виж повече тук).

36
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 декември 2020 23:10
Гост

С тога, маска и каскет трябва да е тоя прокурор. И с лого на герб и на маската, и на каскета, и на тогата.

Анонимен
Анонимен
04 декември 2020 13:15
Гост

Quis custodiet ipsos custodes? Делян Пеевски.

Анонимен
Анонимен
04 декември 2020 13:54
Гост

Lex malla, lex nulla

Цветелина
Цветелина
04 декември 2020 13:05
Гост

Стига глупости! Трябва целият ВСС да избира този прокурор, като кандидати мога да бъдат всички лица, отговарящи на условията за върховен съдия, прокурор във ВКП и пр. Така ще има повече кандидатури и шанс да изберат наистина достоен! Трябва ли да припомням, че Цацаров беше председател на съда в гр.Пловдив, когато го избраха за главен! Няма нужда прокурорската колегия да прави отново поръчков избор, и после да се сърдят, че сме им бъркали в „независимостта“!

Анонимен
Анонимен
04 декември 2020 8:34
Гост

При сегашното устройство на прокуратурата в Конституцията не виждам много варианти за маневрирсне. Да, прокурор разследва прокурор, но иначе кой? Съдия не може, адвокат не може, комисия не може. А също как се избира този разследващ не е толкова важно щом ще е прокурор! Конституцията, колеги, конституцията и последното решение на Конституционния съд!Иначе излиза, че е intuitu personae, а не редно защото днес е Гешев, но утре ще е друг.

Гост
Гост
04 декември 2020 7:11
Гост

Спец съда, смях в залата т.е. става дума за ОПГ.

искам да искам
искам да искам
03 декември 2020 23:36
Гост

Много добре. Трябва да има и прокурор, който разследва прокурора, който разследва Главния прокурор. И т.н.

Ибаняк
Ибаняк
03 декември 2020 19:19
Гост

То голям кеф- прокурора, който разследва Каскета, ще внася обвинение в Каскетизирания съд. Баси пародията 🙂

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 20:26
Гост

Те така удобно го направиха тоя спец съд, като ръкавица, която пасва за точно определени случаи. Разбира се, че ще го използват и в случая. В СГС чак такъв специален подбор не успяха и знаят, че няма да успеят да направят

Анонимен
Анонимен
04 декември 2020 13:41
Гост

Театърът е голям.

МАФИЯ!
МАФИЯ!
03 декември 2020 18:43
Гост

Наглеци! Мафията е пуснала пипалата си в Прокуратурата, във ВСС (особено в прокурорската колегия) и в на практика подлогата на Прокуратурата, наричаща се Специализиран съд. И тези нагли претъпници искат, ако случайно „независимия“ прокурор се обърка нещо, Специализирания съд да оправи нещата. ПОЗОР! ОСТАВКА! ЗАТВОР!

Случаен
Случаен
03 декември 2020 16:56
Гост

Поредната глупост на правните недоразумения в ГЕРБ. Този разследващ прокурор наистина ще е независим, защото нищо няма да зависи от него- ще го изберат тези, които се контролират от разследвания главен прокурор. Само трябва да предвидят, че на него главният прокурор няма да отменя актове, да дава указания по никакъмв повод и по никое дело, за да създадем още едно правно чудовище в услуга на поръчкови обвинения на нарочени от властта лица. Впрочем разследващият прокурор трябва да се запознава с всеки акт на главния, за да може да провери дали няма данни за извършено престъпление по служба. Най-добре да са… Покажи целия коментар »

Марио П.
Марио П.
03 декември 2020 17:11
Гост

С много силни квалификации започвате. А имате ли Вие подходяща алтернатива?

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 19:21
Гост

Колегата не знам дали има подходяща алтернатива, но аз имам- оставка на Каскета. И на правителството.

Йорист на годината
Йорист на годината
03 декември 2020 16:42
Гост

Оттук следва, че Прокурорската колегия, на която на чело е главния прокурор ще избира прокурор, разследващ главния прокурор и делата ще бъдат подсъдни на СНС, сериозно ли? Абсурдно е… Барни вече не е министър на правосъдието..

Защо не съдийската колегия да избира този, който да разследва главния прокурор и неговите заместници, отговарящ на изискванията за главен прокурор и необвързан по какъвто и да е начин (пряко и косвено – прокурор, прокурорски помощник, член на ПК и т.н.) през последните 5 години с ПРБ?

Marinko Trunkov
Marinko Trunkov
03 декември 2020 16:19
Гост

Е как преодоляваме чл. 126, ал. 2 КРБ(2) – Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

tulup
tulup
03 декември 2020 16:18
Гост

Избира се от прокурорите, които са на пряко подчинение на Гешев, за да разследва Гешев? И естествено, в спец съда. Този закон дори за вятър в очите не става, само най-големите гербери биха се вързали

Симо
Симо
03 декември 2020 15:45
Гост

Е, надеждата е във ВКС.

Фики
Фики
03 декември 2020 15:43
Гост

Наистина е т.нар. независим прокурор. Защото сегашния ни не е такъв въобще.

Ненавист
Ненавист
03 декември 2020 15:40
Гост

Какво очаквате от юристите на управляващата партия, никой с тях си е нямал вземане даване с наказателния процес и правото като цяло. Дано по-скоро тази пародия приключти.

Спиро
Спиро
03 декември 2020 15:39
Гост

Те и за Гешев казаха, че е с високи професионални и нравствени качества, ама не познаха съвсем.

Субективизъм
Субективизъм
03 декември 2020 15:38
Гост

Предложението да е от членове на Прокурорската колегия. Които де факто после ще са му подчинени.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:30
Гост

Е, как делата няма да са подсъдни на специализирания наказателен съд? Всички знаят под чие крило са.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:29
Гост

От тъпи депутати на тъпа партия с идиот управляващ я не очаквам нищо разуно и умно

AnimalMan
AnimalMan
03 декември 2020 15:28
Гост

ГЕРБ и ОП вчера предлагаха да ни щавят банките с крадити, сега друго им дойде на ум. Много се разработихте бе.

Димитрова
Димитрова
03 декември 2020 15:27
Гост

Управляващите от ГЕРБ вече не искаме да са такива, нито ОП. Тия две партии я влязат пак в парламента я не!

Саливерстров
Саливерстров
03 декември 2020 15:28
Гост

Пълна и безрезервна подкрепа за Слави Трифонов и неговата партия. Много искам да видя те какво могат да направят. Писна ми от тия ГЕРБ и мафията, която се прави, че подкрепя народа

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:32
Гост

Е, а дано. Гербаджии взеха да ми дотягат вече.

Не съм робот
Не съм робот
03 декември 2020 15:27
Гост

А оставка на Гешев кога ?

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:33
Гост

Надали ще си я подаде.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:26
Гост

Надежди и мечти за смяната на Гешев!

Емил
Емил
03 декември 2020 15:26
Гост

ГЕШЕВ – ПОЗОР!
ОСТАВКА и ЗАТВОР

Филип
Филип
03 декември 2020 15:26
Гост

В това има смисъл принципно. Но дефакто сега не може да се приложи, защото Гешев е назначен от управляващите и изпълнява техните ппоръчки

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:25
Гост

Да де а кой ще смее да разследва главния прокурор, който е прикриван от управляващите

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:35
Гост

Надали ще се появи такъв куражлия.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2020 15:25
Гост

Супер