Прокурорската колегия ще извършва подбора на кандидатите за европейски делегирани прокурори, а те ще са независими от по-горестоящия обвинител, включително и от главния прокурор. Това предвиждат промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), публикувани днес за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта виж тук). От там уточняват, че с измененията се въвеждат мерки по прилагането на регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Според регламента всяка държавата излъчва най-малко двама европейски делегирани прокурори (ЕДП), като техният брой се определя от европейския главен прокурор. За България са двама. Неотдавна главният прокурор Иван Гешев каза, че би било добре те да са от Специализираната прокуратура. България вече има избран европейски прокурор и това е съдията от Административен съд София-град Теодора Георгиева.

С предлаганите промени в ЗСВ се предвижда подборът на кандидатите за делегирани обвинители у нас да се извършва от Прокурорската колегия и чрез министъра на правосъдието се уведомява европейският главен прокурор. В проекта не е посочено кой ще издига кандидатурите – дали желаещите сами ще се предлагат, или някой друг ще има такава възможност.

Окончателният избор на нашите европейски делегирани прокурори обаче ще се извърши от колегията към европейския главен прокурор, която ще изслуша номинираните и ще избере двама.

В НПК е предвидено, че само Службата на европейския главен прокурор може да осъществява надзор, да ръководи и да наблюдава всяко разследване, което се извършва от европейските делегирани прокурори. Техните актове във връзка с разследванията по регламента са изключени от контрол от български обвинители, в това число и от цялото ръководство на прокуратурата.

За целта се предлагат серия от изменения в различни текстове в НПК и ЗСВ.

В чл. 46, ал. 3 се предвижда изрично да се запише, че европейският прокурор и европейските делегирани прокурори ръководят разследването и осъществяват постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане, извършват действия по разследването и други такива, участват по дела съобразно компетентността им по регламента.

Същевременно се предвижда, че обвинител от по-горестоящата прокуратура не може служебно писмено да отменя или изменя постановление на европейски делегиран прокурор, което не е било разгледано по съдебен ред, нито пък главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на европейските делегирани обвинители.

Наред с това в чл. 200, чл. 213 и чл. 243 от НПК се предлага да се допълни, че постановленията на европейските делегирани прокурори, включително и такива за отказ за образуване на досъдебно производство и за прекратяване на наказателно производство, не подлежат на обжалване пред по-горестоящ прокурор.

Контролът върху решението, което ще се взема от европейския делегиран прокурор в случай на прекратяване на наказателното производство, не попада в обхвата на правомощията за контрол на националната прокуратура. В такива случаи контролът върху решенията, взети от европейския делегиран прокурор ще попадат единствено в обхвата на правомощията по наблюдение на наблюдаващия европейски прокурор в съответствие с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура“, се казва в мотивите към проекта.

Изрично се предвижда, че Специализираният наказателен съд ще разглежда делата, образувани по актове на европейския прокурор и на европейските делегирани прокурори.

Предлага се и създаването на чл. 217б от НПК, който да гласи: „Всички процесуални действия, извършени от компетентен орган на Европейската прокуратура в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939, имат в Република България процесуалната стойност на действия, извършени от български орган.

В преходните и заключителни разпоредби на НПК се правят и някои изменения в ЗСВ.

Предвижда се в чл. 136 от ЗСВ изрично да се посочи, че европейските делегирани прокурори са членове на прокуратурата и разполагат с правомощията на обвинители, а европейският прокурор и европейските делегирани прокурори участват в производствата по дела от компетентност на Европейската прокуратура.

Европейските прокурори са изключени от обхвата на няколко разпоредби в ЗСВ. За тях не важат чл. 136, ал. 3 до ал. 5 от ЗСВ, според които обвинителите се ръководят от шеф, който е подчинен на горестоящия началник и на главния прокурор, който упражнява надзор за законност и методическо ръководство на всички обвинители.

За европейските прокурори не важат и чл. 139, ал. 2 и чл. 143 от ЗСВ, като в първата разпоредба се казва, че главният прокурор и неговите заместници, на които са възложени съответни правомощия, могат писмено да отменят или изменят прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол, а във втората е уреден инстанционният контрол на прокурорските актове.

Изрично се предвижда, че европейският делегиран прокурор може да получава възнаграждение за тази си работа и че при атестирането му се зачита и времето, през което е работил за ЕП.

Институционализирането на Европейската прокуратура е приоритет както за държавите-членки, участващи в засиленото сътрудничество, така и за ЕК, като понастоящем е извършена съществена част от дейностите по изграждането на службата с цел тя да започне да функционира през месец ноември т.г. Комисията периодично предоставя информация относно актуалното състояние по изграждането на Европейската прокуратура, като до момента не е уведомявала за необходимост от отлагане на старта на дейността й. Това налага в спешен порядък България да приеме законодателните мерки, които да осигурят прилагането на Регламента“, се казва в мотивите.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
nobody001
nobody001
30 септември 2020 9:03
Гост

трябва да се посочи, не само за рекламни цели. Просто изключете района или най-дългия по-голям град. В противен случай регистрацията ще бъде изтрита!

https://www.heng555.com/joker123/

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 15:13
Гост

Ако Доган сарай реши, родната Каскетура ще внесе искане, а Специализираният съд веднага ще задържи под стража едновременно Тръмп, Путин и папата като ОПГ. Но представяте ли си какво ще реши същия този съд, ако Кьовеши внесе такова искане за задържане на Дебелян Пеевски например? Оставка на Гешев, разпускане на ВСС и закриване на Специализирания съд!

Кьовеши е нашата надежда!
Кьовеши е нашата надежда!
25 септември 2020 14:48
Гост

Съблюдаващите интереса на Доган сарай в родната ни съдебна система хвърлят всички сили:
1. Всичко, което е възможно, да минава през Специализирания мафиотски съд и
2. Европейските обвинители, ако не избрани, то поне да са били зависими от мафията и да продължават в бъдеще да спазват омертата.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 14:13
Гост

Колкото по- далеч от родната прикриватура, толкова по-добре.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 14:11
Гост

Много добре са предвидили актовете във връзка с разследванията по регламента да са изключени от контрол от български обвинители.

Симо
Симо
25 септември 2020 14:05
Гост

Не виждам защо кандидатите да са от спецпрокуратурата.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 14:07
Гост

На Гешев слабостта. Той е по спецовете.

Зара
Зара
25 септември 2020 14:02
Гост

Много положителни промени. Дано да се приемат.

Димо
Димо
25 септември 2020 13:57
Гост

Създаването на Европейска прокуратура би направило правосъдието ни по-адекватно.

Бисер
Бисер
25 септември 2020 13:53
Гост

Естествено, че трябва да са независими от обвинител №1. Особено имайки впредвид кой е настоящият.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 13:48
Гост

Пълна подкрепа на прокууратурата и долу Гешев

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 13:48
Гост

Одкрпеям всичко страничещо от Гешеев

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 13:47
Гост

Българийооо, ББългарийо – Земя пълна с БОБ!
Ела ЕВРОПО – Оправи ни!

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 13:47
Гост

Да са независими и неподвластни на главния прокурор в нашата родина е задължително. Защото мафията си има държава

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 13:46
Гост

Дано изберат качествени кадри, които няма да ни излагат в Европа и ще са независими

Анонимен
Анонимен
25 септември 2020 13:46
Гост

Хайде ГЕшев да не дава съвети от къде е добре да са и от къде е добре да не са. Айде.

Englishman
Englishman
25 септември 2020 13:45
Гост

Гешев каквото е казал, значи трябва да се прави на обратно

адв. Маринков
адв. Маринков
25 септември 2020 13:45
Гост

КОгато главния прокуроро се именува Иван Гешев, е много положително да си максимално независим от него

Haralampi
Haralampi
25 септември 2020 13:44
Гост

Добре е да са независими