Пет години след обявяването на външен конкурс за Върховната касационна прокуратура, Прокурорската колегия реши съдбата на участниците в него като не назначи нито един от тримата кандидати.

Конкурсът за първоначално назначаване на две места във ВКП е бил обявен на 20 ноември 2014 година. 14 души се явяват на писмения изпит като само трима са допуснати до устния изпит. Това са Николета Кобурова, Мая Добровска и Стоил Томов. След него обаче не е било извършено класиране и процедурата на практика е стопирана.

Мая Добровска сезира Върховния административен съд за мълчалив отказ от страна на ВСС да довърши конкурса. През октомври м.г. ВАС го отмени и върна преписката на кадровия орган за продължаване на процедурата.

Междувременно обаче Николета Кобурова чрез външен конкурс е била назначена за прокурор в Районната прокуратура в Пловдив, а Стоил Томов – в Софийската градска прокуратура.

Именно това бе и основанието днес Прокурорската колегия да не ги назначи във ВКП – най-напред вече е отпаднало правното основание за това, а освен това ПК на ВСС се позова и на практика на Върховния административен съд в този смисъл.

Що се отнася до Мая Добровска, то кадровиците решиха, че тя не притежава в пълнота необходимите професионални качества.

Председателят на прокурорската КАК Даниела Машева обясни, че с оглед оценките, които да поставени на Добровска на двата изпита, не са налице изискванията за притежаваните високи професионални качества с оглед длъжността „прокурор във ВКП“ – изключителен опит, високи правни познания и резултати.

На писмения изпит Добровска е получила оценка 4.50, а на устния – 4.25.

Машева уточни, че изводът на КАК се базира и на съпоставка с резултатите на други кандидати от други конкурси, където оценките били от 5.94 нагоре.

Огнян Дамянов добави, че според биографията на Мая Добровска, в периода от 1993-1995 г. тя е работила като следовател. „През останалото време е заемала различни длъжности, но нито една от тях не е свързана с наказателното право и процес. Развивала е нормотворна и правно-аналитична дейност, но тя не е свързана с опит в наказателното право и процес, какъвто трябва да има прокурор във ВКП“, каза още Дамянов.

Колегията единодушно не назначи тримата кандидати.

 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 14:56
Гост

Е, явно чакането не си заслужаваше!

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 14:55
Гост

Оценките на Добровска наистина са незадоволителни. И защо въобще е допусната до втория изпит?

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 15:36
Гост

Освен това работата й не е била свързана с наказателното право.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2019 14:52
Гост

Въобще не се учудвам. Кандидатите няма да чакат 5 години да ги назначат. Естествено, че повечето от тях ще започнат другаде работа.