Да се открие процедура за избор на специалния прокурор, който ще разследва обвинител №1 и неговите заместници и веднага след това тя да бъде спряна до произнасянето на Конституционния съд. Такова предложение ще отправи Прокурорската колегия на Пленума на Висшия съдебен съвет, решиха днес кадровиците.

Както е известно, с промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт беше въведена фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници. Според тях изборът се осъществява от Пленума на ВСС, който в тримесечен срок от обнародването на измененията трябва да открие тази процедура – т.е. до края на май.

На 24 февруари обаче президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за част от разпоредбите в НПК и ЗСВ.

На 9 март Конституционният съд допусна искането за разглеждане.

Заради това днес Прокурорската колегия реши да предложи на Пленума да спази сроковете за откриване на процедурата, но веднага след това тя да бъде спряно на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, според която „Административният орган спира производството, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон“.

Въпросът ще бъде обсъден от Пленума на ВСС на 8 април.