Прокуратурата започва разследване срещу служители от Министерството на финансите (МФ) за разпределянето на държавната субсидия за партии и коалиции в нарушение на закона. Освен това държавното обвинение разпореди надвзетите суми да бъдат възстановени.

Върховната административна прокуратура (ВАП) приключи проверката за това дали партии и коалиции са били законно субсидирани. Тя е събрала данни за извършени престъпления от служители в МФ и е сезирала Върховната касационна прокуратура, която да разпореди провеждането на разследване по случая.

На 22 май държавното обвинение се самосезира след изнесена информация в „Шоуто на Слави“ по бТВ. Според тяхно разследване за 2018 г. Министерството на финансите е трябвало да отпусне 32 128 844 лв. държавна субсидия за парламентарно представените партии, които са получили общо 2 920 804 действителни гласове на последните избори за Народно събрание.

Според Закона за политическите партии (чл. 25 – чл. 27) държавна субсидия се отпуска всяка година от централния бюджет на партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители. Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на броя на получените действителни гласове. Сумата за един получен глас се определя със Закона за държавния бюджет, а начинът на предоставяне на средствата за субсидиране се определя от министъра на финансите. Право на субсидия имат и партиите, които нямат народни представители, но са получили не по-малко от 1% от действителните гласове на последните парламентарни избори.

А според Закона за държавния бюджет за 2018 г. един глас е оценен на 11 лева.

Вместо това, финансовото ведомство е отпуснало с 6 519 540 лв. повече и е раздало общо 38 648 384 лв. субсидия на шест партии, което на практика означава, че един глас е оценен на 13.23 лева. От „Шоуто на Слави“ твърдят, че завишените суми са се получили, след като към броя на действителните гласове за всяка от тези партии са прибавени и останалите гласове, подадени за всички партии, коалиции, независими кандидати, онези, които са отбелязали, че не подкрепят никого, които са 3 513 490.

Така в крайна сметка се получава и сумата от 38 648 384 лв., която Министерството на финансите е раздало миналата година.

Проверката на ВАП е установила, че всичко това е точно така.

От там уточняват, че начинът на предоставяне на субсидиите се определя от министъра на финансите, според Закона за политическите партии. В тази връзка през януари 2018 г. Владислав Горанов е издал заповед, в която казва, че субсидирането на партиите трябва да бъде съобразено с решенията на ЦИК и ЗПП както следва:

  • пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия;
  • съгласно коалиционното споразумение между партиите, съставляващи коалицията;
  • пропорционално на броя на народните представители от отделните партии в рамките на коалицията, когато липсва коалиционно споразумение.

В самата заповед не са упоменати конкретни суми, които да бъдат разпределени, а само начинът и редът, по който това да става, поясняват от ВАП.

Контролът по изпълнението е възложен на шефовете на дирекции „Държавни разходи“ и „Държавно съкровище“ в МФ. От ВАП уточняват, че това са хората, които фактически разпределят годишната държавна субсидия и упражняват предварителния и последващия контрол.

От представените от МФ документи става ясно, че държавната субсидия за 2018 г. е преведена на четири транша и е общо 38 648 384 лева, като сумата е формирана на база всички действителни гласове. Т.е. на гласовете, получени не само от партиите и коалициите, които влизат в Народното събрание – ГЕРБ, БСП, ДПС, „Обединени патриоти“ и „Воля“, но и от всички останали участници в парламентарните избори, включително и тези на посочилите, че не подкрепят никого, става ясно от становището на ВАП.

Всъщност тези пет формации са получили общо 2 882 908 действителна гласа, според ЦИК. „В тази му част, решението на ЦИК не е взето под внимание при разпределяне на държавната субсидия от служебните лица, изпълняващи заповедта на министъра на финансите. Налице е и неизпълнение на указания начин в заповедта разпределянето да бъде пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия“, посочват от ВАП.

След това от прокуратурата правят и изчисленията, които и предаването направи. Вместо 2 882 908 действителни гласа да се умножат по 11 лева и да се получи 31 711 988 лева, които да бъдат разпределени на петте парламентарно представени партии, служителите на финансовото министерство са направили друго. Взели са всички действителни гласове или 3 513 490, умножили са ги по 11 лева и са получили сумата от 38 648 390 лева, които са превели на петте политически формации в НС плюс още на една, която не влезе в парламента, но мина един процент.

Директорът на дирекция „Държавни разходи“ е поискал от директора на дирекция „Държавно съкровище“ предоставянето на средства в размер на 9 662 096 лева на четири транша или общо в размер на 38 648 390 лева държавна субсидия за 2018 г. към петте партии и коалиции – ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти, ДПС и „Воля“. Преводите са извършвани с платежни нареждания и са приложени банкови извлечения по сметка на МФ за 2018 г. Това означава, че на петте политическите партии неправилно са изплатени суми значително надвишаващи полагащата се субсидия от 11 лв. за един действителен глас за всяка партия и коалиция поотделно.

По същият незаконосъобразен начин е формирана и разпределена субсидията за политическите партии по чл.26 от ЗПП, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори“, посочват от ВАП.

Нещо повече, те са установили, че тази погрешна практика не е от миналата година, а е започнала през 26 май 2016 г. и продължава досега.

И тук следва любопитен момент, за който съобщават от прокуратурата. Шефът на дирекция „Държавни разходи“ признава тази практика в писмо до заместник-министър на финансите в писмо от 22 май 2019 г. – датата, на която прокуратурата съобщи, че започва проверка по случая. В документа шефът на дирекцията казва, „че е допусната грешка при формирането на общата сума за финансиране на политическите партии .. поради възникнало заблуждение“.

ВАП заключава, че е налице нарушение на Закона за политическите партии, при което са „извършени незаконосъобразни действия от служители на Министерството на финансите, изразяващи се в неправилна преценка на факти и обстоятелства, свързани с изясняване на данните, изложени в решенията на ЦИК, и несъобразяване със законовата регламентация по разпределението на годишната държавна субсидия на партиите, попадащи в обхвата на чл.25, ал.1 и чл. 26 от ЗПП, като са преведени суми, надвишаващи тези определени в законовата рамка“ на същия нормативен акт и текстове от Закона за държавния бюджет за 2018 г. На практика прокуратурата опроверга финансовия министър Владислав Горанов, който по повод проверката каза, че разминаването в сумите е заради несъвършенство в законодателството.

Наред с това от ВАП отправят три препоръки към Горанов:

  • да предприеме мерки и да създаде необходимата организация за подобряване и контрол на дейността на дирекциите „Държавни разходи”, „Държавно съкровище“ и „Правна“ към МФ при разпределяне на годишната държавна субсидия като стриктно се спазват законовите разпоредби;
  • да предприеме незабавни действия за събиране и възстановяване на изплатените в повече суми по годишните субсидии на партии и коалиции от 26 май 2016 г. до момента;
  • с оглед недопускане в бъдеще на подобни случаи и подобряване управлението на риска, да приложи правните и законови възможности за въвеждане на контролни процедури, методологии, механизми и средства, при изпълнение на заповедите на министъра на финансите, определящи начина за разпределяне на държавните субсидии, като така се гарантира отчетността и отговорността на съответните служители.

Освен препоръки към Горанов, Върховната административна прокуратура сезира Сметната палата с искане тя да предприеме действия за финансов контрол по отношение на политическите партии.

Междувременно Министерският съвет внесе промени в ЗПП, в които предлага държавната субсидия за партия или коалиция да се фиксира на 11 лева за действително получен един глас. „При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6.5 млн. лева“, поясниха на 27 май от правителството.

От там уточниха, че предложеният начин на изчисляване на общия размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции ще бъде отнесен за периода от 26 май 2016 г. до изплатената към 30 април 2019 г. и така икономията за бюджета би възлязла на 18.6 млн. лева.

Междувременно правната комисия днес единодушно подкрепи предложения от Министерския съвет законопроект, според който партиите ще трябва да върнат „надвзетите“ пари за три години назад. Общият размер на парите, които те ще трябва да възстановяват се очаква да е около 14.5 млн. лв.

Преизчисляване на субсидиите е за периода от 26 май 2016 г. до 30 април 2019 г. Като идеята е сумите да бъдат удържани от предстоящите за изплащане траншове от субсидията.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов обясни днес, че периодът е ограничен до 2016 г., тъй като давността е 3 години.

Според зам.-председателя на парламентарната група на „БСП за България“ Крум Зарков не става въпрос за неяснота в закона, а за погрешна методика за изчисляването на партийните субсидии, заради което Владислав Горанов трябва да подаде оставка.

А Кирилов обясни, че на среща в Министерския съвет премиерът Бойко Борисов е изразил мнение, че Горанов не трябва да подава оставка.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
А сега - санкция
А сега - санкция
06 юни 2019 14:06
Гост

Е, вече знаем откъде са апартаментите. А кой ще накаже служителите в МФ, които са решили да се изплащат завишените суми? Които са ощетили държавата със седем милиона лева? Ония двама директори на дирекции…

Човек
Човек
04 юни 2019 13:16
Гост

Ама как щи ги върнат тези пари, като вече са похарчени за купуване на гласове?

Анонимен
Анонимен
04 юни 2019 12:20
Гост

А Пеевски, кога?

Анонимен
Анонимен
04 юни 2019 12:20
Гост

Мисля, че е абсурдно да се върнат тези суми. Парите отдавна са усвоени.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2019 12:18
Гост

Шефът на дирекция „Държавни разходи“ как не се обърка да отпусне по-малко пари? Чиста кражба.