Не всяко формално нарушение в процеса на събиране на доказателства да води до тяхната негодност, а това да се случва само когато е налице съществено нарушение на правилата или има съмнения за достоверността им. Опростяване на обвинителните актове. А очевидните фактически грешки в тях да се оправят устно още в разпоредителното заседание.

Това са част от предложенията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които обявиха зам.-главният прокурор Красимира Филипова и говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Те са изпратени до изпълнителната и законодателната власт, но от държавното обвинение не огласиха днес конкретни текстове.

Беше обявено, че прокурори от Върховната касационна прокуратура, Военно-апелативна прокуратура и Апелативната прокуратура в София са проучили и анализирали проблемите в практиката. След това е бил направен анализ на процесуалното законодателство в България, Франция, Германия и Италия и въз основа на това са написани предложенията за промени в НПК. 

Кога доказателствата са негодни

„Стандартите на доказване и преди сме определяли като прекалено високи. Ако бъде възприето нашето предложение, ще се стигне до сериозен напредък по пътя към преодоляване на формализма и без да се изискват прекомерни спазвания на реда и формата, които често водят до невъзможност за постигане на справедливост“, обясни зам.-главният прокурор.

Тя даде следния пример: „Всяко формално нарушение в процеса на събиране на доказателства сега води до тяхната негодност. Това значително усложнява самия процес на доказване и често сме свидетели как поради допуснати нарушения се стига до оправдателни присъди, при ясни доказателства, сочещи както автора на престъплението, така и неговата вина“.

Филипова изтъкна, че голяма част от действията в досъдебната фаза са неповторими. „И веднъж допуснати, дори и елементарни нарушения, може да се окажат фатални за наказателния процес. Затова предлагаме не всяко формално нарушение в процеса на събиране на доказателства да води до тяхната негодност, а само тогава, когато тези нарушения са съществени или пък са налице съмнения за достоверността на тези доказателства“, каза тя.

От думите ѝ не стана ясно промени в коя разпоредба в НПК предлагат в тази връзка от прокуратурата. Според специалисти по наказателен процес всъщност в момента това е въпрос на практика и има съдии, които преценяват формално годността на доказателствата и други, които отчитат само съществените нарушения, като освен това при обсъждане на изменения в тази насока, трябва да се вземе предвид служебното начало на наказателния процес и правилото е, че „доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварително определена сила“ (чл. 14, ал. 2 НПК).

Прокуратурата поставя на обсъждане и възможността да се промени правилото на чл. 246, ал. 1 НПК. Разпоредбата гласи, че „прокурорът съставя обвинителен акт, когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство и не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е отстранимо“.

„За да повдигне обвинение, прокурорът трябва да е убеден, че са налице всички необходими доказателства за разкриване на обективната истина. Т.е. само ако са събрани такива доказателства и той е убеден, за него е налице задължение да внесе делото в съда“, каза Филипова. Тя обясни, че в други държави няма подобно изискване. Например в Италия действа автоматизъм – има ли доказателства, прокурорът е задължен да продължи напред и да постави делото на разглеждане в съда, каза зам.-главният прокурор.

Съдържанието на обвинителния акт

Филипова посочи и другият въпрос, с който са свързани предложенията на прокуратурата за промени в НПК. Изискванията към съдържанието на обвинителния акт. „Сега се налага изключителна детайлност, сложност, описание на едни и същи факти многократно. Така актовете стават от стотици, дори хиляди, страници. Това изключително усложнява процеса на изготвяне на обвинителен акт. За да се стигне до по-опростени актове и по-малко детайлизиране, трябва нормите да предвиждат по-малко изисквания. Фактите да се излагат в по-опростена форма“, каза тя.

И даде пример с Франция, където обвинителен акт се внася само за най-тежките престъпления. „В Германия обвинителните актове са още по-опростени – акценти са фактът на престъплението, участието на обвиняемия в него и няма излишно детайлно описание на фактическата обстановка“, заяви зам.-главният прокурор.

Другото предложение на държавното обвинение е за промени в чл. 248а НПК. Сега той предвижда, че когато съдът установи очевидни фактически грешки в обвинителния акт, определя 7-дневен срок, в който прокурорът следва да ги отстрани. Прокуратурата предлага отстраняването на грешките да става по време на разпоредителното заседание, без писмени процедури.

44
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Име
Име
15 октомври 2020 20:21
Гост

На посран каскет НПК му пречи.

Кисел прокурор
Кисел прокурор
15 октомври 2020 9:45
Гост

Цитат от Окръжен съдия-„Никъде няма изискване в диспозитива на обвинителния акт да се цитира нормата на закона ,който е нарушен, дори при бланкетна норма“. Лично са ми били върнати два обвинителни акт, като едното връщане е потвърдено от „Окръжен съдия“, за това, че в диспозитива на обвинителния акт липсва посочване на конкретните нарушени норми от ЗДВП/ макар да ги има в обстоятелствената част/, за които се признава, че не са бланкентни/ например нормите от ЗДВП и Инстр. за регистрация на МПС, за деяние по чл. 345 от НК/, но все пак именно съдът ни задължава да изписваме всички тези норми?… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 13:38
Гост

Казах ,че в диспозитива няма нужда да се цитират (т.е. да се препишат в цялост“ нормите на отделните закони,които са нарушени. Това обаче не означава да не се посочат-че е нарушен реда, установен в чл.140,ал.2 ЗДвП и Наредба № … . В обстоятелствената част на обвинителния акт може да се цитира в цялост нормата на закона,за да се обоснове какво е било изискването, което лицето не е изпълнило. Не мога да говоря в конкретика ,след като не познавам делото,но едва ли това е било единственото сонование за връщане, „колега“.

Пешо
Пешо
15 октомври 2020 8:37
Гост

„Първата работа на диктатора е да опрости понятията.“

Ерих-Мария Ремарк, „Сенки в рая“, 1971

Защо няма масови арести на милиционери?
Защо няма масови арести на милиционери?
15 октомври 2020 7:34
Гост

Кога ще бъдат арестувани милиционерите -бандити, които нападнаха семейство в дома им, чупиха влрати, пребиха хората там, обиждаха ги, използваха електорошок. Плеяда от престъпления-защо няма масови арести на милиционери?

Анонимен
Анонимен
15 октомври 2020 4:05
Гост

Първо, законът не съдържа благопожелателни изисквания към процеса на доказване. Преценката кое нарушение е съществено е винаги на съда и докато продължават да се допускат нарушения, защото „е, хайде сега, голяма работа“, ще има и оправдателни присъди заради тях. Второ, законът не съдържа изискване в обвинителния акт да се преписват едни и същи неща по 100 пъти. Възприетата напоследък практика на „copy-paste за обем за пред журналята“ не е законово изискване. Трето, има причина в чл. 246, ал. 1 НПК да пише „достатъчно доказателства за разкриване на обективната истина“, а не само „доказателства за вината на обвиняемия“, прокуратурата за съжаление… Покажи целия коментар »

Име
Име
14 октомври 2020 19:21
Гост

Е*ати безочието, стил „Понеже сме некадърни, ни изгърмяват в съда не само поръчките, ами и обикновените дела, та дайте да напишем НПК така, че щом има обвинение, задължително да има осъден!“ Ало,. каскетите, ако допускате процесуални нарушения и виждате, че не ставате за тази работа, напишете по една молба да ви освободят всички от заеманите длъжности, вземете и Каскета с вас и отивайте да миете чинии, да продавате на Женския пазар, или на съответна подходяща за квалификацията ви работа. Освободете длъжностите за по-кадърни хора.

Гешо Иванов
Гешо Иванов
14 октомври 2020 21:19
Гост

На калпавия каскет НПК му пречи.

Окръжен съдия
Окръжен съдия
14 октомври 2020 17:18
Гост

Седят във ВКП към 200 прокурори по разни отдели, подотдели и т.н. И понеже нямат каквато и да била работа -почват да искат справки от по-долните прокуратури . А понеже надолу няма смелчаци, а само хора, които са се свили ,докато отмине бурята – почват да пишат в кратки срокове едни безкрайни и абсолютно ненужни справки. А после -наказателния процес бил тромав. Я се захванете за работа ! Бъдете непрекъснато до разследващите полициаи, помагайте им, контролирайте ги, учете ги, събирайте доказателствата заедно с тях ! И теглете една на всички горестоящи, които си клатят краката

ала бала
ала бала
14 октомври 2020 18:09
Гост

Оп, задръж малко гу’син съдия – щом някой е станал полицай, и му плащат заплата, значи знае как се събират доказателства – иначе какво излиза – назначават ме за полицай, съдия, прокурор, взимам заплата понеже съм чичов и лелин, ама не знам, но докато се науча ще ми плащат…нема такива неща у частнио бизнес – там казваш и доказваш че знаеш, па тогаз та наемат…и понеже цялата ни администрация е такава – пырво се назнаюава, а после се учи какво да работи, сме и на тоз хал

Кисел прокурор
Кисел прокурор
29 октомври 2020 11:47
Гост

А знаете ли как се събират доказателства и колко време и средства струва това? Как се намират очевидци, поемни лица посред нощ или в гората, или пък за претърсване в съседа? А знаете ли колко е тежко да си пострадал, когато няма с какво да го докажеш?А как хората масово не искат да свидетелстват, включително и как пострадалите си променят показанията? А знаете ли колко време и писане е необходимо на един разследващ, за да получи информация за телефони, абонати, банкова тайна, тайна на съобщенията и не знам още какви защитени тайни. Това не е като в американски филм, където… Покажи целия коментар »

Цацаревичарчо
Цацаревичарчо
14 октомври 2020 18:32
Гост

Абсолютна истина. Вместо да се работи по същество, се пишат идиотски справки. Прокурорите са скъпо платени деловодители благодарение най- вече на Цацаров.

Окръжен съдия
Окръжен съдия
14 октомври 2020 17:14
Гост

Предлагам много бързо решение на проблема на прокуратурата – прокурорите в страната и без това са ужасно много (навярно повече от съдиите), а пък следователите, които са към Окръжните прокуратури и без това нищо не вършат, а само прибират заплати, по-големи и от съдийските. Та затова -вместо да пищят,че съда не им признава негодните доказателства, по-добре да се захванат да разследват самите те и да събират доказателства по законен начин. Защото в момента работата на прокурора е само в това да пише писма до разследващия полицай и когато после делото пристигне не може да напише дори свестен обвинителен акт. Затова… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
14 октомври 2020 17:02
Гост

Я сум некадърен….и всичкото ви НПК е формално,и ми пречи….ама имам червена пелерина,и затова съм прокурорин…..половината ми рода е прокурорска, другата -кадийска…само гледам на пелерината да натъпча джобовете…

Николай
Николай
14 октомври 2020 15:51
Гост

Аз това го разбирам като признание, че прокуратурата е неадекватна, заедно с разследващите органи непрекъснато допуска процесуални нарушения и за да не се постановяват оправдателни присъди трябва законът да бъде изменен така, че тези нарушения и простотии да бъдат вече законосъобразна практика.

Всс
Всс
14 октомври 2020 17:56
Гост

Адекватни са само като пияндурстват в къщичките на Батак. Там адекватно сърбат

Окръжен съдия
Окръжен съдия
14 октомври 2020 14:31
Гост

Прокуратурата (в лицето на тези на кадрите и няколко други като тях) не разбира едно съществено нещо – когато тя и разследващите органи (като представители на държавата ) ползват незаконни средства (незаконно събрани) за „доказване“ на обвинението- тогава НЯМА РАЗЛИКА МЕЖДУ ПРОКУРОРА И ПРЕСТЪПНИКА. Очевидно предложенията на Сийка и останалите целят дори и законово да закрепят липсата на такава разлика.
А що се касае до „експерти“ и прокурори -двете думи заедно са оксиморон.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 15:19
Гост

Прокуратурата много добре го разбира това и точно затова е иззела законодателната власт в нашата скъпа държавица – за да може да улесни престъпната си дейност.

некоректно
некоректно
14 октомври 2020 14:11
Гост

много некоректно заглавие, все едно промените са вече факт, а прокуратурата е решила вчера и днес вече промените са обнародвани.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 15:13
Гост

Доста си е коректно заглавието. Крайно време е нешата да започнат да се наричат с истинските им имена. И законодателната, и изпълнителната власт е на пряко подчинение на прокуратурата в момента. А прокуратурата на кого е подчинена за всекиго е ясно.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 16:56
Гост

Некоректно е, ако бъркаш ДВ с прокуратурата и обявяване с обнародване 😉

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 13:44
Гост

АхахахахаАХахАХаХАахАХаА….. ахХАахАХахАхахААаА

Окръжен съдия
Окръжен съдия
14 октомври 2020 13:32
Гост

Да питам аз тогава , с оглед на тези предложения : кога ще има изнасилване Когато само „формално“ е влязъл или когато е свършил работа ?
Точно толкова идиотски са тези предложения . И ,Боже мой, тези нямат срам -дори ги представят на пресконференция!!!! Боже, колко простотия има по този свят, Боже ! Но защо тази простотия се издига по йерархията ?

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 15:18
Гост

Тази „простотия“ по-скоро е целенасочена и съзнателна репресия и деградация на правото. И също така слиза отгоре надолу в йерархията, а не се изкачва.

Окръжен съдия
Окръжен съдия
14 октомври 2020 13:28
Гост

И какво е това -„формално нарушение при събиране на доказателствата“ .Доказателството или е годно събрано и може да се ползва или е негодно събрано и трябва да бъде изхвърлено. не може некадърността на разследващи и прокурори да бъде защитавана от закона. Щом като не знаят да работят -да отидат и да станат овчари, а не да се пишат разследващи и прокурори.

Окръжен съдия
Окръжен съдия
14 октомври 2020 13:25
Гост

Никъде няма изискване в диспозитива на обвинителния акт да се цитира нормата на закона ,който е нарушен, дори при бланкетна норма . Това е част от изложението в обстоятелствената част на обвинителния акт. По неясни причини обаче от няколко години диспозитивите на обвинителните актове са направо негодни за четене.Например при обвинение по чл.234 НК диспозитива излишно се пълни (защото никой не го изисква) с цитати на норми от ЗАкцизите, закона за тютюневите изделия и още куп актове . По този начин прокурора се опитва да покаже,че много работи, а всъщност не е свършил грам работа -защото дори няма експертиза дали… Покажи целия коментар »

Окръжен съдия
Окръжен съдия
14 октомври 2020 13:19
Гост

Прокуратурата се опитва да прикрие собствената си некадърност с изменения в тяхна полза в НПК . Направо ДА ЗАКРИЯТ ПРОКУРАТУРАТА и полицията да внася делото в съда – ще бъде по-бързо и доста по-качествено

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 13:14
Гост

Направо в НПК да се запише, че ако Главният каскетолог, Кака Сийка или друга оправомощена куха лейка публично обявят някого за виновен дори още преди повдигане на обвинение – това да е абсолютно доказателство, имащо по-голяма тежест от всички оневиняващи такива. Ето така ще се постигне мечтата на оня с налудничавия поглед и необятното празно пространство под каскета за пълно изкореняване на престъпността. В Северна Корея това вече е реалност и престъпност няма.

Изтрещялков
Изтрещялков
14 октомври 2020 13:05
Гост

97,5% от обвинените биват осъдени, според Националния статистически институт.

Коко-Роко
Коко-Роко
14 октомври 2020 13:00
Гост

Да вземат един бял лист, молив и да пишат обвинителен акт, свободна форма. После съдията само ще напише резолюцията виновен или невинен и край на формализма, за какво ни е … а, да, адвокатите ще се подписват на получил и готово. Мечтаната реформа за мързеливите, неуките и посредствени, знаете кои …

Линкаря
Линкаря
14 октомври 2020 12:40
Гост

Лично предложение на Сийчето ли е или са си го решили отделно и тя само казва?

Temelko
Temelko
14 октомври 2020 12:39
Гост

Дано мине предложението

Тралала
Тралала
14 октомври 2020 20:40
Гост

Ще мине,бъдете сигурни!
Кучетата си лаят,кервана си върви…
Кой разбрал-разбрал!

Емилиева
Емилиева
14 октомври 2020 12:39
Гост

Реално няма нищо лошо съдът да стане малко по гъфкав

ВСС
ВСС
14 октомври 2020 13:20
Гост

ГЪФКАВИЯТ, изключително неграмотен прост прокурор си ЯВНО…..

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 12:39
Гост

Да, хубаво е да се направи така, че съдийте да имат ум в главите, а не да се третират, като роботи, на които подаваш документи и те отичтат грешка и не ги приемат. Без да се задълбават дали е правилно да не ги приемат или не

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 14:21
Гост

Добре е и да пишете грамотно. Един съдия – много съдиИ. Аман от неграмотници!

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 12:38
Гост

Знаем, че има доста влиателни екземпляри, които правят каква ли не незаконна дейност и единствения начин ако изобщо се заяде с тях държавата е да ги измъкнат адвокатите, кто ползват подобни вратички. Как доказателството не е събрано правилно и има формални нарушения. Та я мине предложението, я не!

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 12:37
Гост

Това са добри новини. Дано се приемат разбира се.

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 12:37
Гост

Те точно ей такива измислици ползват адвокатите за да оневиняват доказано престъпници, за което обществото знае, че са крадци, убийци или просто крадат държавни пари. Понеже нещо си не било събрано, както е по протокол

Саливерстров
Саливерстров
14 октомври 2020 12:36
Гост

Ако има събрана семенна течност, уличаваща някого в изнасилване, сега, че следователя не си е сложил ръкавици е крайно нелепо и затова да падне после, като доказателство намерения материал

Коко-Роко
Коко-Роко
14 октомври 2020 13:09
Гост

Може обвиняемият да не му е харесвало събирането на генетичен материал с ръкавица …

Анонимен
Анонимен
14 октомври 2020 12:35
Гост

изключителна нелепица би било да си събрал доказателства, които да пратят някого в затвора, но съда да ги отхвърли заради формалности

Занев
Занев
14 октомври 2020 12:35
Гост

Ох тая Сиййка беее