Дали от самото си създаване Комисията за защита от дискриминация (КЗД) работи по незаконни правила. Отговор на този въпрос предстои да даде Върховният административен съд (ВАС).

Предмет на делото пред върховните съдии е Правилникът за устройството и дейността на КЗД, който е атакуван в цялост от Върховната административна прокуратура.

Всеки с правен интерес от изхода на делото може да се присъедини към него до началото на устните състезания, като първото заседанието е насрочено за 28 октомври 2019 г.

В подадения до ВАС протест прокурор Красимир Ангелов обяснява, че още през 2005 г., когато е приет правилникът на КЗД, това е станало в нарушение на закона. Той сочи, че според действалите към онзи момент изисквания на Закона за нормативните актове лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на нов нормативен акт, трябва да бъдат уведомени преди неговото приемане. Това става с изпращането на проекта до техни организации, публикуването му в медиите, в интернет или по друг подходящ начин. След това заинтересованите могат да дадат предложения и становища по проекта.

Нищо подобно обаче не се е случило през 2005 г. „След преглед на документите, изпратени от КЗД, съответно съдържащите се в преписката, се установява, че липсват такива, които да удостоверяват изпращането на проекта за правилник до представителни организации и публикуването му на интернет страницата на КЗД или да е бил оповестяван по друг подходящ начин в средства за масово осведомяване, във връзка с проведено обществено обсъждане, като по този начин не е бил спазен едномесечният срок за представяне на възможност на заинтересованите лица да представят предложения и възражения по проекта преди неговото приемане“, пише прокурор Ангелов. И посочва, че правилникът просто е приет на заседание на комисията и след това е обнародван в Държавен вестник.

Така прокурор Ангелов стига до извода, че процесуалният ред за приемането на правилника на КЗД не е спазен. Той подчертава в протеста си, че изискването за публикуване на проектите на нормативни актове, не е формално, а целта е да се осигури широко обществено обсъждане.

Това е нарушение на императивни правни норми, изтъква той.

Освен това обвинителят от Върховната административна прокуратура е установил, че аналогични нарушения са допуснати при всички изменения на правилника на КЗД.

Затова той атакува целия нормативен акт пред ВАС. Голяма част от правилата за работата на комисията са в Закона за защита от дискриминация, но именно в правилника са развити в детайли.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Стефка Манева
Стефка Манева
18 септември 2019 23:15
Гост

Правилникът за устройството и дейността на КЗД е приет въз основа следната редакция на ЗНА Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г. „Чл. 26. (1) Органът, направил предложение за планиране, отговаря за изготвяне на планирания законопроект. (2) За изготвяне на законопроекти, планирани по предложение на Министерския съвет, отговаря определен от него министър или ръководител на друго ведомство. (3) Правилата на предходните алинеи важат и за законопроектите по чл. 23, ал. 2, и чл. 24, ал. 2.“Вижда се от горното, че в ЗНА в приложимата редакция обществено обсъ ждане не се предвижда. То е въведено по-късно с приетите изм. и доп.… Покажи целия коментар »

Браво!
Браво!
18 септември 2019 13:50
Гост

Браво на Ангелов! Чиновниците трябва да се дисциплинират и да се научат, че законовите процедури трябва да се спазват, независимо колко им е досадно и не им се работи!

Странно
Странно
18 септември 2019 13:46
Гост

Дали няма някоя жалба пред КЗД в момента, която да е неудобна някому. Много странно.

Надали
Надали
18 септември 2019 13:47
Гост

Е, надали това ще повлияе върху работата на Комисията…

Забележително
Забележително
18 септември 2019 13:45
Гост

Ей, много е активна прокуратурата напоследък. Ще оправи всяка дребна несправедливост, ще хване всеки престъпник! Като общината преди избори, така и прокуратурата се разработи преди Гешев да стане новия главен.

Защо?
Защо?
18 септември 2019 13:49
Гост

Не мога да ви разбера! Прокуратурата най-сетне започна да работи твърдо и целеустремено, да не се занимава само с хулиганство и битови кражби, а наистина да работи по широкия спектър от правомощия, които има. Защо ревете?

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 13:24
Гост

Съмнява ме да не са били наясно с ЗНА. Просто са го прескочили умишлено. Въпросът е дали ще има санкции за това.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 13:19
Гост

А може би са искали да избегнат широкото обществено обсъждане.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 13:22
Гост

Много шум за нищо. Ще отменят акта, ще си спазят процедурите и ще си го узаконят пак същия.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 13:17
Гост

За да се избягват такива ситуации, преди обнародването в ДВ трябва да има начин да се проверява дали са спазени правилата преди това.

Парадокс
Парадокс
18 септември 2019 11:28
Гост

В крайна сметка Комисията за защита от дискриминация дискриминира правилата.

прогноза
прогноза
18 септември 2019 11:25
Гост

прогнозирам прекратяване на делото във ВАС – докато е висящо оспореният нормативен акт ще бъде отменен и на на негово място приет нов

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 11:22
Гост

Интересно защо чак сега се сещат? А може би нещо или някой ги е спирал да сезират по-рано за това сериозно нарушение.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 11:23
Гост

15 години си е бая време, за се усетиш, че не е спазен ЗНА

Стойчо
Стойчо
18 септември 2019 15:42
Гост

Сещат се защото пускат на прокурорите инструкции какво да проверяват. Пример – всяка година има по някоя „област“ за проверка в наредбите на общините – миналата година беше приходните наредби, по-миналата беше наредбите за собственост. Сега явно са дошли вътрешните правила в агенциите.

какво се цели
какво се цели
18 септември 2019 11:21
Гост

Не е ясно какво ще бъде постигнато с това оспорване. ВАС разбира се ще отмени правилника, защото тук практиката е константна… Комисията просто трябва да приеме нов и да си проведе общественото обсъждане

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 11:21
Гост

отчитане на дейност по надзора за законност с лесни и ясни дела 🙂

Анонимен
Анонимен
18 септември 2019 11:28
Гост

според вас какво трябва да направи прокурора в такъв случай – да си прави паса за нарушение на ЗНА ли?