Прокуратурата и антикорупционната комисия ще създадат постоянна контактна група, която ще помага на взаимодействието между двете институции и ще заседава поне веднъж в месеца. Това предвижда проект на съвместна инструкция на главния прокурор Сотир Цацаров и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев. Тя беше публикувана днес за обществено обсъждане.

В контактната група ще са един обвинител от Върховната касационна прокуратура, шефът на Специализираната прокуратура и шефът на дирекцията „Противодействие на корупцията” в КПКОНПИ.

„Целта е на базата на досега съществуващото сътрудничество, да се надгради и доразвие взаимодействието между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България за изпълнение на включените със закона в компетентността на Комисията дейности по Глава девета „Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“, пише в мотивите към проекта.

Основен предмет на инструкцията са проверките, които КПКОНПИ може да прави, при информация за корупция.

От проекта става ясно, че например ако сигналът за корупция е получен в прокуратурата, но не са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство, обвинителят може да възложи на КПКОНПИ да извърши проверка. Това може да става само с писмено разпореждане, в което да има конкретни указания за обстоятелствата, които следва да бъдат установени, и срок за извършване, който не може да бъде по-дълъг от два месеца. Той може да бъде удължен най-много с месец.

Инструкцията предвижда, че прокурорът контролира провеждането на проверката и може да изисква от служителите на КПКОНПИ доклади за това, което са установили и да им дава допълнителни указания.

Проверяващите от антикорупционната комисия пък ще изготвят справка за резултатите от проверката. Когато преценят, че са събрани достатъчно данни за престъпление, справката трябва да съдържа информация най-малко за времето, мястото и начина на извършването му, за участниците, за потенциални свидетели, за вещи и документи, които биха могли да се изземат като веществени доказателства и къде се намират.

Прокуратурата ще очаква становища по проекта за инструкция през следващите 14 дни.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Човек
Човек
09 август 2018 15:57
Гост

Дано поредната работна група, комисия и т.н. не забатачи работата, както се случва обикновено.

Оптимист
Оптимист
09 август 2018 16:57
Гост

Да не бъдем толкова черногледи все пак.

Анонимен
Анонимен
09 август 2018 15:36
Гост

До сега липсата на данни беше пречка за образуване на досъдебно производство. Надявам се това вече да се промени.

Анонимен
Анонимен
09 август 2018 15:20
Гост

Много добро начинание. Взаимодействието и съвместната работа биха били от полза за осуетяването на корупцията.

Георгиев
Георгиев
09 август 2018 15:23
Гост

Да, и механизмът на действие е добре замислен.