Върховният административен съд (ВАС) да отмени цялата наредба за асистираната репродукция, която урежда медицинския стандарт за нея, за донорите на сперматозоиди и яйцеклетки, за съхраняването на взетия материал и въобще всички дейности, свързани с инвитро. За това настоява Върховната административна прокуратура (ВАП).

В протеста си до ВАС, с който атакува наредбата, прокурор Михаил Кожарев заявява, че при приемането ѝ са нарушени изискванията и на Административнопроцесуалния кодекс, и на Указа за прилагане на Закона за нормативните актове. Кожарев обяснява, че на ВАП е предоставена цялата преписка по приемането на наредбата през 2007 г. и от документите в нея става ясно, че не е проведено обсъждане на нормативния акт.

Тази година ВАС вече отмени две разпоредби от Наредба №28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция. Фондация „Майки с деца“ атакува два текста от нея, с които през 2011 г. са въведени нови изисквания към донорите на яйцеклетки. Тогава в наредбата за първи път беше определена горна граница на възрастта на жените, които могат да станат донори на яйцеклетки. Така при неродствено даряване жените трябва да са на възраст от 18 до 34 години, а когато дават яйцеклетка на роднина – на от 18 до 38 години.

През май ВАС обяви, че поставянето на подобни изисквания за възраст противоречи на Закона за здравето (чл. 130 ал. 5 т. 1), който регламентира единствено, че донорът на яйцеклетки трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение (пълния текст на решението виж тук). Освен това върховните съдии Мариета Милева, Любомира Мотова и Славина Владова установиха, че при приемането на промените в наредбата през 2011 г. е погазен и Законът за нормативните актове, тъй като при обсъждането им не са публикувани мотиви.

Това решение на ВАС още не е влязло в сила.

„Така се очертават две групи съществени нарушения на административнопроизводствени  правила – първите, свързани с първоначалното приемане на наредбата, а вторите – свързани с приемане на измененията в нея от 2011 г., по които съдът се е произнесъл“, обяснява в протеста си Михаил Кожарев. И подчертава, че липсва произнасяне на ВАС по закосъобразността на цялата наредба и това обосновава правния интерес на прокуратурата да иска отмяната ѝ.

Върховният административен съд е насрочил делото за 8 октомври 2019 г., като всички заинтересовани може да се присъединят към него.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Паприкаш
Паприкаш
07 август 2019 10:59
Гост

В държавната администрация толкова ли няма компетентни юристи, че масово се приемат подзаконови нормативни актове, пълни с пороци? И не става дума за едно конкретно министерство, а за цялата система на изпълнителната власт – както централна, така и по места.

Мария
Мария
06 август 2019 16:46
Гост

Лошото е, че обжалванията ще спрат и без това бавния процес по инвитро и по-малко хора ще могат да се възползват. Но пък по-добре да се коригират грешките.

Любомир
Любомир
07 август 2019 0:24
Гост

Това е дoбре,лошото е самото ин-витро.

Анонимен
Анонимен
06 август 2019 14:25
Гост

Горната граница и при двата случая ми се вижда занижена доста.

Анонимен
Анонимен
06 август 2019 14:21
Гост

Фактът, че не е проведено обсъждане на наредбата е достатъчно красноречив, че тя трябва да бъде отменена.

Анонимен
Анонимен
06 август 2019 14:22
Гост

И какво от това? Ще я позакърпят и пак ще я приемат.