Прокуратурата е осъдена да плати 80 000 лева обезщетения на един от роднините на жертвите на жестокото шесторно убийство в Нови Искър преди 3 години, научи „Лекс“. Вечерта на 31 декември 2017 г. Росен Ангелов уби бившата си приятелка Кети Кюхова, а в първите часове на 2018 г. отиде в къщата ѝ и застреля цялото ѝ семейство – майка ѝ Еленка Бурджиева, дъщеря ѝ Нанси Иванова, новия ѝ приятел Неделчо Юнаков, сина му Георги, както и приятеля на Нанси Боби Иванов.

Росен Ангелов беше издирван в продължение на една седмица, но се самоуби преди да бъде задържан. След трагедията стана ясно, че Ангелов е осъждан рецидивист, който още в края на 2009 г. е бил осъден за пореден път за блудство с малолетно момиче. Присъдата му от 8 години затвор обаче така и не е била изпълнена, защото се e укрил.

Именно заради това Иво Кюхов – син на Еленка Бурджиева и брат на Кети Кюхова, е завел иск срещу прокуратурата за 95 000 лева по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Според него бездействието на държавното обвинение по привеждане в изпълнение на влязлата в сила присъда на Ангелов е в пряка причинна връзка с последвалото жестоко убийство на близките му.

В последните работни дни на миналата година съдия Маргарита Георгиева от Софийския градски съд (СГС) присъди на Кюхов обезщетение от 50 000 лева за убитата му майка, както и 30 000 лева заради смъртта на сестра му. Отделно прокуратурата трябва да плати и над 6000 лева за разноски.

Кюхов поиска 15 000 лева и заради претърпените неимуществени вреди от смъртта на племенницата му Нанси, с която бил много близък. Съдът обаче отхвърли иска му, след като прецени, че не е представил достатъчно доказателства за изградена особено близка връзка с племенницата си, заради която по изключение може да бъде обезщетен.

За да осъди прокуратурата, съдия Георгиева прие, че тя не е изпълнила задълженията си за изпълнение на влязлата в сила присъда на Ангелов и дължи обезвреда на основание на чл. 49 от ЗЗД (този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа).

В решението си съдът напомня, че прокурорът осигурява окончателно привеждането в изпълнение на присъдите, въпреки че конкретните действия се извършват от службите на министерствата на правосъдието и на вътрешните работи. От своя страна прокуратурата твърди, че няма причинна връзка между укриването на Ангелов и последвалото убийство, тъй като нямало гаранция, че няма да го извърши, ако беше влязъл в затвора, защото до 31 декември 2017 г. е щял да бъде освободен.

СГС приема доводите на прокуратурата като възражение, че поведението им не е виновно, като подчертава, че нейно е задължението да докаже това. Според съда обаче така и не са представени доказателства, че в продължение на 8 години са били предприети достатъчно ефективни и навременни мерки за издирване и задържане на Ангелов, за да бъде вкаран в затвора.

По делото е била представена единствено преписка за надзор на влязлата в сила присъда с документи за извършените действия от прокуратурата и МВР. От тях е станало ясно, че са извършвани спорадични искания за информация и рутинни действия като проверка на неактуален адрес и разговори с близки, които според съда не биха довели до полезен резултат.

„Ограничено въздействие би имала и издадената повече от 5 години след влизане в силата на присъдата (22.12.2009 г.) Европейска заповед за арест на осъдения от 22.06.2015 г. Това говори за формално изпълнение на правомощията на органите на ответника, при изразена липса на целенасоченост, неотложност и динамика на извършваните действия. Сам по себе си фактът, че лицето е обявено за общодържавно издирване едва на 08.09.2010 г. или девет месеца след влизане в сила на присъдата сочи на неангажираност с издирването“, пише съдът (цялото решение, виж тук).

Съдия Георгиева подчертава, че изпращаните от МВР данни, че не успяват да открият Ангелов, не са причина прокуратурата да не даде и конкретни указания за издирване – справки от различни национални  бази данни, проследяване на банкови операции, разговори с приятелски кръг, роднини, наблюдение на места, на които би могъл да пребивава и др. В решението си съдът дава пример с бездействие в продължение на повече от една година в периода от януари 2013 г. до март 2014 г., през който не са извършвани никакви действия за издирване на Ангелов, а в крайна сметка тялото му беше открито в района на село Луково, където е извършил блудството, за което е осъден.

„С оглед на това, не може да се приеме, че поведението на прокурора, респ. на съдействащите му органи на Министерство на правосъдието и Министерството на вътрешните работи съответства на приложимия модел на дължимата грижа и в този смисъл, че са извършени всички необходими действия при издирването на осъдения Росен Ангелов. Ето защо презумпцията по чл. 45, ал. 2 от ЗЗД остава необорена и поведението на органите на ответника следва да се счита за виновно“, пише съдът.

За да приеме, че има причинна връзка между бездействието по издирване на Ангелов и последвалото убийство, СГС цитира и Върховния касационен съд (ВКС), който обяснява, че става дума за философска категория, валидна и за правната наука. В решението на съда се казва още, че деянието трябва да бъде conditio sine qua non за вредата, т.е. условие, без което вредата не би настъпила. Освен това, вредата трябва да е и потенциално възможна преди да настъпи. Според цитираното тълкувание на ВКС, причинната връзка е зависимост, при която деянието е предпоставка за настъпването на вредата, а тя е следствие на конкретното действие или бездействие на деликвента.

В конкретния случай, съдът намира, че неизпълнената присъда на Ангелов е в пряка причинна връзка с убийството, тъй като към 1 януари 2018 г. той е трябвало да е в затвора. СГС обяснява, че макар присъдата му да е влязла в сила още на 22 декември 2009 г., срокът за изтърпяване започва да тече от момента на задържането.

Прокуратурата пък е изпратила присъдата до служба „Охрана“ на 14 януари 2010 г., а издирването на Ангелов е започнало чак на 19 януари 2010 г., когато е бил проверен адресът му. Съдът приема, че е било възможно да бъде задържан най-рано на тази дата и ако това беше станало, той е нямало да извърши убийството, защото все още е щял да бъде в затвора.

За наличието на причинната връзка между неизпълнената присъда и убийството, съдът подчертава още, че тя не е била приведена в изпълнение почти 8 години, а задържането му, в който и да е момент преди убийството, е щяло да го осуети.

Относно възражението, че е имало хипотетична възможност Ангелов да бъде освободен предсрочно и пак да е на свобода преди убийството, съдия Георгиева подчертава, че като не е задържан и вкаран в затвора, не са изпълнени и целите на наказанието, сред които са поправянето и превъзпитаването на осъдения, тъй че да не извършва престъпления в бъдеще.

„С оглед изложеното се налага извод за наличието на обективна причинна връзка между поведението на служителите на ответника и настъпилите вреди. Непривеждането на наказанието в изпълнение създава една закономерна, конкретна и реална възможност за извършването на деянието, предвид че се запазва възможността на дееца да се придвижва свободно в пространството“, се казва в заключение в решението, което не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Златомир
Златомир
09 февруари 2021 13:24
Гост

Нищо не е вярно, аз лично познавах хората, а медиите само пишат лъжа след лъжа

Марко
Марко
11 януари 2021 11:40
Гост

Според тая квачка в СГС, ако братя Галеви убият някого в чужбина, пак прокуратурата да отговаря така ли?
А малко дали не можете да го д…..е! Не юридически, разбира се…

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 21:35
Гост

Жалко, че това шесторно убийство не е станало през 2020 година. Веднага щяха да ги напишат смъртните актове COVID-19. И никви грижи.

Панацея
Панацея
05 януари 2021 20:18
Гост

Съдебната практика, както и конкретното решение имплицитно посочват необходимостта от законодателна намеса и тя е приемане на закон за отговорността на прокуратурата за действия и/или бездействия на всички държавни органи във връзка с осъществяване на техните правомощия…

Адвокат
Адвокат
05 януари 2021 16:47
Гост

Може ли някой да ми обясни как е установена тая причинно-следствена връзка, след като не е доказано с влязла в сила присъда или решение, че именно Росен Ангелов е извършил убийствата ?

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 13:31
Гост

Айде, пак ние ще им олащаме грешките на тези от прикриватурата.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 13:32
Гост

За кой ли път!

Кукуригу
Кукуригу
05 януари 2021 13:17
Гост

Малко ми се види хлабава на мен тая причинна връзка, но щом така са решили…

ала бала
ала бала
05 януари 2021 12:13
Гост

Проблема е в практиката ЗОДОВ, където отговорността се тълкува в като КОНКРЕТНИ неправомерни (без)действия, а не с оглед на вменената законова функция на МВР,ПРБ и т.н. Още повече, това че Държавата не си е саморазписала някакви задължения, не я освобождава от отговорност за вреди. Но тук адвокатът е съобразил това, и ги е хлъзнал по ЗЗД. Макар, че истината за мен е, че МВР е надлежния Ответник по иска

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 21:41
Гост

Не е МВР, защото прокуратурата възлага изпълнението на присъдите на ГДИН. А те не са в МВР.

КОТКАТА
КОТКАТА
05 януари 2021 12:05
Гост

“ …(той) застреля …. новиЯ… синА… приятелЯ….“!!!!
Като го няма подлогът и не можете да прецените кое е допълнението ли? 🤣
Мнооого сте неграмотни, ама много!

КОТКАТА
КОТКАТА
05 януари 2021 12:02
Гост

“ .. отиде в къщата …“
– абе, неграмотните, да не би да сте свиделели на действието, че използвате това минало време?!..

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 13:29
Гост

В случая граматиката няма особено значение.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 13:30
Гост

И аз не виждам да има драма.

Megan Moran
Megan Moran
05 януари 2021 9:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 8:44
Гост

докато чета статията слушам МВР министъра по телевизията и си обяснявам всичко. не че беше министър по това време, но то всичко в МВР си е същото

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 8:57
Гост

Може да не е бил министър, но е бил със сигурност на ръководна длъжност в Националната полиция. Така че и той да плаща от джоба си

Daniel
Daniel
05 януари 2021 10:49
Гост

Никой не плаща от джоба си. Това е лошото. Ние плащаме от джоба си.

Джанго
Джанго
05 януари 2021 8:43
Гост

Тая пряка причинна връзка малко прекалено философски ми изглежда изведена, ама нейсе. Ако беше задържан сигурно щеше да работи нещо две-три години в затвора и да излезе доста преди края на 2017-а. Всичко е хипотетично, разбира се, затова и се чудя малко на крайния извод в решението.

Кирил
Кирил
05 януари 2021 8:48
Гост

Не се учудвам. Наистина никой не може да провиди какво би се случило, но е факт, че прокуратурата е бездействала и трябва да й се търси отговорност.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 8:42
Гост

Да си кажем нещата в прав текст – прокурорите не издирват осъдени, за да се приведе присъдата в изпълнение, това е работа на МВР. Но след като тази задача е вменена по закон на прокурора, той вместо да си чеше … да речем носа, трябва да юрка и с ясни и разумни указания органите по издирването и задържането да си свършат работата. Говорим за осъден за блудство с дете. Никой не е знаел, че ще извърши най-масовото убийство в България през последните 10 г поне, но има присъда за посегателство над дете! И е оставен да се разхожда на свобода…

Анон
Анон
05 януари 2021 9:21
Гост

Само дето не е работа на мвр, а на ГДИН, което е към Министерството на правосъдието, поне не говорете на изуст като папагали, като не сте запознати.

Спондж
Спондж
05 януари 2021 8:39
Гост

Това е класически пример за вършене на работа през пръсти. Когато стана убийството и всички телевизии им бяха на главите, организираха щателно издирване и за една седмица скъсиха толкова периметъра, че той реши да се гръмне. Показателно е, че за осем години не са направили това, което след това беше сторено за осем дни.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 13:31
Гост

Тaка е когато не си вършиш работата, а просто си правиш PR.

зодов
зодов
05 януари 2021 8:36
Гост

Тази хипотеза, която е класическа за неизпълнение на задължение на държавен орган и то за осъществяване на правосъдието, не е обхваната от ЗОДОВ, а всъщност има основание да влезе и да не се налага да се плащат високи такси за искове. Кое е по-опасно – да задържиш гражданин неправомерно или да оставиш рецидивист на свобода? И двете са вредоносни и ако бездействието на прок и МВР влезе в ЗОДОВ подобни дела няма да бъдат изключение

прокурорите лично да платят обезщетението
прокурорите лично да платят обезщетението
05 януари 2021 8:34
Гост

Не знам, а и няма да проверявам-дали Нови искър е към Градска или към окръжна прокуратура. Към която и да е-прокурорите от отговорната прокуратура лично да съберат парите, и платят обезщетението. При сумите за ЧНГ от заплата и половина-10 -15 прокурора като се откажат доброволно от бонусите за ЧНГ-и ето -парите събрани.
Време е за лична отговорност, а не държавата да плаща за чужди действия или бездействия-като в случая.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 8:52
Гост

Ей, откога си мечтая да има такава възможност – онзи, който е бездействал да плато от джоба си обезщетението. Тогава Цветанов можеше и да не живее в апартамент с личен асансьор

123
123
05 януари 2021 8:58
Гост

А и Роман Василев ще трябваше да си намери работа поне на две места, за да плати обезщетенията.