Върховната административна прокуратура атакува в съда винетните такси. Тя е поискала Върховният административен съд (ВАС) да отмени цялата Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), установи проверка на „Лекс“.

В момента цената на годишната винетка за автомобили е 97 лева, а на месечната – 30 лева. За ТИР-ове и автобуси цената на месечната винетка е от 80 до 174 лв., в зависимост от екологичния компонент.

Тази година най-голямата промяна при пътните такси беше, че електронната винетка замени хартиената, като към средата на септември приходите от електронните възлизаха на над 320 млн. лева.

Самите винетни такси са регламентирани в Закона за пътищата, но цената за различните видове се определя именно в Тарифата за таксите на АПИ, за чиято отмяна настоява прокуратурата.

От държавното обвинение са установили, че тарифата е издадена без мотиви, които би трябвало да са налице при внасянето на проекта за нея и да са публикувани на сайта на Министерския съвет, който я одобрява с постановление.

Проектът е бил съгласуван с отделните министерства, в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. С това е спазено изискването на чл. 27 от ЗНА. Съгласуването и даването на становища не може да се приеме за реализиране на законовата възможност всички заинтересовани лица да се запознаят и изразят мнения по предоставения проект. Предложенията и становищата от министерствата не могат да се приемат като мотиви, тъй като не отговарят на изискванията, визирани в чл. 28, ал. 2 от ЗНА“, изтъква в протеста си до съда ВАП, имайки предвид, че към проекта е трябвало да има мотиви или доклад за: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

ВАП посочва, че на практика не е изпълнено задължението по закон да се проведе обществена консултация с гражданите и юридическите лица (чл. 26, ал. 2 от ЗНА).

Изброените задължения на съставителя на проекта са императивно предвидени, с оглед гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, които се съдържат в нормата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Своевременното съобщаване на проекта на нормативен акт, както и на мотивите за изработването му, съответно доклад на вносителя е предназначено да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения на заинтересованите лица. Неизпълнението на всяко от последните задължения е процесуално нарушение“, посочва Върховната административна прокуратура. И допълва, че неспазването на закона е съществено, защото пряко рефлектира върху основни начала на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост.

Според ВАП в случая е допуснато нарушение и на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, според който проектите на нормативни актове, към които няма мотиви или доклад не се обсъждат от компетентния орган.

С тези аргументи Върховната административна прокуратура иска съдът да отмени тарифата за всички такси, събирани от АПИ. Те са за най-различни  дейности – от пътна такса за транзит, през разрешение за поставяне на билбордове, до такса за откриване на крайпътна бензиностанция.

Тричленен състав на ВАС е допуснал протеста за разглеждане и е насрочил делото за 14 април 2020 г. Всеки, който е заинтересован от изхода му, може да се присъедини към него до началото на устните състезания.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Правилно
Правилно
29 ноември 2019 15:45
Гост

Прави са! Държавната администрация трябва стриктно да спазва изискванията на ЗНА, защото именно те трябва да задават тон на спазване на закона. Няма маловажни случаи, когато се дисциплинира администрацията!

Хмм
Хмм
29 ноември 2019 15:43
Гост

Айде сега, кой е звъннал във ВАП, та се сетили изведнъж?

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 11:43
Гост

Това дело ще е с широк обществен интерес. А и със сигурност ще се присъединят много хора.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 11:45
Гост

И какво от това. Много шум за нищо. Пак ще си направят ценоразписче.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2019 10:24
Гост

TAKA E !!!

Интересно
Интересно
29 ноември 2019 15:52
Гост

Интересно как ще го отразят медиите. И какво ще стане с винетките.

Пак добре
Пак добре
29 ноември 2019 15:55
Гост

При всички положения е добре, че се гледа сега, че скоро и с тол система – става още по-сложно.

Чичо Сам
Чичо Сам
29 ноември 2019 11:03
Гост

Толкова пък да не се научиха…

анонимен
анонимен
29 ноември 2019 10:49
Гост

Нямам нищо против да плащам повечко за винетки, стига пътищата ни да бяха на ниво. А то и по магистралите дупки и кръпки, и на финала – хем плащаш за тях, хем за ремонт на колата. Българската му работа.

опс
опс
29 ноември 2019 10:51
Гост

Аз пък се дразня, когато започнат да ремонтират магистралите в разгара на сезона и се образуват огромни опашки в едната или другата посока. Затова догодина ще пътувам със самолет до морето. Майната им на пътищата.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 12:07
Гост

Внимавай, че дотогава могат да въведат винетни такси и „по въздух“.

Пламен Н.
Пламен Н.
29 ноември 2019 11:04
Гост

Що, сега малко ли плащаш? Защото на мен ми се вижда достатъчно и в момента, но насреща няма нищо.

анонимен
анонимен
29 ноември 2019 11:23
Гост

97 лева годишно не е чак такава голяма сума. Въпросът е какво получаваш за тези пари. Ако имаме магистрали като в Швеция, нямам нищо против и 150 лева годишно да плащам.

Дупки
Дупки
29 ноември 2019 15:58
Гост

Дупка до дупка. Пък се оказа, че и процедурата е била надупчена.

анонимен
анонимен
29 ноември 2019 10:37
Гост

Делото е насрочено чак за април?!?! Нямаше ли някаква заповед на Чолаков за насрочване в по-кратки срокове.

анонимен
анонимен
29 ноември 2019 10:32
Гост

Това е най-честият пропуск на администрацията – да не спазва изискванията по ЗНА. Толкова много актове са отменени от съда или защото няма мотиви, или защото не е имало обществено обсъждане. Как не се научиха какво трябва да правят.

анонимен
анонимен
29 ноември 2019 10:34
Гост

И какво като я отмени съдът. Ще пуснат всичко отново, този път с доклад и после ще я изгласуват пак. Цената на винетката няма да се промени надолу.

GGG
GGG
29 ноември 2019 11:09
Гост

Проблемът е, че като тръгне нагоре няма да има отражение върху услугата

анонимен
анонимен
29 ноември 2019 10:48
Гост

Понякога го правят нарочно, когато искат да скрият нещо. Докато съдът го отмени, ще е минало време, хората ще са свикнали и при повторното приемане на съответния акт, вече ще са свикнали, да кажем, с новите цени. Така всичко ще се размине.