Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) проверява за конфликт на интереси началника на Националната служба за охрана (НСО) Красимир Станчев. От комисията не съобщават в подробности за какво става дума, а посочват само, че „има сигнал за преназначаване без конкурс на длъжност „началник сектор“ на лице, с което е в близки отношения, както и за извършени други такива преназначавания на по-високи длъжности в службата“.

Според медийни публикации става дума за повишения на две служителки – едната била негова приятелка, а друга – негова секретарка. От съобщението на КПКОНПИ не става ясно кой е подателят на сигнала за конфликт на интереси.

Станчев не е единственият, срещу когото днес комисията започна производство за установяване на конфликт на интереси. КПКОНПИ съобщи, че проверява и бивш генерален директор на БНР, без да посочва кой. По неофициална информация става дума за Александър Велев, който и сега е кандидат за шеф на радиото. Сигналът срещу него е, че „предоставил за ползване на Съвета за електронни медии лек автомобил, който се поддържа от бюджета на националното радио и по този начин си е осигурил подкрепа от членовете на СЕМ“.

Проверка за конфликт на интереси започва и срещу ректора на Икономическия университет във Варна проф. д-р Евгени Станимиров. Сигналът срещу него е, че е работодател на съпругата си – ръководителят на катедрата „Аграрна икономика“ доц. Мария Станимирова, както и че двамата са членове на Академичния съвет на висшето училище. В сигнала се сочи още, че „като ръководители на научни звена и съпрузи получават значителни месечни доходи – възнаграждения за заеманите длъжности“.

КПКОНПИ започна проверка и срещу двама общински съветници от Пазарджик. Поводът е информация, че са членове на ръководствата на спортни клубове, които получават пряко финансиране от бюджета на общината. Освен това са участвали в заседание на Общинския съвет, на което са приети решения за актуализация на бюджета и одобряване на субсидии за тези клубове.

Зам.-кмет на община Сливен също се проверява заради сигнал, че е учредител и председател на фондация, която е партньор на местната власт по много проекти в региона.

От КПКОНПИ припомнят, че по закон конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението ѝ за установяване на конфликт на интереси може да бъде обжалвано.

От комисията подчертават, че това, че е образувано производство срещу някого, не означава, че е установен конфликт на интереси.

10
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
DanTil
DanTil
22 януари 2020 14:24
Гост

Май ще сменяме и НСО-то

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 13:17
Гост

Никога не съм бил доносник. Но поздравления за тези, които са подали сигналите до КПКОНПИ!

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 13:14
Гост

Не виждам какъв е проблемът проф. д-р Евгени Станимиров да е работодател на съпругата си.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 13:15
Гост

Такъв, че я е уредил, за да взимат пари.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 13:09
Гост

Отдавна съм се откъснал от академичната среда, но това двама преподаватели да са съпрузи и шефове на катедри и тн – проблем ли е? И откога така?

академик
академик
22 януари 2020 13:10
Гост

Ако не беше шеф на катедра жена му – няма проблем.

Кlack
Кlack
22 януари 2020 14:23
Гост

Не е проблем, но в сигналът си е сигнал

чудничко
чудничко
22 януари 2020 13:08
Гост

Единият си повишил гадженцето, другият работи с жена си, третият дал кола на „шефовете“ си. Чудничко!

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 13:10
Гост

Шуробаджанащина. Не е първото място, където личните отношения вземат превес.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2020 13:05
Гост

Повишил любовницата си човекът, това ли е?