Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) проверява двама магистрати за несъответствие между декларациите и имуществото им. То е в размер от 5000 лв. до 20 000 лв., но от ИВСС не съобщават повече подробности, нито имената на проверяваните.

Инспекторатът е проверил всичките годишни 4168 декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи за 2017 г.

Всъщност от институцията сверяват дали описаното от самите тях отговаря на информациите в различни регистри. Проверяват се не само имотите на магистратите, но и тези на съпрузите им и на лицата, с които се намират във фактическо съжителство, както и на ненавършилите пълнолетие деца.

Така на практика ИВСС е проверил имуществото на 10195 лица, включително и наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2017 г.

Близо 80% от декларациите (3330) са били напълно коректни и посоченото в тях е съвпадало с информацията в различните държавни и общински регистри.

В 838 декларации обаче са установени несъответствия. В масовия случай (787) те са отстранени след подаване на коригираща декларация от магистратите.

От ИВСС посочват, че в 49 от случаите двуседмичният за подаването още не е изтекъл.

В два от случаите обаче е останало неизчистено несъответствието и затова инспекторатът е започнал допълнителни проверки. Ако разминаването беше над 20 000 лв. той трябваше да сезира новата антикорупционна комисия и тя да извърши проверка, която може да завърши и с конфискация на имуществото.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
lilian
lilian
17 ноември 2018 10:25
Гост

Подаването на тези декларации е глупаво и неоправдано – излишни усилия и разход на време и пари , а резултатът е нулев . Тези , които наистина са корумпирани няма да вземат си ги сложат парите на влог или да си купят скъпа кола или имот на свое име . Много ясно , че ще се ползват подставени лица , офшорки, роднини с „легален бизнес“ и пр. Да се засили работата на службите и на прокуратурата за тези , за които и кокошките знаят , че са съмнителни , а другите да ни оставят на мира ……

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2018 21:14
Гост

Сигурен съм, че несъответствията ще бъдат изчистени.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2018 17:00
Гост

А ако несъответствията се окажат верни, ИВСС дали ще съобщи имената на магистратите?

Анчо
Анчо
16 ноември 2018 17:03
Гост

Не злорадствайте. Не разбрахте ли, че 787 души са си подали коригиращи декларации. Може да е просто техническа грешка от тяхна страна.