Ще предложим сроковете за проверката на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и за внасяне на иск да се увеличат двойно. Тази заявка направи днес от парламентарната трибуна депутатът от ДПС Хамид Хамид по време на обсъждането на първо четене на спешни промени в антикорупционния закон.

Пред „Лекс“ той разясни, че ще предложи срокът на проверката, който в момента е до една година (с еднократна възможност за още 6 месеца), да се увеличи на година и половина (като се запазва възможността за удължаване). А в случаите, когато се налага международна правна поръчка, за да се установят доходи и имущество, проверката да може да продължава и две години. Хамид обаче подчерта, че при това удължаване на сроковете, те трябва да са преклузивни. Промените, които днес парламентът със 116 гласа „за“, 6 „против“ и 25 „въздържал се“ прие на първо четене, обаче предвиждат, че те са инструктивни.

Измененията в антикорупционния закон бяха внесени в понеделник от председателя на правната комисия Данаил Кирилов като реакция на обявеното миналия петък тълкувателно решение на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). В него мнозинството от върховните съдии (с изключение на 11 на особено мнение) заяви, че прекратяването на наказателното производство е абсолютна пречка пред правото на иск за конфискация на КПКОНПИ.

Днес парламентът одобри на първо четене промени, с които в закона изрично се записва, че прекратяването на наказателното производство не е пречка за упражняване на правото на иск за отнемане на имуществото. Като с преходни разпоредби се предвижда, че това правило ще важи и за висящите дела и проверки по отменения тази година Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) от 2012 г. А измененията влизат в сила със задна дата от 23 януари 2018 г.

Друго изменение, което също е заложено да влезе в сила със задна дата, предвижда, че срокът за приключване на проверката на имуществото е инструктивен и неспазването му не погасява правото на иск на КПКОНПИ.

Хамид Хамид ще внесе предложението са за по-дълъг, но за сметка на това преклузивен срок на проверките на комисията между първо и второ четене на проектозакона. По предложение на Данаил Кирилов времето за предложение между двете четения беше скъсено на три дни – до 18 ч. в понеделник.

В пленарната зала нямаше дебат по предложенията на Кирилов. Той ги мотивира с обезпечаване на ефективната работа на КПКОНПИ. „Те отразяват действителната воля на законодателя още при приемането на закона за конфискация от 2012 г. и продължена в действащия закон – отнемането на имуществото е самостоятелно производство, необвързано с наказателния процес“, каза още Данаил Кирилов.

Освен него думата взе само Хамид Хамид, за да обяви, че ДПС ще подкрепи измененията и да огласи какво предложение ще направи самият той. Като преди това заяви: „Поводът разбира се е това т. нар. тълкувателно решение, което стигна твърде далече, отвъд Конституцията“. И каза, че вижда в тълкуването нарушение на принципа за разделение на властите. „Някой представляващ върховния съд, който и преди бяхме чували да се вживява като политик, тук стигна твърде далече, вече се вживя като законодател и тръгна да променя закона с тълкувателно решение, и то не да го допълва, а да го промени на 180 градуса. Ако някой реши да се занимава с политическа дейност, да заповяда на избори, но няма как да допуснем това да става през високата трибуна на върховния съд“, каза Хамид.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 13:51
Гост

Tълкувателното решение на ВКС за конфискацията уеднакви практиката, но създаде предпоставки за промяна в антикорупционния закон.

5-ко
5-ко
14 декември 2018 13:52
Гост

Решението е пълна пародия.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2018 13:49
Гост

Подкрепям предложението срокът да се увеличи на година и половина.

Минувач
Минувач
14 декември 2018 13:48
Гост

Поредното недообмислено решение от страна на ДПС.