Самоволната стачка на летателния персонал след изненадващо съобщение за предстоящо преструктуриране не представлява „извънредно обстоятелство“, позволяващо на авиокомпанията да се освободи от задължението си да изплаща обезщетение в случай на отмяна или голямо закъснение на полети. Това постанови днес Съдът на Европейския съюз по казус на германската авиокомпания TUIfly.

На 30 септември 2016 г. ръководството на TUIfly изненадващо съобщава на служителите си за план за преструктуриране на предприятието. В резултат в продължение на около седмица, след призив на самите служители, летателният персонал излиза в отпуск по болест. Между 1 и 10 октомври 2016 г. процентът на отсъстващите поради болест, който обикновено е около 10 %, достига до 89 % при членовете на екипажа в пилотската кабина и до 62 % при салонния персонал.

Вечерта на 7 октомври 2016 г. ръководството на TUIfly уведомява служителите, че е постигнато споразумение с техните представители. Заради тази „самоволна стачка“ много от полетите на TUIfly са отменени или пристигат със закъснение от три или повече часа. Въпреки това, тъй като счита, че са налице „извънредни обстоятелства“ по смисъла на Регламента на Съюза относно правата на пътниците във въздушния транспорт, компанията  отказва да изплати на засегнатите пътници обезщетенията, предвидени в него – 250, 400 или 600 евро, в зависимост от разстоянието. Районните съдилища в Хановер и Дюселдорф са сезирани с искове на пътници за изплащането на такива обезщетения. Те обаче се обръщат към съда в Люксембург с преюдициално запитване дали спонтанното отсъствие на съществена част от летателния персонал под формата на „самоволна стачка“ попада в понятието „извънредни обстоятелства“, при което авиокомпанията би могла да се освободи от задължението си за изплащане на обезщетение.

С решението си Съдът на ЕС дава отрицателен отговор на този въпрос. Съдът напомня, че регламентът предвижда наличието на две кумулативни условия, за да може определено събитие да се окачестви като „извънредни обстоятелства“:

  • поради своето естество или произход то не трябва да бъде присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач и
  • то трябва да се намира извън ефективния му контрол.

„Само фактът, че в съображение от регламента е посочено, че такива обстоятелства могат да възникнат по-специално в случай на стачка, не означава, че стачката е непременно и автоматично основание за освобождаване от задължението за обезщетяване. Напротив, следва във всеки отделен случай да се преценява дали двете посочени по-горе условия са изпълнени“, обяснява европейският съд.

Той констатира, че в случая със спонтанната стачка на служителите на TUIfly, тези две условия не са изпълнени. „Първо, всъщност преструктурирането и реорганизацията са част от нормалните мерки за управление на предприятията. В този смисъл при упражняването на своята дейност обичайно на авиокомпаниите се налага да се справят със спорове, ако не и с конфликти със служителите или с част от тях. Следователно в положение, каквото възниква в TUIfly в края на септември и началото на октомври 2016 г., рисковете, произтичащи от социалните последици, които съпътстват такива мерки, трябва да се считат за присъщи на нормалното упражняване на дейността на съответната авиокомпания“, посочва съдът.

Второ, пише в решението, не може да се приеме, че разглежданата в случая „самоволна стачка“ се намира извън ефективния контрол на авиокомпанията. „Действително, тази „самоволна стачка“ не само започва след решение на TUIfly, но въпреки високия процент на отсъстващите същата е преустановена след споразумението, сключено на 7 октомври 2016 г. от TUIfly с представители на работниците и служителите“, изтъкват магистратите.

Съдът отбелязва също, че обстоятелството, че въпросното социално движение би трябвало да се квалифицира като „самоволна стачка“, тъй като не е започнала официално по инициатива на синдикална организация, е без значение при преценката на понятието „извънредни обстоятелства“. „Всъщност, ако трябва между видовете стачки да се разграничат онези, които на основание на приложимото национално право са законни, от стачките, които не са, за да се реши дали трябва да се квалифицират като „извънредни обстоятелства“ по смисъла на регламента относно правата на пътниците във въздушния транспорт, това би поставило в зависимост правото на обезщетение на пътниците от социалното законодателство във всяка държава членка, което би накърнило целите на този регламент, а именно да се гарантира високо равнище на защита на пътниците, както и упражняване на дейността на въздушните превозвачи при хармонизирани условия на територията на Съюза“, пише в решението.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
17 април 2018 12:37
Гост

Естествено, че ще се дължи. Да плащат!

Съгласен
Съгласен
17 април 2018 12:45
Гост

Така е. Отменят полета и ти провалят всякакви планове.

Отврат
Отврат
17 април 2018 12:40
Гост

Какво ги интересува пътниците, стачаката самоволна ли е, или планирана. Плащаш за услуга на компанията, не получаваш услуга. Следва обезщетение. Дори не знам защо са питали СЕС

Възмутен
Възмутен
17 април 2018 13:00
Гост

Пълни глупости! При мъгла като отменят полета кой ти плаща? Служителите просто си търсят правата.

Пилот
Пилот
17 април 2018 13:07
Гост

Значи пътниците имат права, а служителите не.

Пътник
Пътник
17 април 2018 13:18
Гост

Няма такова нещо. Просто в цивилизованите държави си плащаш услуга и получаваш. Редно е да има санкции. А на като в БГ.