Пътниците, които имат право да поискат от своя туроператор да им възстанови стойността на самолетните билети, не могат да искат възстановяване на сумата и от авиокомпанията. Противното би довело до неоправдана свръхзащита на пътниците в ущърб на въздушния превозвач. Това постанови Съдът на Европейския съюз в решение по дело от Холандия.

На 19 март 2015 г. трима жители на холандския град Елде се обръщат към местната туристическа агенция Hellas Travel и резервират почивка в Корфу. В цената, която плащат, са включени и самолетни билети от Елде до Корфу и обратно.

Полетите е трябвало да бъдат извършени от гръцката авиокомпания Aegean Airlines. За целта дружеството сключва договор с кипърската фирма G.S. Charter Aviation Services, според който последната получава определен брой места в самолета срещу заплащане на чартърна цена. Впоследствие G.S. Charter препродава тези места на трети лица, сред които и на нидерландската туристическа агенция Hellas Travel.

Дни преди датата на тръгване, Hellas Travel уведомява тримата пътници, че пътуването им е отменено. Причината за това била невъзможността Aegean Airlines да получи предварително договорената с туристическата агенция цена, вследствие на което авиокомпанията решава да не извършва полети от и до Корфу.

На 3 август 2016 г. Hellas Travel е обявено в несъстоятелност като дружеството не е възстановило цената на самолетните билети на тримата пътници.

Те на свой ред са се обърнали към първоинстанционния съд на Северна Нидерландия, който осъжда авиопревозвача да им изплати обезщетение във фиксиран размер за отмяната на полета по силата на Регламент № 261/2004 за правата на пътниците.

Съдът обаче не се произнася по искането за възстановяване на стойността на самолетните билети. Вместо това, отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. Като пита дали пътник, който има право да поиска от своя туроператор да му възстанови стойността на самолетния билет въз основа на Директивата за пакетните туристически пътувания, може да иска възстановяване на стойността на този билет от въздушния превозвач въз основа на регламента за правата на пътниците.

Съдът в Люксембург подчертава в решението си, че е достатъчно да съществува право на възстановяване въз основа на директивата за пакетните туристически пътувания, за да се изключи възможността пътник, чийто полет е част от туристически пакет, да поиска възстановяване на стойността на билета от авиопревозвача въз основа на регламента за правата на пътниците.

Съдът приема, че макар законодателят на ЕС да не е искал изцяло да изключи от приложното поле на регламента пътниците, чийто полет е част от туристически пакет, той все пак е искал по отношение на тях да продължи да действа счетената за осигуряваща достатъчна закрила система, въведена по-рано с директивата.

От това следва, че правото на възстановяване на стойността на билета въз основа на Регламента не може да се кумулира с правото на възстановяване на стойността на билета въз основа на Директивата. Такова кумулиране може да доведе до неоправдана свръхзащита на съответния пътник в ущърб на опериращия въздушен превозвач, който може да се окаже длъжен да поеме частично отговорността на туроператора“, казва СЕС.

Изводът важи и когато туроператорът е във финансова невъзможност да възстанови стойността на билета и не е предприел никакви мерки, за да гарантира това възстановяване.

Според съда в Люксембург директивата предвижда, че туроператорът трябва да предостави достатъчно гаранции за възстановяването на платените средства в случай на неплатежоспособност или несъстоятелност. Съдът напомня и своята практика, според която национална правна уредба транспонира правилно предвидените в директивата задължения само ако тя ефективно гарантира на пътниците възстановяването на всички платени от тях средства в случай на неплатежоспособност на туроператора.

В противен случай засегнатият пътник при всички положения има право да предяви иск за отговорност срещу съответната държава членка за причинените му в резултат на нарушение на правото на Съюза вреди“, изтъква СЕС.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Да, разбира се
Да, разбира се
15 юли 2019 16:39
Гост

Авиокомпаниите извършват специфична дейност, затова имат нужда от повече правна защита. Туроператорите са посредници, които наистина вършат доста неща, но за сметка на това са доста. Нормално е да се иска обезщетение от тях. Никъде не се казва, че ако не може искът да се насочи към туристичеката агенция, е забранено да се търси отговорност от авиокомпанията. Напротив, тогава тя ще отговаря, и пътникът ще бъде обезщетен във всички случаи. Това е красотата на европейското право – че търси справедливост за всички, без да създава излишни тежести за никого.

Авиатор
Авиатор
10 юли 2019 12:47
Гост

В крайна сметка е важно ощетеният пътник да си възстанови парите. Няма значение как и от кого.

Анонимен
Анонимен
10 юли 2019 12:46
Гост

Не се допуска свръхзащита на съответния пътник, а може да има такава за превозвача. Егати парадокса!

Анонимен
Анонимен
10 юли 2019 12:43
Гост

Много сконфузена ситуация. Да си резервираш почивка в Корфу и три дни преди полета да си в безизходица.

Читател
Читател
10 юли 2019 13:38
Гост

Това се случва непрекъснато и при по-важни пътувания от почивки. Но авиокомпаниите все се оказват невинни или свръхзащитени.