Притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права чрез обмен на файлове, не може да бъде освободен от отговорност само защото е посочил член на семейството си, който е имал възможност за достъп до тази връзка. Това постанови Съдът на Европейския съюз по казус от Германия.

Местна издателска къща е завела дело в Областния съд в Мюнхен срещу Михаел Щроцер. Тя иска обезщетение след като аудиокнига, за която притежава авторските права, е споделена за изтегляне с неограничен брой потребители на платформа за обмен на файлове (peer-to-peer) чрез притежаваната от Щроцер интернет връзка. Мъжът отрича самият той да е нарушил авторските права. Той твърди, че достъп до въпросната връзка са имали и родителите му, които обитават същото жилище. Но не е съобщил по-конкретни подробности за начина на използване на интернет връзката от страна на родителите му.

Според Областния съд в Мюнхен от практиката на Федералния върховен съд следва, че с оглед на основното право на закрила на семейния живот такава защита е достатъчна, за да се изключи отговорността на Щроцер.

Затова съдът в Мюнхен се е обърнал към СЕС с искане да разтълкува разпоредбите на правото на съюза за защитата на правата върху интелектуална собственост.

С постановеното днес решение съдът в Люксембург отговаря, че правото на ЕС не допуска национално законодателство (като разглежданото в случая, както е тълкувано от компетентния национален съд), според което притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права посредством обмен на файлове, не може да бъде подведен под отговорност, ако посочи член на семейството си, който е имал възможност за достъп до същата връзка, без обаче да съобщи по-конкретни подробности за момента и начина на използването ѝ от този роднина.

Според СЕС в случая трябва да бъде намерено справедливо равновесие между различни основни права – правото на ефективна съдебна защита и правото на интелектуална собственост, от една страна, и правото на зачитане на личния и семейния живот, от друга.

„Не е постигнато такова равновесие, когато е предоставена почти абсолютна защита на членовете на семейството на притежателя на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права посредством обмен на файлове. Всъщност, ако националният съд, сезиран с иск за обезщетение за вреди, не може по искане на ищеца да изиска доказателства относно членовете на семейството на насрещната страна, ще бъде невъзможно да се установи твърдяното нарушение на авторските права и самоличността на неговия извършител и вследствие на това ще бъдат съществено засегнати основното право на ефективна съдебна защита и основното право на интелектуална собственост, с които разполага носителят на авторските права“, пише съдът в Люксембург.

Той обяснява, че положението би било различно, ако за да се избегне недопустима намеса в семейния живот, на носителите на права се предостави друг вид ефективно средство за защита, което да им позволи например в този случай да издействат установяване на гражданската отговорност на притежателя на съответната интернет връзка. Затова съдът в  Мюнхен трябва да провери дали германското право евентуално предвижда други средства, процедури и способи за защита, които биха позволили на компетентните съдебни органи да разпоредят представянето на необходимите данни, позволяващи да бъде установено нарушението на авторските права и самоличността на неговия извършител.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Стоян
Стоян
18 октомври 2018 13:04
Гост

Торент-сайтовете са изключително удобни за потребителите, но много често притежателите им не се съобразяват с авторските права.

Анонимен
Анонимен
18 октомври 2018 12:25
Гост

Ей, дано и в БГ не ни резнат, че сега е добре с пиратските копия.

Оги
Оги
18 октомври 2018 12:22
Гост

Oсновното право на закрила на семейния живот никой не го оспорва, но и авторските права трябва да бъдат обезпечени.

Зeлка.орг
Зeлка.орг
18 октомври 2018 12:19
Гост

В България това няма да проработи, има много начини да се избегне отговорността на нарушителя. В крайна сметка благодарение на пиратерията имаме толкова добри ИТ специалисти.

Спец
Спец
18 октомври 2018 12:20
Гост

И не само – доказано е, че интернетът в България е толкова бърз и заради пиратските портали и огромния обмен на данни – филми, музика и т.н.

Замунда
Замунда
18 октомври 2018 12:17
Гост

Искат да стане като в САЩ – тотални забрани, ограничения и следене на всичко, което може да бъде счетено за нарушаване на авторски права. В Америка доста прекаляват и дори се стига до цензура.

Митко
Митко
18 октомври 2018 12:16
Гост

Малко ме съмнява, че не е знаел по-конкретни подробности за начина на използване на интернет връзкатa.

Васил
Васил
18 октомври 2018 12:06
Гост

Мъдро решение. След като Михаел Щроцер е притежателят на интернет връзката е редно на пази клиентите си от злонамерени атаки.