Да се определят маршрути за служителите, които трябва да връчват призовки, книжа и съобщения на страните, а те да използват служебните автомобили, включително и тези на Висшия съдебен съвет, които сега не са толкова необходими. Да се насърчат гражданите да посочват електронни адреси за връчването на съдебни книжа. Да се издадат инструкции за действията на призовкарите и мерки за тяхна защита при физическото връчване на документи. Това са само част от предложенията на Съюза на съдиите за безопасността на магистратите, служителите и гражданите при постепенното възстановяване на нормалната работа на съдилищата.

Повод за обръщението на организацията до председателите на съдилищата и Съдийската колегия е решението на кадровия орган от миналата седмица, в което беше указано призовки, книжа и съобщения да се връчват и физически, когато това не може да стане по телефона или на имейл.

В тази връзка от ССБ изтъкват, че решението на колегията е бланкетно и отговорността за безопасността на служителите е оставена на административните ръководители. От организацията посочват, че призовкарите са притеснени, че „в атмосфера на страх от заразяване у гражданите, на които трябва да се връчват призовки и съобщения, както и у техните съседи и управителите на етажните собствености, в които адресатите на съобщенията живеят“, работата им ще бъде значително затруднена. Те се опасяват и че при липса на отворени места с публично достъпни санитарни помещения е трудно поддържането на добра лична хигиена при работата с множество химикалки, листове хартия и др., които се налага постоянно да влизат в контакт с други хора докато те изпълняват задълженията си.

Затова ССБ излиза със серия от предложения за гарантиране на безопасността на служителите и възстановяване на работата на съдилищата.

Една от идеите е в по-големите градове да се създаде организация между различните съдилища за определяне на маршрути на призовкарите, при изпълнението на които те да бъдат придружавани със служебните автомобили, които да управляват сами или да им бъде осигурен шофьор. „Според нас е отговорност на Висшия съдебен съвет да организира наличните автомобили и да ги разпредели между различните съдилища, като при необходимост да използва и собствените си служебни автомобили, от засилената употреба на които в момента няма неотложна нужда за дейността на Съвета“, посочват от ССБ.

Друго предложение е да се използват пресаташетата на съдилищата за организиране на медийна кампания за насърчаване на гражданите и организациите, които са страни по дела, да посочат електронен адрес за връчване на съдебни книжа в случаите, в които законът не предвижда такова задължение. Освен това хората да бъдат уведомени, че служителите започват да връчват съобщения, за да могат гражданите спокойно да им съдействат.

Според съсловната организация Съдийската колегия трябва да издаде единни инструкции до призовкарите за начина, по който те да ползват защитни и дезинфекциращи средства. „Да се дефинира алгоритъм (протокол с последователност от действия) за използване на необходимия брой химикалки, за да се допуска най-малък контакт на гражданите с пишещите средства на призовкаря (по възможност с еднократен подпис и вписване на всички други данни от самия призовкар)“, предлагат още от ССБ.

Друга тяхна идея е за създаването на алгоритъм за изпращане на електронната поща и запазване на доказателствата за изпращане на съобщенията по съдебните дела с цел да няма разнородна съдебна практика за редовността на връчването при обжалване на актовете. „За целта да се извърши проверка на най-удачните начини за съхраняване на тази информация с оглед на различните деловодни системи и системи за електронна кореспонденция, които съдилищата използват, и да се дадат указания стъпка по стъпка как да се изпращат електронни съобщения и как да се установява получаването на такива от страните. Изрично да се предвиди в кои конкретно файлови формати да се изпращат преписи от актове, ако това е нужно за съдебния процес, и как да се установява съответствие на изпратените файлове с преписи с хартиената версия на съдебните актове“, изтъкват от организацията.

От ССБ казват, че адвокатските съвети трябва да бъдат насърчени да използват авторитета си, за да дадат насоки на адвокатите да подават молби за електронно връчване на съдебните книжа с посочване на електронна поща, както и да се насърчи създаването на електронни профили в единната система за връчване. „Съдийската колегия координирано да организира такъв начин на предаване на книжа и с големите търговски дружества, водещи активно съдебни дела с потребители – банки; застрахователни дружества; небанкови финансови институции; дружества, предлагащи комунални услуги (доставка на електричество, вода, телефония и услуги на електронното общество, газ и топлинна енергия); професионални домоуправители, и техните професионални представителни организации. Да се потърси и контакт с общините и държавните органи“, отбелязва ССБ.

И на последно място, според организацията, трябва да се организират стъпки за ефективен контакт по електронен път с вещите лица и начини за дистанционно изпращане на заключенията, като се потърси активно връзка с експертите от списъка на всеки окръжен съд.

От организацията дават и някои идеи за безопасното отваряне на съдебните палати.

Съдийската колегия да подпомогне съдилищата като им осигури достатъчен брой компютри, за да може да се провеждат заседания по някои видове дела е чрез електронна видеовръзка, е едно от предложенията. Освен това служителите, които ще работят на тях, да бъдат обучени от IT специалистите. „Адвокатските съвети могат значително да улеснят комуникацията на съда с адвокатите – процесуални представители на страните, за предоставяне на електронни адреси от адвокатите за участие в съдебните заседания, за провеждане на адекватна информационна кампания и за изслушване на предложенията и препоръките им. Запознаването с добрите практики в другите правни системи показва, че провеждането на заседания с участието на страните чрез различни софтуерни продукти за видеовръзка във времената на пандемия може да осигури разумен баланс между мерките за защита на общественото здраве и правото на гражданите на достъп до съд в разумен срок“, посочват от ССБ.

И добавят, че за да не се допусне разнородна съдебна практика и да се гарантира предсказуемост и правна сигурност, би било полезно Съдийската колегия да предложи на министъра на правосъдието изменения на процесуалните закони, които да уредят основанията и реда за провеждането на съдебни заседания с участието на страните чрез видеовръзка.

Същевременно призоваваме и председателите на съдилища да въведат вътрешни протоколи за комуникация със съдии и съдебни служители, като организират единна среда за отношенията и взаимодействията помежду им чрез стандартизиран протокол, достъпен от домовете на магистрати и съдебни служители – например чрез осигуряване на служебна електронна поща в съдилищата, където все още не съществува такава, и възможност за настройването ѝ по начин, който позволява автоматично предаване на всяко постъпило съобщение на посочен от магистрата или съдебния служител адрес, или друга подобна форма на комуникация с достатъчна степен на надеждност“, отбелязват още от ССБ.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
pattra
pattra
06 май 2020 7:49
Гост

oh!!

pattra
pattra
06 май 2020 7:49
Гост
предложение
предложение
05 май 2020 11:55
Гост

А защо не започнат да пращат книжа и призовки по пощата, поне до институциите, които няма как да не бъдат открити на адреса си? Щом е разписана обратната разписка значи е получено, какъв е смисълът да обикалят държавни ведомства, банки и пр. където ежедневно тече кореспонденция и има създадена организация за това..

advokat
advokat
05 май 2020 6:27
Гост

Адвокат съм от 20 години – изключително успешен. Който не е помирисвал барут – той не знае – какво е битка – разбира се – висок ръст съм за Ватерлоо – какво да кажа – да заложа моя клиент – да умре – в буквалният смисъл ми умират (загуби ли си имота – българина/българката – залинява – вдига кръвното и така), обикновено имотите са купувани с много пот, усилия, чакане. Сега – да дам съдът да ме призове електронно – то хубаво – ма да имам читав съдия насреща, как да стане – просто не мога да обяснявам – пък… Покажи целия коментар »

Правото
Правото
04 май 2020 19:43
Гост

В предложението има и разумни неща…..друг е въпросът , че ВСС не трябваше да мътят запъртъци по време на извънредното положение ,а да решат как ще се работи и да осигурят начините за това . Ето , извънредното положение пада , а съдебните служители ги пускат да работят без никакви мерки . И така докато не се натръшкат цялото „Бюро Призовки“ или някое голямо деловодство , барабар със съдии , адвокати и пр. ДА НИ Е ЧЕСТИТ БЕЗКРАЙНО МЪДРИЯ ВСС !

Симо
Симо
04 май 2020 18:26
Гост

Не виждам защо хората не дават електронен адрес за връзка. Не е толкова сложно да си направиш безплатно.

Мишо
Мишо
04 май 2020 16:45
Гост

Пълна глупост! Явно коронавирусът наистина засяга мозъчните клетки.

Деница Р
Деница Р
04 май 2020 16:32
Гост

Искам да сме свободни, като преди

Анонимен
Анонимен
04 май 2020 16:35
Гост

А искате ли да сте здрави? Хайде малко разум да проявим.

Евгени
Евгени
04 май 2020 16:31
Гост

Уви стегнацията си продължава и от там следват и една камара безумни мерки

Гергана Т
Гергана Т
04 май 2020 16:29
Гост

За мен мерките ще останат и вече не се знае до кога. ПРеди поне чакахме да махант Извънредното, а сега става по-зле, защото няма краен срок

Анонимен
Анонимен
04 май 2020 16:36
Гост

И има бъдещ напълно нелеп закон, който очевидно ще бъде приет.

Занев
Занев
04 май 2020 16:28
Гост

Аз така като гледам докато измислят оная ваксина да ни принудят като стадо да се ваксинираме от един измислен вирус, няма да мирясат

Есмералда
Есмералда
04 май 2020 16:28
Гост

Майтапа на страна – чакат ни месеци на полустегнация, която никак не е по-приятна от цялостната стегнация

ЪНСириЪс
ЪНСириЪс
04 май 2020 16:27
Гост

Вие сериозни ли сте?

Адвокат
Адвокат
04 май 2020 16:27
Гост

Разгеле! Сега съдиите искат ел.правосъдие, но когато се приемаха промени в процесуалните закони и ЗСВ кои бяха най-върлите противници – съдиите. Задължаването да се сочи ел.адрес било в разрез с Конституцията и ЕКЗПЧ. Когато се призоваваше да се въведе ел.правосъдието, да не се отлага, саботира и протока, наставаше мълчание. А сега се оказваме неподготвени!

Ристевски
Ристевски
04 май 2020 16:26
Гост

ПРИЗОВКАР да си беее хахахахахахахахах. Не мога просто. П Р И З О В К А Р да кажеш, че работиш. Айде бегай бе… ПРИЗОВКАР

Призовкар
Призовкар
04 май 2020 16:27
Гост

Толкова ме кефи тая дума „призовкар“, че ще се нарека и тук призовкар.

“ ах, ПризовкарЮ! Вземи ме на твоята ладичка лека…“

Геро
Геро
04 май 2020 18:25
Гост

Иронията ви е напълно неуместна. Да бяхме цивилизована държава да ни направят тестове. А тези хора, които работят за жълти стотинки ежедневно рискуват живота си.

Служител
Служител
05 май 2020 19:09
Гост

Какво се хилиш като олигофрен?! Ако не са призовкарите да ви известяват и ностят документите от такива като теб и чеп за зеле няма да стане.. Психопат!

Иванов
Иванов
04 май 2020 16:26
Гост

Хахахахах егати галимацията. Честно – това е несериозно