Призив за оставка на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов прерасна в обвинения за саботиране на работата на Пленума на Висшия съдебен съвет по инструкции, изброени в наръчник на ЦРУ през Втората световна война. Това се случи при днешната дискусия в съвета по повод писмо на бивши кадровици, мнозинството от които номинирали през 2014 г. и подкрепили Панов за председател на ВКС.

10 души от предходния състав на ВСС – Галя Георгиева, Димитър Узунов, Георги Колев, Незабравка Стоева, Михаил Кожарев, Десислава Костова, Ясен Тодоров, Розалин Трендафилов, Мария Кузманова и Румен Боев, отправиха призив към Панов да си подаде оставката, като отчитат като своя „тежка грешка“, че преди пет години са го подкрепили (виж пълния текст на писмото най-долу).

Отделно Юлиана Колева, също бивш член на съвета, беше изпратила допълнително писмо (виж най-долу), в което поставя серия от въпроси за работата на Панов като шеф на ВКС.

Двете бяха внесени като допълнителни точки на днешното заседание на Пленума и бяха изчетени от Боян Магдалинчев, защото така бяха пожелали десетината бивши кадровици.

Лозан Панов най-напред заяви, че Розалин Трендафилов нито го е номинирал, нито е гласувал за него, защото към онзи момент не е бил член на съвета. Шефът на ВКС обаче обърна сериозно внимание на въпросите на Юлиана Колева и заяви, че приема нейния апел към него, който тълкува като искане да си направи равносметка за петте години, откакто оглавява Върховния касационен съд. Панов добави, че ще изготви такъв своеобразен отчет и ще го представи на вниманието на ВСС.

Атанаска Дишева пък направи анализ на писмото на десетимата бивши членове на ВСС и зададе серия от въпроси по повод написаното. Първият от тях беше в какво днешно качество те са внесли призива си и правят искане за оставка на Панов. Тя отбеляза, че във ВСС постъпват и други писма, с които се искат оставки. „Ще седнем ли да четем публично тези писма, защото авторите така са поискали. Няма да го направим, защото сме били сезирани с искания за оставки на членове на ВСС или на някой от тримата големи, или на някой магистрат, а на тези писма представляващият Боян Магдалинчев слага само резолюция „За сведение на членовете на ВСС“, каза Дишева.

После попита какво са направили тези 11 души в своя мандат, след като са били разочаровани от председателя на ВКС. „Защо същите тези хора не предприеха нещо? Като това да си подадат оставките, след като изключително много са сбъркали с неговия избор и така да поемат отговорност за решението си“, допълни Дишева.

Тя засегна темата за видеоклипа, който стана повод ВСС да отнеме стопанисването на Съдебната палата от председателя на ВКС, като напомни, че по време на предходния състав на съвета в сградата са се снимали екшън филми, в някои от сцените, на които е имало убийство на свидетели.

Накрая заключи, че в писмото са изложени твърдения за поведението на председателя на ВКС, които биха могли да бъдат разтълкувани като уронващи престижа на съдебната власт. Но тези твърдения, продължи Дишева, трябва да бъдат доказани в надлежно производство. На финала заяви, че е против писмото да бъде публикувано на сайта на съвета, каквото е предложението на Магдалинчев и че ако все пак това се случи, то тя отсега нататък ще настоява всяко следващо писмо за оставка да бъде обявявано на интернет страницата на ВСС.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков я подкрепи за публикуването на писмото, а що се отнася до искането за оставка, заяви, че това е личен акт на Лозан Панов.

Даниела Марчева приветства идеята на председателя на ВКС да направи своеобразен отчет за петте години, но поиска да се постави срок за това.

Колегата ѝ Боян Новански пък се присъедини към призива за оставка.

Вероника Имова заяви, че е разочарована от Панов, към когото в началото подходила с доверие. „Свидетели сме на много факти, които сочат на това, най-малкото, да изразим съмнение по отношение на това дали г-н Панов отговоря на профила, качествата, способностите и авторитета, който трябва да притежава един ръководител на ВКС“, каза тя. И добави, че той се е отнесъл много злостно към магистрати от ВКС и поиска да се вземе мнението и на върховните съдии за управлението на Панов.

После думата взе главният прокурор Иван Гешев. Той започна с това, че се присъединява към казаното от Георги Чолаков, че оставката е акт на морална преоценка и единствено в ръцете на Лозан Панов и на неговия морален интегритет е какво решение ще вземе. А въпросите на Юлиана Колева не приема като отчет, а право на шефа на ВКС е да отговори по най-удачен начин и в „съответствие с вътрешната хармония“.

После пожела да се спре на „това, което се случва“ на заседанията на Пленума на ВСС, като направи уговорката, че не би си позволил да коментира дейността на Съдийската колегия.

За да илюстрира какво представлява заседанието на съвета, Иван Гешев се позова на материал на изданието Business Insider, който разказва за издаден от ЦРУ наръчник за саботаж през 1944 година. Публикацията е озаглавена „16-те най-добри начина да саботираш продуктивността на собствената си организация от наръчник на ЦРУ, публикуван през 1944 г.“.

Гешев обясни, че в този наръчник има посочени инструкции и дейност, които са пагубни за продуктивността на работата и ако се спазват, това води до ниска производителност и това се вижда на работното място.

След което цитира някои от тези инструкции:

  • Настоявайте всичко да преминава през определени канали. Никога не позволявайте да се използва по-кратък път, за да се ускорят решенията.
  • Правете изказвания. Говорете колкото се може по-често и по-продължително.
  • Когато е възможно, препращайте всички въпроси към комисии за по-нататъшно проучване и разглеждане.
  • Повдигайте неотносими въпроси, колкото се може по-често.
  • Спорете за прецизни формулировки.
  • Връщайте се отново към въпроси, които са решени на последната среща и опитайте да отворите отново темата за целесъобразността на взетото решение.

След като ги изброи, главният прокурор заяви, че в някаква степен Пленумът функционира с ниска производителност благодарение на такива действия, които се осъществяват от Лозан Панов и две дами. Той не назова имена, но малко по-късно Атанаска Дишева и Олга Керелска се разпознаха.

Гешев отбеляза, че ВСС не решава бързо и качествено проблемите на редовите магистрати, а това водело до две неща. Първият ефект е, че се уронва престижът на съдебната власт, а тези, които предприемат такива действия като в наръчника, препятстват нормалното функциониране на ВСС. Вторият е, че се срива доверието на обикновените магистрати в съвета и в членовете му точно защото не се решават проблемите им.

Причините за това са трима души – един мъж и две присъдружни му дами“, каза Гешев, отново без да споменава имена. И добави, че има рационални и ирационални обяснения за това, но понеже не вярва в ирационалното, ще се спре само на първото обяснение.

Според него целта на тримата е, от една страна, да се предизвикат последствията, които цитира от наръчника, а от друга – се преследват политически цели с методи, които се използват от „един идеологически кръг, към който принадлежат, от медиите, които са собственост на човека, който води този кръг“.

Ние сега какво правим, тричане ли правим?“, започна Олга Керелска. И добави, че главният прокурор развива конспиративни теории и го призова да каже имената на присъдружните. Кажете дали съм, за да знам какво да правя, призова Керелска.

Тя обясни, че с изказванията си не губи времето на ВСС, а поставя много сериозни въпроси. И се обърна към Гешев с въпроса дали си дава сметка за какво иде реч.

Керелска призова колегите си да не вкарват друг в дневния ред на съвета подобни точки, за които е ясно какво целят. „Имаме ясно разписани процедури. Когато искаме да бъдем рационални и заседанията да преминават стегнато, нека се отнасяме сериозно към въпросите. А г-н Панов е човек, който не взема чак толкова отношение. Защо други като си го позволяват, никой не реагира и не протестира за обилността на изказванията?“, попита Керелска.

Атанаска Дишева също отговори на Иван Гешев: „Няколко пъти правите изказването за присъдружните и за това, че с поведението си уронвам престижа на съдебната власт. Бъдете по-конкретен за фактите, а не да правите квалификации, които са плод на вашите собствени интерпретации за дължимо поведение на член на ВСС и основни конституционни и правни принципи. За вашето поведение също се твърди, че уронвате престижа. Когато при обсъждане на системата за случайното разпределение на делата, казвате, че през последните пет години е нямало правосъдие в България, също уронвате престижа. През последните пет години съдебни актове са писали повече от 2500 магистрати. Вашето изявление би могло да се тълкува в смисъл, че принизявате работата на всички магистрати и те са правили нещо различно от правораздаване“.

Що се отнася до твърденията за политиканстване и принадлежност към идеологически кръг, тя призова главния прокурор да го докаже. „Имате възможност, познанието и апаратурата да го направите, другото не е мъжкарство“, заяви Дишева.

Тя посочи, че ако изказванията по определени въпроси, които са внесени за обсъждане от други членове на съвета, се квалифицират като пагубни за продуктивността на работното място, то „какво да говорим за хората, които вкарват подобни точки“.

Лозан Панов също взе отношение по изказването на главния прокурор и цитира публикации, в които се казва, че мониторингът от Европейската комисия над правосъдието у нас остава и ще се следят разследванията по високите етажи на властта, защото до момента няма влязла в сила присъда.

Даниела Марчева обаче му напомни, че има и въпроси, отнасящи се до съдилищата и го посъветва да дава конкретни предложения, а не само да прави оценки.

Цветинка Пашкунова призова към гласуване. „Ако бъде инициирана нарочна процедура по чл. 175 от ЗСВ, тогава има смисъл от дебати и изразяване на наши мнения и становище. Такава засега няма, затова да приемем писмото за сведение и да вървим нататък“, каза тя.

С 22 гласа „за“ ВСС прие писмото с апела, а с 16 на 7 реши да го публикува на сайта си.

Точно когато кадровиците стигнаха до точката в дневния си ред за писмото на бившите членове на ВСС, министърът на правосъдието Данаил Кирилов се включи в заседанието. Той обаче отказа да го води, като заяви: „Това е правна възможност, която е дадена на министъра и не е негово задължение. Би следвало да се съобразите с волята ми да бъда обикновен слушател“.

Лозан Панов и Атанаска Дишева го призоваха да спазва закона и да поеме председателството, защото „не може да избере да бъде прост слушател и страничен наблюдател, а трябва да изпълни законовите си задължения“.

Правосъдният министър отговори: „Разбирам, че г-жа Дишева и г-н Панов ме призовават да направя избор – или да поема председателстването, или да се оттегля. Този единодушен апел сочи отношение към мен и моето становище в един дебат, който касае работата на председателя на ВКС. За да не изпитва изрични притеснения г-н Панов, ще кажа, че и преди това бях решил да се въздържам от изразяване на становище за неговата дейност като председател на ВКС. Затова не като прост слушател, а като обикновен гражданин, за да може да проведете дебата спокойно, да не повлияя по никакъв начин на вашите становища и обсъждане, аз се оттеглям“.

Писмото на 10 бивши членове на ВСС

Уважаеми дами и господа, членове на ВСС, преди малко повече от пет години част от долуподписаните членове на предходния състав на ВСС предложихме и избрахме за председател на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов.

Направихме го с желанието и надеждата, че сме избрали най-подходящия човек и юрист, който да обедини съдиите от цялата страна, да работи активно за издигане авторитета на ВКС и на съдебната власт. Ние искахме ВКС да бъде ръководен от умен, силен, смел и достоен председател, от независим човек и магистрат. Вярвахме, че с действията си избраният от нас председател на ВКС ще бъде гарант за независимостта на съдебната власт и ще допринесе за вярата на хората в правосъдието.

Времето, изминало оттогава, обаче показа, че сме допуснали тежка грешка. Г-н Лозан Панов предпочиташе да се занимава с политиканстване и всяване на интриги и раздори в съдебната система, отколкото да изпълнява задълженията си като председател на ВКС, от които той фактически е абдикирал.

Уважаеми членове на ВСС, ние съзнаваме цялата отговорност, която носим пред магистратите и обществото, заради избора на Лозан Панов за председател на ВКС. Последният публично известен скандал в съдебната система отново е плод на действията на нашия избраник. Той е свързан с начина на управление на Съдебната палата в гр. София. Председателят на ВКС е допуснал заснемането на клип в храма на Темида с участието на полуголи момичета и въоръжени мъже, отправящ послания, които са абсолютно несъвместими с правораздавателната дейност, осъществявана в тази сграда.

Не е имало в историята на Третата българска държава председател на ВКС, който да допусне подобна гавра със символа на съдебната власт в страната. Оттук нататък за нас остава само моралният акт да поискаме оставката на Лозан Панов.

Отправяме призив към г-н Лозан Панов да прояви воля, смелост, мъжество и да се реши на този личен акт – ОСТАВКА! Само така може да докаже, че е български съдия, един от тримата най-висши магистрати в държавата, способен да носи отговорност. Когато си избран на най-високия съдийски пост, твоята отговорност е най-голяма и най-тежка!

Като хора, участвали в избора на този председател, ние не желаем да споделяме повече отговорността за непремерените му действия, компрометиращи толкова тежко авторитета на съдебната власт и уронващи престижа й пред цялото българско общество. Длъжни сме да направим опит да спрем разрушителните му действия, като поискаме от него да си подаде оставката.

Молим да прочетете настоящия призив до г-н Лозан Панов на първото възможно заседание на пленума на ВСС. Само така ще сме сигурни, че председателят на ВКС е узнал надлежно за отправеното към него послание от страна на хората, които са го подкрепили и избрали на този висок пост през 2015 г., а към настоящия момент напълно са оттеглили доверието си от него.

Последващите му действия ще покажат на обществеността дали той е човек с достойнство, който е способен да носи отговорност за действията си, или високопарните му фрази и речи са просто празни думи без никакво покритие.

Писмото на Юлиана Колева

Като член на предходния състав на ВСС съм запозната с поканата, отправена от част от колегите към г-н Лозан Панов за подаване на оставка от поста председател на ВКС. В процедурата за избор на председател на ВКС бях сред членовете, предложили г-жа Павлина Панова и с дълбока убеденост, че тя е правилният кандидат, гласувах за нея. Затова и не мога да споделя мотивите, с които колегите ми отправят поканата г-н Панов да подаде оставка.

Почти съм сигурна, че г-н Панов ще отмине и тази покана като пореден опит за насочване на внимание с отрицателен знак към личността му. Но все пак го моля да си отговори на няколко въпроса, преди да отхвърли априори идеята за оставка.

След няколкото години на поста председател на ВКС ползва ли се с подкрепата на съдиите от ВКС, какъв е неговият авторитет сред тях? В каква степен е изпълнил и изпълнява ангажиментите, поети в развитата пред ВСС концепция при избора? Какъв е приносът му за общото укрепване на съдилищата и в частност на ВКС?

Вярвам, че подаването на оставка, като акт на свободна воля е пряко свързан с пълната откровеност пред самия себе си по тези и други подобни въпроси, т.е. с откровена равносметка на досегашния му мандат.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 май 2020 9:52
Гост

Аз предлагам тези десетимата, които СА СРАМ ЗА СИСТЕМАТА, незабавно да я напуснат. Ако имате поне капчица достойнство -подайте оставки като магистрати. Защото мен ме е срам да бъда магистрат, когато знам, че и вие сте такива в момента . Затова -незабавно напуснете съдебната система !

Ще има тричане, Зъхариева
Ще има тричане, Зъхариева
22 май 2020 9:26
Гост
Бойчо Огнянов
Бойчо Огнянов
22 май 2020 10:21
Гост

Що е ПИК все е л@йно!

Стойчо
Стойчо
22 май 2020 9:02
Гост

Прави ми впечатление, че напоследък само Чолаков запазва самообладание. Иначе за другите нямам думи … вездесъща тъпота.

Мафиоти
Мафиоти
21 май 2020 18:06
Гост

Тогава гласувахте за него, защото беше кандидатът на задкулисието, лично одобрен от Делян Пеевски! И сега, когато се обърна срещу мафията в съдебната система и осветлява делата й, е трън в петата на всички подлоги на Пеевски!

Манчев
Манчев
21 май 2020 17:56
Гост

Ех, активистите от ВСС, да бяха извадили Наръчника за организиране активно мероприятие на чекиста. Тогава поне щяхме да се насладим на качество и да си припомним добрите стари времена…

Заза
Заза
21 май 2020 17:12
Гост

Е, Панов ли е най- големия саботьор сега? Защо не се прицелят в тези от Парламента? Да ги питаш защо си прокарват лобистките закони.

Христо
Христо
21 май 2020 17:14
Гост

Панов им е трън в очите. А за да живееш сред вълци, трябва да се научиш да виеш с тях. Иначе ще те смачкат.

Хари
Хари
21 май 2020 16:59
Гост

Браво на Атанаска Дишева. Разумни доводи.

щерев
щерев
21 май 2020 17:00
Гост

Да, в последно време ме изненадва много приятно на заседанията на ВСС.

Лили
Лили
21 май 2020 17:07
Гост

По скоро на Вероника Имова за откровеността й. Панов преобрази палатата тотално за 5 години. А и такива масови чистки на администрация никой от предшествениците му не е правил.

Октопод
Октопод
21 май 2020 16:51
Гост

На мушка са го взели Панов явно. Обаче е трудно да се бориш с мафията. Пуснали са пипала на всякъде.

Димо
Димо
21 май 2020 16:47
Гост

Очаквам съвсем скоро да извадят някой вехт наръчник от Първата световна война.

Сюлейман
Сюлейман
21 май 2020 16:49
Гост

Или ферман от Руско- турската освободителна война. 🙂

Борис
Борис
21 май 2020 16:43
Гост

След 5 години се сетили, че са допуснали грешка. Да не би някой сега да им е подсказал това.

село дръндар
село дръндар
21 май 2020 17:51
Гост

Ами да, Шиши ! Той освен дарения за болниците подпомага и някои бедни чиновници. Разбира се с нашите пари.

Емилиева
Емилиева
21 май 2020 16:07
Гост

Луди хора

Olq
Olq
21 май 2020 16:06
Гост

Аууу…ето това се казва конспирация. ЦРУ да го наема

Серафим
Серафим
21 май 2020 16:06
Гост

Миндили. Какви са тия хора. Май карантина им се отрази зле

Димитрова
Димитрова
21 май 2020 16:03
Гост

Успех. Струват ми се луди

Тодор Р
Тодор Р
21 май 2020 15:59
Гост

Ма те ако се чудат за повод да го махат, надали 1944 година ще е повод

Mavrodiev
Mavrodiev
21 май 2020 15:59
Гост

WTF? Тези у ред ли са? Приоми от 1944 година бил прилагал

Емилиева
Емилиева
21 май 2020 15:58
Гост

Това показва менталното им ниво. Махленски спор

Wasov
Wasov
21 май 2020 15:58
Гост

Ами то и за Цветан Цветанов мислехме така, че прилага приоми от СС ама иди докази

Валентинова
Валентинова
21 май 2020 15:52
Гост

Мале какви идиоти са

Фики
Фики
21 май 2020 16:45
Гост

Напълно завършени. Пълна липса на здрав разум.