Прекрояването на софийския съдебен район едва ли ще затрудни административните съдилища. Ако бъде осъществено, само около 330 дела ще бъдат „прехвърлени“ от Административен съд София-град (АССГ) към тези в Перник и София-област, сочат данните, събрани от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, научи „Лекс“.

Според анализа за натовареността на съдилищата за 2019 г. най-натоварен е АССГ – там един магистрат средно на месец разглежда 22.40 дела, докато този в АдмС-Перник – 16.25, а в АССО – 14.05, което е под средната за страната, която е 17.19 дела месечно на магистрат.

Днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет трябваше да обсъди отново темата за прерайонирането на софийския съдебен район, която стои на вниманието ѝ от две години. Но отложи разглеждането на въпроса, защото справката за административните съдилища не е разгледана от комисията по натовареност.

През 2018 г. кадровиците Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков предложиха да се променят границите на съдебните райони на 32 кметства и пет столични квартала. Идеята е делата на хората, които живеят в крайни квартали на София, вилни зони и села около столицата, да се гледат от районни съдилища в съседни градове.

Според предложението им кметствата от район „Нови Искър“, който е вторият най-голям по територия измежду 24-те в столицата, трябва да преминат към съдебния район на Районен съд-Костинброд. Т.е. вече не в София, а в Костинброд да се гледат делата на жителите на Нови Искър и селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци.

Към района на РС-Костинброд трябва да преминат и Волуяк, Мрамор и Клисура. Двамата предлагат кметствата от район „Кремиковци“, както и селата Бусманци, Кривина, Герман, Железница и Лозен,  да преминат към съдебния район на Районен съд-Елин Пелин. В район „Кремиковци“ влизат  Яна, Желява, Долни Богров, Горни Богров, Бухово и столичните квартали „Ботунец“, „Враждебна“, „Кремиковци“, „Сеславци“ и  „Челопечене“.

Към Районен съд-Перник пък се предлага да „отидат“ Мало Бучино, Владая и Мърчаево. А в съдебния район на РС-Самоков да преминат Долни Пасарел и Плана.

През 2018 г. Съдийската колегия отложи разглеждането на предложението с аргумента, че трябва да се съберат становища от всички заинтересовани страни.

В продължение на година и половина председателят на комисията по натовареност Даниела Марчева се среща с представители на местни власти, магистрати, поиска и получи позициите на прокуратурата, Камарата на частните съдебни изпълнители, на нотариусите, МВР.

Само съдилищата и общините в столицата, Костинброд, Перник, Самоков и Елин Пелин подкрепиха идеята за промяна на границите на софийския съдебен район. Всички останалите възразиха, като основният аргумент беше липсата на удобен транспорт и проблеми с достъпа до правосъдие.

Темата отново влезе в дневния ред на СК на ВСС на 17 септември т.г., но тогава пък се оказа, че никой не е изследвал какъв ще е ефектът от прерайонирането върху административните съдилища. Шефът на ВАС пое ангажимент да провери как стоят нещата и така въпросът беше отложен за днес.

Според събраната информация, ако реформата се осъществи, общо 334 дела биха отишли от АССГ към АССО и в административния съд в Перник.

138 са делата по чл. 133 от АПК (определяне на местна подсъдност), 70 са по чл. 156, ал. 1 от ДОПК (обжалване на ревизионен акт по постоянен адрес или седалище на жалбоподателя), 49 са делата по чл. 215, ал. 1 от ЗУТ (обжалване на ИАА по местонахождение на имота), а 77 са производствата по чл. 59, ал. 1 във вр. с чл. 63 от ЗАНН (обжалване на наказателно постановление и електронен фиш в района, в който е извършено или довършено нарушението).

Председателите на АССО Мария Попова и на АдмС-Перник Ивайло Иванов подкрепят предложението.

Мария Попова изтъква, че с промяната на границата на софийския съдебен район „ще се постигне по-равномерна натовареност и по-съразмерно разпределение на постъпленията на дела в най-натоварените съдилища“. Ивайло Иванов отбелязва, че с колегите му изразяват положително становище. Но и двамата акцентират върху вероятността да се наложи увеличаване на щата на АССО и на АдмС-Перник, предхождано от анализ на ефекта от прерайонирането.

Председателят на АССГ Радостин Радков на свой ред отбелязва, че делата, които ще преминат към другите две административни съдилища, са твърде малък брой на фона на общообразуваните за миналата и тази година. Според него промяната на границите на софийския съдебен район „не би имала съществена роля за намаляването на натовареността на съдиите от АССГ“. Становището му завършва с надежда, че ще има възможност да обсъди с шефа на ВАС и други предложения за намаляване на натовареността на Административен съд София-град.

Ако софийският съдебен район бъде прекроен, се очаква около 4000 дела от СРС да отидат в съдилищата в Костинброд, Своге, Елин Пелин и Перник.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бобчо
Бобчо
17 февруари 2021 11:12
Гост

Значи, сега е 2021, скъпи мои – винетки и бензинец… На уважаемите съдии в РС София им се купи и ремонтира нова сграда, кабинети… Беше им тясно. Така беше. Даже 2 сгради. Колко десетки милиарда, милиона, милиарда хвръкнаха. Най-големият съд в държавата – РС София. С наказателна и гражданска сграда. Два най-големи съда в държавата, а всъщност – 1. А сега, работата им много. … Да прехвърляме население към другите районни съдилища. Овчи гяволъци. Увеличават съдиите, финансирането….. Сега не им се работи. Аз ако исках да ходя на съд в Перник, щях да съм жител на Перник. Ми не мислители,… Покажи целия коментар »

Пираня
Пираня
13 октомври 2020 12:45
Гост

Идеята е по-скоро глупава и не , няма да се гръмна , както ми препоръчва един мислител в тази дискусийка . Големият ужас от дела в София не идва от Подгумер и Владая , а от центъра , „Люлин“ и „Младост“ – банките , застрахователните компании , „Топлофикация София “ , колекторите …Няма лошо съседните съдилища да си помагат /не само в София/ , но това трябва да стане чрез преразпределяне на дела , а не чрез кроеж на райони . Подсъдността е много груб и неточен „инструмент“ за справедлива натовареност и винаги ще има ощетени и печеливши . А… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 14:26
Гост

И как точно да стане това преразпределяне на дела, при положение, че има императивни правила за местна подсъдност, за която също твърдиш, че не трябвало да се пипа. А самото „прехвърляне“ на дела няма ли да затрудни достъпа на страните и да увеличи техните разноски, срещу което уж си против – след като ще е необходимо да се разкарват до по-далечен град. Софиянци да ходят в Кюстендил например, само защото СРС е претоварен. Същевременно, си против и закриването на съдилища, т.е. защитаваме топлите постове на чиновниците в съд. администрация /съдиите са несменяеми и ще бъдат преназначени в друг съд/, като… Покажи целия коментар »

Пираня
Пираня
13 октомври 2020 19:08
Гост

Ами не е така . Достъпът до правосъдие на гражданин от „Левски -Г“ няма да се увреди ако делото му се разгледа в Елин Пелин , а не в СРС . Или за жител на Волуяк Костинброд е на 5 минути път , а СРС е на 30 минути път . Не става въпрос да се преразпределят дела от Дулово в Петрич , а за казуси от типа „Раднево-Гълъбово“ или „Перник-Радомир“. Свещена крава у нас е само….свещената простотия , еднокнижието и липсата на желание за промяна…. не го е казал Рачко , а аз го казвам . Не съм против… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 10:53
Гост

Дано да няма проблеми.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 10:08
Гост

Добре е предвидено делата на хората от крайните квартали на София и вилните зони да се гледат извън столицата.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 10:02
Гост

Е, колко пъти ще се обсъжда темата за прерайонирането на софийския съдебен район? Крайно време е да се действа.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:55
Гост

Няма нужда от прерайониране. Само батак ще стане

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:55
Гост

Пълни измишльотини

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:54
Гост

Добре. Дано се случи

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:53
Гост

А нещо за мерки против ковид 19? защото случайте определено не са малко, а трябва да се мисли своевременно

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:52
Гост

Не съм съвсем убеден, но щом казват експретите

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:52
Гост

Според мен има по-сериозно въпроси от хипотетични някакви модели, че можело да се наложи прерайониране. Я се наложи я не

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:52
Гост

Определено мисля, че прерайониране е задължително. Който не вижда ползата от това да ходи да се гръмне

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:51
Гост

И защо е всичко това?

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:51
Гост

Дали

забравихте за ковида
забравихте за ковида
13 октомври 2020 8:21
Гост

Колеги, вместо да се занимават с глупости, дето никога няма да станат, да вземат да изготвят ясен план какво ще правим като удари истински втората вълна на ковида. Няма как да не се вземат допълнителни мерки и да продължаваме все едно има по 200 случая на ден, но ВСС мълчи, все едно, че е Борисов и го чакат избори през март. Колеги, не ви чакат избори и можете да вземете по-непопулярни мерки, които да спасят живот. Вместо да се правим, че нищо не се случва

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:17
Гост

Радков нещо да не е в немилост пред Чолаков с тези излияния? Не го взеха и във ВАС, въй, въй, въй

просто питам
просто питам
13 октомври 2020 8:09
Гост

Струва ли си цялата галимация за 4000 дела? Просто питам.

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 8:11
Гост

Щом няма да ги решаваш ти, няма значение, така ли? Всъщност много от тези села са по-близо до РС в периферията на София и няма логиката да са наблъскани към района на СРС. Въпросът е принципен и се протака вече две години

digger
digger
13 октомври 2020 8:15
Гост

Това поне е нещо, има членове на ВСС, които не са си мръднали пръста за колко станаха ? 3 години? Има и един дето две приказки не е измънкал за това време. Каквото и да се казва за Марчева и Кояджиков, поне копаят

Анонимен
Анонимен
13 октомври 2020 10:04
Гост

Е, малко ли са?