Вместо да ходи до службата по вписванията, всеки който иска да получи незаверен препис от нотариален акт или удостоверение за тежести за даден имот, ще може да подаде заявлението си по електронен път. Това предвиждат промени в Правилника за вписванията, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието (пълния текст на проекта виж тук).

И в момента той предвижда, че всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.

С предлаганите изменения обаче Агенцията по вписванията се задължава да осигури възможност за заявяване на тези услуги чрез регистриран отдалечен достъп. А когато са поискани незаверени преписи на сканирани документи в Имотния регистър, ще се дава достъп до електронния им образ чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Като заявителят ще трябва да се идентифицира с електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията.

Освен това с измененията се регламентира, че държавните и местните органи ще правят справки за имоти само по електронен път.

В мотивите за измененията се посочва, че ще могат да се предоставят нов тип услуги, като например получаване на данни за текущия статус на молба за вписване, отбелязване, заличаване или издаване на удостоверение, възможности за обратна връзка по електронен път за икономия на време.

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова обяснява в доклада си, че проучвания са доказали, че в момента над 60% от ресурсите – човешки, материални и времеви, се изразходват за издаване на удостоверения за вещни тежести и  справки и преписи от актове, а не за самите вписвания.

Миналата година службите по вписванията са предоставили около 634 хиляди справки, преписи и удостоверения. Това прави по над 52 000 такива услуги на месец. „Всички те са изпълнени присъствено, което налага поне две посещения в службите, или поне един милион човекочаса разход на време само от страна на заинтересованите страни. Дори и по най-скромни оценки това е разход, възлизащ от 75 до 125 хиляди работни човекодни годишно. Допускането е, че този разход може да се съкрати с една четвърт до една трета на настоящия етап в зависимост от нагласите на заявителите на услуги“, обясняват от министерството.

Заедно с промените в Правилника за вписванията се предлагат и такива в Тарифата на Агенцията по вписванията.

В момента тя събира по 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща за удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията. Сега се регламентира, че когато заявяването се извършва по електронен път, таксата ще е твърдо 5 лв.

Освен това се предвижда, когато чрез отдалечен достъп до Информационната система се предоставя
копие на документ, таксата да е 2,50 лв.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 19:16
Гост

Влязох е в 21-ви век. Добре, че настана световна пандемия, за да облекчат граждани и юристи!

Обединение на свободните адвокати
Обединение на свободните адвокати
09 ноември 2020 15:20
Гост

Браво на Ахладова. Обещаха ни го с Дани Кирилов, че ще стане до края на 2019 г., но по-добре късно, отколкото никога.

Това е отлична новина, зелена точка за Министерство на правосъдието!

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 14:08
Гост

Чудесна новина! Все пак сме в 21 век.

Живущ
Живущ
09 ноември 2020 13:46
Гост

Тази министърка ще направи за 6 месеца повече от предните няколко министри за години

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 14:05
Гост

Така си е. А в началото бях доста преднамерен към избора й.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 13:45
Гост

Нищо не пречи да си извадиш електронен подпис. Така нещата стават много по-лесно. А и не се губи време.

Занев
Занев
09 ноември 2020 13:44
Гост

Добре е, че са се сетили

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 13:43
Гост

В НАП може да си заявиш електронно нов ПИН. Обаче трябва да идеш на място да си го вземеш. Свежо е

Руменов
Руменов
09 ноември 2020 13:43
Гост

Хаа Дигитализация на сила е това

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 13:42
Гост

Дано само им функционира добре системата, да не забие

Михаил
Михаил
09 ноември 2020 13:42
Гост

Браво! Крайно време беше.

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 13:43
Гост

Тази пандемия ни научи на много неща. А хората от кога живеят със съвременните технологии.

Стаматова
Стаматова
09 ноември 2020 13:42
Гост

Супер е. Много добра инициатива

Авигел
Авигел
09 ноември 2020 13:41
Гост

дигитализация му е майката в днешните времена. Налага го века. А и Ковид.

Asparuhov
Asparuhov
09 ноември 2020 13:40
Гост

Време беше

Filipa
Filipa
09 ноември 2020 13:40
Гост

„Вместо да ходи до службата по вписванията, всеки който иска да получи незаверен препис от нотариален акт или удостоверение за тежести за даден имот, ще може да подаде заявлението си по електронен път.“
Ето това искам да го виждам и в други институции. Независимо за какво говорим.

Авигел
Авигел
09 ноември 2020 13:40
Гост

По-голямата мобилност и дигитализация ще ни помогнат да се справим по-лесно с Ковид кризата

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2020 14:07
Гост

Да, обаче трябва да се спазват и мерките, а не някои тарикати да ходят с маските като с шалчета на врата.