През три месеца да се обявяват конкурси за свободните щатове за всяко ниво в съдебната система за 2020 г. Да се определя и обявява броят на вакантните места за всеки съд. Да се огласи график за провеждане на конкурсите по нива за следващите няколко години. Това предлага членът на Висшия съдебен съвет Боряна Димитрова, като идеята ѝ е Съдийската колегия да възложи тази дейност на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК). Очаква се утре кадровиците да обсъдят предложението ѝ.

В становището си до СК Боряна Димитрова аргументира идеята си с няколко разпоредби от Закона за съдебната власт.

Според чл.188, ал.1 от ЗСВ, до 30 септември на предходната година административните ръководители на съдилищата уведомяват Съдийската колегия за длъжностите, които се очаква да се освободят през следващата година. „Това задължение е свързано с т.нар. планиране, състоящо се в определяне броя на свободните длъжности за конкурси за всеки отделен орган на съдебна власт към датата на обявяване на конкурси през следващата година, които би следвало да се проведат. Т.е. свободните или предвидимо освобождаващите се през 2020 г. длъжности, заявени до 30 септември 2019 г., следва да се обявят на конкурси именно през 2020 г. Предвидено е, когато липсват кандидати за преместване, свободните места да се заемат чрез конкурс за повишаване“, посочва Димитрова.

Следващият етап, продължава тя, е да се обявят свободните места във всеки съд поотделно. След това се обявяват конкурсите, като първо това става за по-горестоящите съдилища. Ако те не приключат в срок до три месеца, тогава СК на ВСС обявява тези за по-ниските по степен съдилища.

Неслучайно, логично и в полза на съдилищата, законодателят е предвидил в чл.193, ал.6 ЗСВ, че при наличие на освободена длъжност в орган на съдебна власт и в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура, колегията приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или преместване, получил оценка не по-ниска от много добър 5.00. Тази хипотеза е предвидена, за да не остават органите на съдебна власт без попълнен състав, необходим за нормалното функциониране на съдилищата в срока до следващия конкурс за следващата година за съответното ниво. Тя съществува, за да запълни кадрови вакуум между два конкурса (докато се обяви и проведе конкурсът за това ниво през следващата година на определената дата след посоченото по-горе планиране)“, посочва Димитрова.

Тук тя коментира въпрос, който беше обсъден от Съдийската колегия на 4 февруари 2020 г. Тогава кадровиците разгледаха писмо на Наказателната колегия на ВКС, в което се настояваше да бъде обявен конкурс за повишаване, независимо от това, че все още не е изтекъл 9-месечният срок от приключване на конкурса, в който при освободени места се повишават магистрати, класирани под чертата. Искане със сходен характер беше отправил и съдия Атанас Атанасов от СГС – да се обяви конкурс за повишаване в апелативните съдилища.

Но тогава мнозинството прие, че трябва да се изчака изтичането на 9-месечния срок преди да бъде обявен нов конкурс, защото той няма да приключи по-бързо отколкото процедурата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Освен това според решение на Конституционния съд тази разпоредба е част от цялата конкурсна процедура, има императивен характер, а и биха се нарушили права и възможности за кариерно израстване на магистрати, ако тя не бъде спазена.

Боряна Димитрова обаче не приема тези доводи. Според нея чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не възпрепятства по никакъв регулярното обявяване на конкурси, а напротив – разпоредбата съответства напълно на замисъла на законодателя за провеждането им. И обяснява, че ще „се започне от най-високите нива през януари на съответната година, който конкурс да приключи в тримесечния срок и от този момент до края на годината, през оставащите девет месеца, ако се освободи непредвидено място, то да може веднага да се запълни по реда на чл. 193, ап. 6 ЗСВ“.

Подобна идеална хипотеза няма как да съществува на практика, но въпреки това и при условията към настоящия момент считам, че няма пречка за обявяване и провеждане на конкурсите регулярно по смисъла на закона. При неочаквано освободена длъжност в хода на вече обявен конкурс, която би могла да се заеме по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ, но е ред на предварително обявената дата за следващия конкурс на това ниво за следващата година, би следвало да се спази предварително обявения график за конкурс за това ниво за следващата година. И това би било напълно в съответствие със закона, защото тази непредвидена за предходната година освободена бройка всъщност ще бъде една от планираните до 30 септември. Т.е. неприключването на конкурс за съответното ниво за предходната година не е пречка за обявяване на конкурс за същото ниво за следващата година за местата. Така чл.193, ал.6 ЗСВ наистина ще е изключение, както е предвидено от законодателя и ще се прилага рядко, освен ако не се достигнат невероятните три месеца за приключване на конкурс“, обяснява Димитрова.

Според нея неприлагането на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ след всеки конкурс няма да наруши правата на магистратите, защото тази разпоредба е предвидена, за да не остават съдилищата дълго време с незает щат, което на свой ред възпрепятства правосъдието. При регулярни конкурси – всяка година на определена дата за всяко ниво със заявени очаквани свободни длъжности, продължава Димитрова, колегите ще имат предвидимост и яснота за възможностите за кариерното им развитие.

И заявява: „Считам, че достатъчно допринесохме за кадровия колапс в системата, въпреки усилията на КАК. След като веднъж с лекота Съдийската колегия остави без уважение предложение на колега от Софийски апелативен съд за обявяване на конкурси, моля да помислите над настоящото предложение, което отправям директно до Съдийска колегия, а не чрез КАК, защото считам, че то изисква вземането на управленско решение. Такова би могла да изрази единствено и само Съдийската колегия в съответствие с правомощията си, след което КАК да разработи и предложи на СК изпълнението на решението“.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Шек
Шек
26 февруари 2020 13:17
Гост

Много погрозняла. Заприличала е на лелка.

ГОСТ
ГОСТ
24 февруари 2020 22:28
Гост

Повръща ми се от тази!

може ли така
може ли така
24 февруари 2020 15:55
Гост

А защо да не се комбинират двете идеи. Боряна Димитрова е права, че ръководителите много добре знаят колко и кои места ще се освободят през календарната година. Едва ли са чак толкова много в съдилищата – говоря за всички. И там, където такива не се предвиждат, да се обяви конкурс, а за другите да се изчака да минат 9-те месеца (където е ясно, че ще има пенсионирани, например).

Ана
Ана
24 февруари 2020 15:03
Гост

Нито е популистко предложението, нито е неразумно. Напротив! И не противоречи на конституционното. Ако не се вземе ръководно решение за регулярност, ситуацията в съдилищата ще стане още по-тежко. Помислете над предложението, а не търсете пак как нещо не може да се случи. за какво ни е ВСС, ако не могят най-важния въпрос да предвижат. Браво Боряна!

Рики
Рики
24 февруари 2020 14:04
Гост

Ей, един човек да си признае за допринасянето на кадровия колапс в системата.

Песимист
Песимист
24 февруари 2020 14:06
Гост

Не си мисли, че е съвсем чистосърдечно. Просто търси начин да си прокара лобисткото предложение.

Гост
Гост
24 февруари 2020 20:20
Гост

Напълно подкрепям вашето предположение. Боряна Димитрова се счита сред магистратските среди за „Сивия Кардинал“ при кадруването в съдебната система(особено в Бургаския съдебен район) Без съмнение предложението и е продиктувано от лобистки интереси.(най вероятно се касае за нечие назначение) Любопитно е, защо се замълча как така новоизбраният председател на Бургаския районен съд подаде оставка от тази длъжност? Говори се, че именно тази персона му е оказвала някакъв натиск.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 14:03
Гост

Напълно съм съгласен с нея относно хипотезата за непредвидената за предходната година освободена бройка.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 13:54
Гост

Три месеца! Много кратък срок при положение, че конкурсите се бавят. То единият няма да е минал, а те нов ще отварят. По-добре е като че ли да се направят промени в ЗСВ.

питащ
питащ
24 февруари 2020 13:33
Гост

Защо Боряна Димитрова не е изложила съображенията си, когато Съдийската колегия е обсъждала темата?

Ти да видиш
Ти да видиш
24 февруари 2020 13:37
Гост

Интересен въпрос. От сайта на ВСС виждам, че е била на заседанието и тогава е застъпила обратното становище. Ще се съглася с един от коментиращите, че зад сегашното предложение стоят или популистки подбуди, или на конкретни нейни близки съдии

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 13:44
Гост

А може и да е размислила?

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 13:52
Гост

Надали! Просто някой я е „предразположил“ да се обърне на 180 градуса.

Ивайло
Ивайло
24 февруари 2020 13:30
Гост

Популистко е това предложение. И защо в него нищо не се казва за становището на Наказателната колегия на ВКС? Пак ще се замазват очите на колегите

Кристина
Кристина
24 февруари 2020 13:28
Гост

Не трябва да се забравя за решението на Конституционния съд, който казва, че чл. 193 (6) ЗСВ е част от цялостната конкурсна процедура. Т.е. според мен не трябва да се бърза с обявяването на новите конкурси, трябва да се изчака да мине 9-месечният срок

анонимен
анонимен
24 февруари 2020 13:25
Гост

Предложението не е лошо, но само при условие, че конкурсите протичаха по-бързо. Нали се сещате – подаваш документи, не те допускат, обжалваш, после комисии, отводи, възражения срещу атестации, класиране, назначаване, пак жалби. Няма как конкурсът да върви бързо

чудя се
чудя се
24 февруари 2020 13:26
Гост

Така е, но дали няма нещата да станат по-бързо след промените в ЗСВ и новите помощни атестационни комисии. Поне атестациите може да вървят по-бързо

анонимен
анонимен
24 февруари 2020 13:12
Гост

Никъде в ЗСВ не се казва, че разпоредбата на чл.193, ал.6 ЗСВ се прилага по изключение. Напротив, текстът е много категоричен – има ли освободени места, те се запълват със следващия в класирането. Защо трябва да спираме колегите, няма логика в този аргумент.

193, ал. 6
193, ал. 6
24 февруари 2020 13:28
Гост

Разбира се, че не е изключение това е ново правило, което беше въведено именно заради точещите се с години конкурси

123
123
24 февруари 2020 13:09
Гост

Не съм съгласен с тълкуването на чл.193, ал.6 ЗСВ. Смятам, че трябва да се изчакат 9-те месеца. Това е най-бързият начин за попълване на междувременно освободените места. Един конкурс се влачи с години. Вижте какво става с ВАС.

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 13:08
Гост

Браво на Боряна Димитрова! Ако не се пречи на повишенията по 193, ал. 6 обаче

ГОСТ
ГОСТ
24 февруари 2020 22:30
Гост

Повръща ми се от тази!