Президентът Румен Радев наложи вето на част от промените в Закона за МВР, с които се дублират функции с Националната служба за охрана.

Миналата седмица Народното събрание окончателно гласува изменения в ЗМВР, с които предвиди създаването на алтернативна на НСО служба, която да извършва охрана и на хора по високите етажи на властта, и на други лица.

Според президента обаче не е ясно какво налага да се създаде нова паралелно функционираща структура (чл. 39, ал. 8 от ЗИД на ЗМВР) без аргументи за ефективност и ефикасност.

Румен Радев припомня, че в Закона за НСО са изброени хората, заемащи висши държавни длъжности, които задължително се охраняват като президент, премиер, председател на парламента, и те нямат право да се откажат от гардовете си докато заемат тези позиции.

Едновременно със задължението им да ползват охраната, за тези лица се създава възможността със заявление да поискат охрана и от главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Очевидно е, че не става въпрос за взаимодействие между двете структури с цел оптимизиране на охраната, тъй като охраната от МВР се наслагва към охраната от Националната служба за охрана. Освен това инициативата за дублирането на охраната е оставена на охраняваното лице. Без заявление от негова страна не може да се стигне до решение на комисията по чл. 23 от Закона за Националната служба за охрана, съответно и да се приложи охраната от главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Това дублиране влиза в противоречие с Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с решение на Народното събрание от 14 март 2018 г. В стратегията е изрично посочено, че „не се допуска едновременното съществуване на дублиращи се структури, както и свръхконцентриране на правомощия, компетенции и ресурси в една институция. Водещ е принципът на разделяне на компетенциите и постигане висока степен на координация“, припомня Радев (виж мотивите тук).

По думите му стратегията изисква принципите ѝ да влязат в закон, а не да лишават органите от оперативната им самостоятелност. „Това създава условия за неефективно използване на наличния обществен ресурс, като дублирането на охраната му се оставя на неговата преценка. Освен това отсъства въобще уредба кой ще понесе отговорността, ако не бъде постигната защитата на охраняваното лице. Отсъства концепция по отношение на механизмите за взаимодействие и координация със структури, притежаващи идентични функции, което ще бъде проблемно най-вече при дейността им на оперативно ниво. Показателна в това отношение е липсата на предложения за релевантни промени в Закона за Националната служба за охрана. Налице е потенциал за възникване на рискове за безопасността както на охраняваните лица, така и на личния състав на тези структури“, посочва държавният глава.

Той налага вето и върху промяната в закона, според която вътрешното ведомство осъществява охраната и на други лица, като условията и редът се определят с наредба на министъра на вътрешните работи (чл. 14 от ЗИД на ЗМВР).

Според Радев условията трябва да бъдат уредени в закон, а не в наредба, защото това е „преграда срещу субективни, еднолично взети нормативни решения, които създават възможност законовата делегация да се запълва с различно съдържание сега или в бъдеще“.

Като не е съобразен с изискванията на правовата държава, по-специално поради несъгласуваност с други законови изисквания (Закона за нормативните актове и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност), с липсата на яснота относно условията за извършване на охраната на лица и възможността за запълването им с различно съдържание, § 1 от приетия закон не съответства на принципа на правовата държава. Правовата държава може да бъде опазена само ако съдържащите се в нормативните актове разпоредби са ясни, точни и непротиворечиви, защото в противен случай те не биха могли да регулират основните обществени отношения (в този смисъл Решение № 9 от 1994 г., Решение № 5 от 2002 г., Решение № 4 от 2010 г., Решение № 8 от 2012 г. на Конституционния съд)“, изтъква Радев.

Той налага вето върху изменението, което предвижда възможност в четири от главните дирекции и в областните дирекции на МВР да бъдат създавани „специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специализирани операции с висока степен на риск, както и звена за осъществяване на охрана на лица“ (чл. 44, ал. 1 от ЗИД на ЗМВР). В мотивите си държавният глава посочва, че не се разбира дали става дума за различни видове специализирани звена или за едно, което изпълнява този така широко очертан кръг от задачи. Освен това се позволява и създаването спецзвено за охрана на хора както в новосъздадената главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, така и в три други главни дирекции на МВР. „Това поражда риск от припокриване на дейност между главните дирекции на МВР, като предполага допълнително привличане на експертен потенциал и отделяне на значителен финансов ресурс. Налице е и противоречие с първите три алинеи на чл. 39 от ЗМВР, според които всяка от главните дирекции е „специализирана“ структура на Министерството“, казва Радев.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Финансист
Финансист
22 юни 2020 18:32
Гост

Aлтернативната НСО е абсолютно недопустима. Само излишни разходи.

Олигарх
Олигарх
22 юни 2020 18:33
Гост

Ти пък все едно си ги вадиш от джоба.

Блонди
Блонди
22 юни 2020 18:21
Гост

Не виждам какво пречи на създаването на алтернативна НСО.

Гери
Гери
22 юни 2020 18:30
Гост

Слушай какво то говори човекът. Така има риск от припокриване на дейност между главните дирекции на МВР.

Димчо
Димчо
22 юни 2020 18:19
Гост

Браво Радев! Само така.

Калоян
Калоян
22 юни 2020 18:19
Гост

Натегач!

Николина
Николина
22 юни 2020 16:55
Гост

Трагедия. НЕ ми се вярва какви са смешници. Да направии радев партия. Редно е. Как без партия от Радев

Manoleva
Manoleva
22 юни 2020 16:54
Гост

Ей все Борисов го следят бе. Все него бе

Кирилова
Кирилова
22 юни 2020 16:54
Гост

падение. и двамата с боко се излагат!

Lalov
Lalov
22 юни 2020 16:53
Гост

Ма вие нали разбирате, че каквото и да правиш и как и да се въртиш, дирника ти си остава все отзад. Та така. Каквото и да прави Борисов все едно е. Как и да се върти в тия скандали е все тая

Христоматиев
Христоматиев
22 юни 2020 16:53
Гост

Мале мале. В 2020 година се занимаваме с мутренски идиотщини и излизаме на какво приличаме в Европа.

Valdi
Valdi
22 юни 2020 16:52
Гост

Еми аз мисля, че е обществена тайна какво прави Борисов в свободното си време.

Руменов
Руменов
22 юни 2020 16:52
Гост

НСО няма вина. Стига глупости.

Manoleva
Manoleva
22 юни 2020 16:52
Гост

ма за какво му е друго НСО? Тия снимки не са правени от НСО. Това са снимки от проститутки викани в дома на Борисов.

KilleER
KilleER
22 юни 2020 16:51
Гост

Писна ми от скандалите между Борисов и Радев. И двамата са хипер зле