Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, като основен акцент в него е несъгласието с по-високия данък, който ще плащат собствениците на стари коли.

С приетите от депутатите промени в данък МПС беше въведен принципът „замърсителят плаща“ и с него по-висок данък ще дължат собственици на коли без екостандарт или с най-старите Евро 1, 2 и 3, а освен това отпадна и облекчението за наличие на катализатор в колата. Това засяга най-старите коли в България, за които до момента пък се плащаха най-ниските данъци.

В мотивите си към ветото, президентът пише, че новият принцип „замърсителят плаща“ не отчита нито честотата на използването на колите, нито наличието на катализатори, нито вида на използваното гориво. В хода на дебатите по законопроекта имаше предложение за отстъпка в данъка, ако превозното средство има монтирана газова уредба, но то не беше прието.

„Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите социални разслоения в нея. Едва ли има собственик, който не иска да ползва по-ново и по-екологично превозно средство, а всъщност мнозинството от гражданите не може да си го позволи заради получаваните доходи. Ето защо проблемът е в намирането на подходящия баланс, който да отчита съществуващите реалности и да не накърнява принципа на данъчната справедливост“, пише държавният глава.

За отпадналите текстове за данъчни облекчения за старите коли, той казва, че по този начин цялата уредба става небалансирана. Според него депутатите са премълчали и прикрили реалното увеличение на данъка за най-бедните граждани.

„Така се прикрива фактът, че се засягат над 50 % от превозните средства на възраст над 15 г., които по официални данни са над 70 % от всички регистрирани 4 130 195 превозни средства. Реалното увеличение на данъка включва както утежнението, предвидено с въведения екологичен компонент, така и утежнението, предизвикано от премахването на досегашните данъчни облекчения. Така на практика увеличението на данъка е значително по-голямо, отколкото се представя на обществеността“, посочва президентът.

Освен това, според него замърсяването не се дължи на притежаването на пътното превозно средство, а на неговото използване, а и нямало гаранции в закона, че събраните пари с новите данъци ще се ползват за екологични цели.

Според Радев няма как и принципът „замърсителят плаща“ да се въведе с екологичен компонент в имуществен данък. Президентът се позовава на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, според който „гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество“. Затова той пише в мотивите си, че данъкът върху превозните средства е имуществен пряк данък и следва да е обвързан с имуществото на гражданите.

„Именно данъчните облекчения са конституционно предвидена възможност за диференциране на данъчната тежест, която може да смекчи утежнението от въвеждането на екологичния компонент. Особено важна е данъчната справедливост (поносимост), която изисква съразмерност с имуществото и доходите на задължените лица. С приетата уредба допустимата граница за автономна преценка на законодателя е премината, тъй като данъчното бреме не е съобразено с равнището на доходите“, допълва Радев.

В обобщение той посочва, че тези промени ще засегнат хората с ниски и средни доходи, както и малкия и средния бизнес. Държавният глава иска и нови текстове в закона, с които да се постигне по-плавно нарастване на данъка за МПС.

Ветото на президента е и в още три насоки. Той не е съгласен с отлагането на реформата за такса смет за 2022 г., с въвеждането на по-високи данъци за имоти в курортите, както и с промените, с които митниците се преобразуват в териториални дирекции.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Минувач
Минувач
13 ноември 2018 14:41
Гост

Естествено, че увеличението на данъка е значително по-голямо, отколкото се представя на обществеността. И това засяга най-вече хората с ниски доходи.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2018 15:25
Гост

Данъкът трябва да има съразмерност с имуществото и доходите на задължените лица.

Пейо
Пейо
13 ноември 2018 14:39
Гост

Нещата вървят към ново дело в КС.

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2018 14:39
Гост

Браво, Радев! Някой да помисли и за целокупния български народ, а не да обгрижваме баровците.