Президентът Румен Радев наложи вето на текста в Закона за съдебната власт (ЗСВ), който предвижда кариерни бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Става дума за последните промени в ЗСВ, с които на 3 септември парламентът промени чл. 28, ал. 1  като даде възможност на ВСС да решава дали да „качи“ бивш свой член на по-висока позиция след изтичане на мандата му.

В началото на годината законът беше изменен така, че ВСС безусловно трябваше да удовлетворява молбата на бивш свой член да бъде възстановен на позиция с една степен по-висока от тази, която е заемал преди избора си.

Пленумът на Върховния касационен съд обаче сезира Конституционния съд като поиска чл. 28, ал. 1 от ЗСВ да бъде обявен за противоконституционен с мотив, че с бонусите за членовете на съвета, парламентът в разрез с основния закон е иззел компетентност на самия ВСС, създал е необоснована привилегия и е нарушил престижа и авторитета на съдебната власт.

Докато казусът е все още висящ в КС, депутатът от ДПС Хамид Хамид предложи, а парламентът прие редакция в разпоредбата като текстът бе така променен, че ВСС да може да преценява дали да назначи бившите членове на съвета на по-висока длъжност. Условията за това са да имат поне 15 години стаж и много добра оценка от атестация, но на тях по принцип отговарят всички членове на ВСС, като е известен само един случай на кадровик с по-ниска оценка.

Сега обаче президентът Румен Радев наложи вето върху изменението на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ като изтъква, че основната гаранция за независимостта на съда се изразява в това назначенията и повишенията на магистрати да се правят единствено въз основа на обективни критерии, каквито са квалификацията, уменията, почтеността, чувството за независимост. А престоят на магистратите във ВСС не може да доведе до придобиването на качествата, които са необходими за заемане на по-висша длъжност в съдебната система, нито може да се приравни на постиженията, които се изискват за повишаване, казва Радев.

Когато законът създава предпоставки определени лица да бъдат назначени в по-високи по степен органи на съдебната власт въз основа на критерии, различни от обективните критерии, съществува риск от надделяване на съображения от политически характер, а оттам и риск за независимостта на магистратите. В тази връзка новата редакция на чл. 28 от ЗСВ противоречи на принципа за разделение на властите (чл. 8 от Конституцията) и на принципа за независимост на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от Конституцията).

Новата редакция на чл. 28 от ЗСВ нарушава и друг важен конституционен принцип – равенство и недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение (чл. 6, ал. 2 от Конституцията). Възможността за повишаване на членовете на ВСС ще се прилага само спрямо тези от тях, които са магистрати и то само тези, които все още не са достигнали най-високите нива в съдебната система. Така законодателят третира неравно членовете на ВСС, които вече са достигнали най-високите нива в съдебната система, както и тези, които не са магистрати. В годините откакто ВСС е постоянно действащ орган виждаме, че Народното събрание избира все по-малко адвокати и учени за негови членове, от което качеството на работа и независимостта на съвета страдат. Тази тенденция би се задълбочила при влизане в сила на новата редакция на чл. 28 от ЗСВ“, изтъква президентът.

Освен това, продължава той, местата във върховните нива на съдебната власт са ограничени като брой, а конкурси за такива се обявяват рядко. По думите на Румен Радев парламентът превръща членовете на ВСС още по време на мандата им в конкуренти на магистратите, които са кандидати за повишение и така поражда риск кадровият орган да не им осигурява равно третиране.

Държавният глава отбелязва и начина, по който бе внесено предложението – между първо и второ четене на промените в ЗСВ, което пък доведе до приемане на текста само на едно гласуване. „Внасянето на такава съществена промяна без писмени мотиви, оценка на въздействието и обществено обсъждане е в остро несъответствие с принципите за необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност и стабилност, които ръководят законодателния процес в правовата държава“, посочва Румен Радев.

Независимостта на съдебната власт е основополагаща ценност, която дефинира правовата държава. Нашата конституция гарантира независим съд на гражданите и юридическите лица, а тази ценност ни свързва и в едно общо семейство с останалите държави членки на Европейския съюз. По тези причини националната законодателна власт трябва да я брани с особено внимание и грижа“, заключава президентът.

 

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Anonimen
Anonimen
15 септември 2020 19:17
Гост

Абсолютно прав е, че членовете на ВСС са конкурентни на магистратите още по време на мандата им.

Кики
Кики
15 септември 2020 19:18
Гост

Да. Това е пълна пародия.

Кирил
Кирил
15 септември 2020 19:11
Гост

Браво, Радев. Свий перките на хрантутниците.

Вилхем
Вилхем
15 септември 2020 19:10
Гост

Какви бонуси, какви 5 лева. Те така се ос…а с единната система. Напротив, трябва да има рестрикции.

Ваньо
Ваньо
15 септември 2020 19:05
Гост

Висшия съдебен съвет е напълно излишен, рудиментален орган.

Възмутен
Възмутен
15 септември 2020 13:25
Гост

Това с кариерните бонуси е скандално, защото участието във ВСС не те прави по-добър магистрат, даже по-добър администратор, че да получиш по-висок пост след това.

Кирчев
Кирчев
15 септември 2020 13:23
Гост

Прав е за кариерните бонуси, явно юридическите му съветници този път са го посъветвали адекватно.

Drob4ev
Drob4ev
15 септември 2020 13:12
Гост

Изобщо не е по-добър от господин премиера.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 14:52
Гост

В карането на джипка и използването на просташки език се съмнявам да е по-добър, но за сметка на това не така стои въпросът с пилотиране на самолети и владеене на чужди езици.

Вили
Вили
15 септември 2020 19:09
Гост

В краденето ли?

Калина
Калина
15 септември 2020 13:12
Гост

Подкрпеям го. Читав мъж е

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 13:12
Гост

Уви той се дескридитира и сега дори да прави нещо полезно за хората, то трябва да се следи внимателно

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 13:11
Гост

Изключително мизерна работа.

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 13:10
Гост

Това не е президент. Той абдикира от тази си позиция, затова няма нужда да казвате, че това е президента.

Цеци
Цеци
15 септември 2020 19:08
Гост

Да, но има топки да се изправи срещу корупцията.

Есмералда
Есмералда
15 септември 2020 13:10
Гост

Социалиситически паразит. Много се бърка, ако смята, че като не харесва ГЕРБ и харесвам Радев

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 13:09
Гост

Според мен този се опитва да събира фенове и като класически социалист преписва всичко на това, че видиш ли народа щото е беден и еди си какво си. Ама чакайте малко…

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 13:09
Гост

гарантира независим съд на гражданите и юридическите лица““

КОга е бил независим бе? Кое е гаранцията? Че мутрон няма да плати където трябва и син му да не лежи за убийство?

Анонимен
Анонимен
15 септември 2020 13:08
Гост

Тиква

Васил
Васил
15 септември 2020 19:06
Гост

Ти ли?