Изтече ли мандатът на конституционен орган правомощията му се прекратяват. Конституцията изрично забранява членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да бъдат избирани за два последователни мандата. Ако се приеме, че тъй като Народното събрание не избира нов състав, „старите“ инспектори продължават да упражняват правомощията си и след края на първия си мандат, това означава, че те де факто изпълняват два последователни мандата, което е изрично забранено, при това не без причина.

Това заявява президентът Румен Радев в становище (пълния му текст виж тук) до Конституционния съд (КС). Както е известно, Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) поиска КС да разтълкува основния закон, заради проблема с изтеклия преди повече от две години мандат на ИВСС и отказа на парламента да избере нов състав. Върховните съдии поставиха два въпроса – първият е дали с изтичането на мандата правомощията на органа се прекратяват, а в торият – дали е допустимо ли е ИВСС да преустанови дейността си за неопределено време, тъй като е с изтекъл мандат, а Народното събрание не изпълнява задължението си да избере нов състав (повече за искането на ВАС виж тук).

На първия въпрос президентът отговаря категорично, че изтичането на срока на мандата на конституционен орган води до прекратяването на правомощията му.

Той изтъква, че Конституцията изрично забранява главният съдебен инспектор и инспекторите при ИВСС да бъдат избирани за два последователни мандата, а оставането им след края на първия, означава де факто изпълнение на втори мандат. И така стига до извода, че конституционният законодател е заложил разбирането, че с изтичането на сроковете, за които са избрани, мандатът на инспекторите се прекратява. Т.е. с изтичането на мандата се прекратяват и правомощията им.

„Обратното би означавало обезсмисляне – както на срока, така и на правомощията“, изтъква Румен Радев. И заявява, че единствено законодателят може да прецени дали да създаде изрични разпоредби при какви случаи инспекторите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов състав на ИВСС.

Макар това да не е предмет на делото пред КС, президентът заявява и друго: „Единствено съдилищата са компетентни да преценяват правните последици от актовете на органи, чиито персонален състав е с изтекъл мандат. При наличие на правен спор, съдилищата го решават, като прилагат пряко Конституцията и принципите на правото, съобразно конкретните факти. Това е функция само на съдебната власт. Преценката за правните последици от факта на изтеклия мандат върху законосъобразността на конкретен акт е част на конкретно съдебно производство. Конституционният съд не би могъл да я изземе, дори и посредством най-силното му правомощие – тълкувателното“.

ВАС обаче поставя и въпроса дали е допустимо конституционно установен орган да не функционира, защото парламентът не е избрал негов нов състав.

Държавният глава започва отговора си така: „Ако се приеме, че Конституцията търпи положения, в които органите, създадени чрез нея, могат да преустановят функциите си за неопределено време, то това би означавало, че Конституцията самоотрича държавния ред, който тя установява“.

Но след това все пак посочва, че преустановяването на дейността на конституционните органи може да следствие от фактическа невъзможност той да осъществява дейността си, тъй като персоналният му състав не е попълнен.

„Би могло да се поддържа, че в тези случаи преустановяването на действието на органите е форма на политическа отговорност спрямо системно бездействащия парламент, който в една демокрация би следвало да бъде притиснат от обстоятелствата, за да започне съответните процедури по избор. Именно затова правните последици от актовете на органи с преустановени правомощия не следва автоматично да засягат законосъобразността на техните актове, а да бъдат предмет на конкретни съдебни производства. Преустановяването на дейността на орган поради бездействието на парламента, не бива и не може да бъде за сметка на правата и задълженията на трети добросъвестни лица“, заявява държавният глава.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
135Анонимен
135Анонимен
25 юни 2022 8:35
Гост

Пълно политическо дърдорене, слабо становище

Анонимен
Анонимен
26 юни 2022 13:56
Гост

И ако го е писал юрист, направо да си хвърли книжката, предлагам.

Хахаха
Хахаха
24 юни 2022 20:34
Гост

По първи въпрос становището е убийствено точно.
Пенчо Пенчев да чете и прави записки.
По втори въпрос дава нишан на КС да прекрати делото, като недопустимо, защото всички проверки на магистрати извършени от ИВСС завършили с отказ за наказание ще са нищожни.
Част от по-долу писалите, които критикуват Радев, забравят че всъщност становищата му се пишат от вивш конст. съдия.
Въобще Радев ми е антипатичен, но юр. екип, който е събрал е много кадърен.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
27 юни 2022 10:04
Гост

критикуващите Радев могат да нападат човека, но не привеждат много доводи срещу мнението му. каква би била реакцията, ако ЦИК не проведе избори и президентът остава държавен глава още две години след мандата си? виковете „узурпатор“ сигурно и на Луната ще се чуват.

Ххххххххх
Ххххххххх
24 юни 2022 20:16
Гост

Изключително слабо становище, да не кажа нещо по-силно.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 17:54
Гост

пълни глупости.

Konstantin Penchev
Konstantin Penchev
24 юни 2022 17:37
Гост

Значи, обикновен съд може да се произнесе относно конституционосъобразността на ЗСВ, а баш конституционния съд не може?!

67890
67890
24 юни 2022 13:50
Гост

Аз предпочитам да прочета решението на КС.

4567
4567
24 юни 2022 13:31
Гост

Становището на президента е много объркано, в него се коментират въпроси, които въобще не са поставени пред КС. Не знам кой го е писал, ама нещо май се е разсеял.

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 13:30
Гост

На Радев трябва да му се забрани да дава мнение по конституционни дела, защото позициите му са срещу интересите на страната. А за поведението му да не говорим – мечтата му да има правителство на конци, които да дърпа както и когато си иска. Махай се

Анонимен
Анонимен
24 юни 2022 13:28
Гост

Колкото и да ми е неприетен този човек, подкрепям извода в становището му.

Тихомир
Тихомир
24 юни 2022 13:23
Гост

Добре е, че става навъпрос за трети добросъвестни лица.

Възмутен
Възмутен
24 юни 2022 13:24
Гост

Които в крайна сметка го отнасят.

Точко Ва
Точко Ва
24 юни 2022 13:21
Гост

Май ще я докараме до обезсмисляне – както на срока, така и на правомощията.

Боби
Боби
24 юни 2022 13:18
Гост

Пълна каша. Не виждам изход.

Цветанов
Цветанов
24 юни 2022 13:16
Гост

Проблемът е, че Народното събрание не изпълнява задължението си да избере нов състав.

Чочо
Чочо
24 юни 2022 13:18
Гост

Проблемътбот години е много по- сериозен. Нямаме читави народни представители.

Арнолд
Арнолд
24 юни 2022 13:14
Гост

Радев два пъти наруши КРБ, а тръгнал да ми дава акъл! От Биполярно разстройство ли страда?