Президентът Румен Радев поиска Конституционният съд (КС) да обяви за противоречащи на основния закон 13 от новите разпоредби в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Той внесе искането си в деня на обнародването на промените в АПК в Държавен вестник.

Те се състоят от 156 параграфа, като държавният глава твърди противоречие на 13 от тях с Конституцията (интервю с председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков за измененията в АПК виж тук).

Конституционният съд образува по искането на президента дело №12/2018 г. За докладчик по него е определена Стефка Стоева.

Пълният текст на искането на президента до КС

Текстовете, които Радев атакува в КС, на практика са същите, на които на 31 юли наложи вето (критичен анализ на мотивите за ветото виж тук). Миналата седмица обаче то беше преодоляно, като в подкрепа на президента гласуваха единствено депутатите от БСП.

Президентът не е изпратил в КС два от текстовете, на които наложи вето – за предвидената в Закона за съдебната власт възможност административен съдия да бъде командирован до 1 година, за да наблюдава практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург и на Съда на Европейския съюз в Люксембург. Не е атакувал и върнатите от него през лятото за повторно обсъждане промени в Закона за подземните богатства. Във ветото си той беше дал тази промяна като пример за въвеждането на единоинстанционни производства, а с тях само се променя подсъдността и се предвижда вече да ги разглежда местният административен съд, а не Върховният административен съд.

Сред текстовете, които според Радев противоречат на Конституцията, са тези, с които се дава възможност за разглеждане на касационните дела в закрито заседание от тричленни състави на ВАС. Това ще става само ако никоя от страните, прокурори или съдът не са поискали провеждането на открито заседание. В открито заседание задължително ще заседават петчленните състави, както и тричленните, ако са единствена съдебна инстанция.

Президентът е атакувал и новите такси за касационно обжалване, като твърди, че те „не съответстват на социално-икономическите условия, на равнището на доходите и на инфлационните процеси в страната“ и „ще затруднят обжалването на административните актове от гражданите и юридическите лица, а оттам и конституционно прогласеното право на защита“.

Малко след Радев и 53 депутати от БСП внесоха искане в КС, по което беше образувано конституционно дело №13/2018 г. и по него за докладчик отново е определена Стефка Стоева.

Пълният текст на искането на депутатите до КС

В него се твърди противоконституционност на същите разпоредби от АПК, които атакува и президентът. За разлика от него обаче депутатите от левицата не са видели противоречие с новите правила за родовата и местната подсъдност на административните дела.

Едно от измененията беше прието именно по предложение на народния представител от БСП Крум Зарков и така в чл. 133 от АПК се предвиди, че делата по оспорване на индивидуални административни актове вече ще се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на адресата на акта. Така се обърна правилото, че делата се гледат по седалището на органа, издал акта.

От левицата са оспорили и един нов текст в АПК, става въпрос за разпоредбата на чл. 192а, която предвижда: „Компетентността на органа за издаване на подзаконовия нормативен акт се преценява към момента на издаването му. Съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалния закон се преценява към момента на постановяване на съдебното решение“. Тя се отнася до оспорването на общите административни актове. Според БСП второто ѝ изречение противоречи на принципа на правовата държава. Депутатите твърдят, че така може да се стигне до саниране на незаконосъобразна наредба например, като междувременно Народното събрание промени закона, така че тя вече да не му противоречи.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петя
Петя
18 септември 2018 14:09
Гост

С промените се зачертава публичността, kоято гарантира контрола на гражданите и обществото.

заинтригуван съдия
заинтригуван съдия
18 септември 2018 12:32
Гост

Емилия Друмева да няма нещо лично срещу Чолаков, като се почне с указа за назначаването му, после вето, сега КС, на там ми намирисват нещата. Чета искането, доста изсмукано ми се вижда

radevski
radevski
18 септември 2018 12:30
Гост

Radev go igrae ku…vachka na Ninova! Tia beshe kazala, che dnes BSP vnasia iskaneto, a toi barza, zashto te vse pak triabva da saberat 48 podpisa

Anonimen
Anonimen
18 септември 2018 12:28
Гост

Въпросът с промените е доста спорен. Както каза г-н Чолаков : „трябва да минат поне две или три години“ за да покаже практиката.

Горан
Горан
18 септември 2018 12:11
Гост

Абсолютно подкрепям искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите от Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.

Петя
Петя
18 септември 2018 11:42
Гост

Абсолютно съм съгласна за новите такси за касационно обжалване.

Анонимен
Анонимен
18 септември 2018 11:42
Гост

Дано делото в КС да се гледа от новите състави.