Президентът Румен Радев атакува в Конституционния съд (КС) серия от законови разпоредби, с които преди 7 години Бюрото по защита премина под ръководството на главния прокурор (пълния текст на искането виж тук).

Преди това то беше към Министерството на правосъдието, но с изменения в Закона за съдебната власт и в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство мина под контрола на обвинител №1.

„В отклонение от конституционния принцип за разделение на властите, при главния прокурор се оказаха съсредоточени всички основни функции по ръководство, контрол и осъществяване на дейността на Бюрото по защита. По този начин се надхвърлят установените в Конституцията правомощия на прокуратурата и на главния прокурор“, твърди Радев в искането си до КС.

Той посочва, че като възлага на служителите на Бюрото по защита полицейски правомощия, а поставя самото бюро в структурата на прокуратурата и под ръководството на обвинител №1, законодателят „възпрепятства упражняването на граждански контрол над осъществяване на полицейски правомощия, с които могат да се засегнат изключително значими ценности като човешкия живот и здраве, свободата, личния живот на лица“.

„Главният прокурор не може едновременно да ръководи бюрото и да упражнява надзор за законност над неговите действия – това означава да надзирава сам законността в собствените си действия“, подчертава президентът.

Миналата година именно служители на бюрото по защита влязоха в президентството, за да търсят документи във връзка с разследването срещу секретаря на държавния глава Пламен Узунов. Това беше съпътствано от разрив в отношенията между двете институции, а след претърсванията в президентството започнаха гражданските протести, които Радев подкрепи с думите: „Мутри – вън!“.

В искането си Радев разказва как през 2014 г. бюрото беше прехвърлено към главния прокурор, но контролът върху него се упражняваше от Съвет по защита. С промени в закона от 2018 г. той почти изцяло беше прехвърлен на обвинител №1.

„Считам, че с овластяването на главния прокурор с функции по ръководство и контрол над дейността на Бюрото по защита се надхвърлят конституционно регламентираните правомощия на прокуратурата (чл. 127 от КРБ) и в частност – на главния прокурор (чл. 126, ал. 2 от КРБ). Намирам това законодателно положение за рушащо установения в Конституцията принцип на разделение на властите (чл. 8 от КРБ), на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от КРБ) и на принципа за независимост на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 и 3 от КРБ)“, заявява президентът.

Нарушен принцип на разделение на властите

В искането си президентът твърди, че е нарушен принципът на разделение на властите. Той отбелязва, че Конституционният съд признава възможността законодателят да предвиди създаването на звена в прокуратурата, но само ако те преследват по-ефективно изпълнение на специфичните ѝ функции, установени на конституционно ниво. Според него дейностите, които са възложени на Бюрото за защита, са аналогични с тези на МВР – охранителна и такава по предотвратяване и пресичане на престъпления.

Според него, ако се допусне възможността съдебен орган да упражнява типични полицейски функции като охрана, предотвратяване и пресичане на престъпна дейност, тогава отпадат възможностите за упражняване на контрол над тази дейност както от друг по-високопоставен орган в изпълнителната власт, така и възможностите за парламентарен контрол. „Дори съдебният контрол върху упражняването на такава дейност би бил ограничен, доколкото прокурорите се ползват с функционален имунитет и могат да отговарят само за умишлени престъпления от общ характер“, посочва президентът.

Той отбелязва, че на главния прокурор са възложени и редица правомощия, свързани с Бюрото по защита – назначава директора и служителите, определя възнагражденията, допуска или отказва предварителна защита, еднолично преценява обективността и степента на заплаха за кандидатите, разпорежда на служителите на Бюрото изпълнението на функцията за принудително довеждане на лица до орган на съдебната власт  и за „охраняване и обезпечаване на действията по разследването“ и др.

Съсредоточаването на нормативни, ръководни, контролни и оперативни правомощия на главния прокурор по отношение на служителите на Бюрото за защита нарушава принципа за разделение на властите на собствено основание, защото целта на този конституционен принцип е да попречи на концентрацията на власт и на произвола, който следва от нея“, казва държавният глава.

Според Радев като поставят Бюрото по защита под контрола на главния прокурор, атакуваните разпоредби от закона за защита пречат на упражняването на граждански контрол над осъществяването на полицейски правомощия, с които могат да се засегнат изключително значими ценности като човешкия живот, здраве и свобода. „Така се препятства търсенето на отговорност за действията на Бюрото по пътя на парламентарния контрол, защото главният прокурор не носи политическа отговорност пред Народното събрание; препятства се и търсенето на дисциплинарна отговорност от главния прокурор, защото тя се налага по ред и на основания, които са свързани с правосъдната дейност на магистратите. Главният прокурор не може едновременно да контролира Бюрото и да упражнява надзор за законност над неговите действия – това означава да надзирава сам законността в собствените си действия“, изтъква Румен Радев.

Нарушение на принципа на правовата държава

Той обяснява, че е нарушен и принципът на правовата държава, защото разпоредбите, според които Бюрото за защита осъществява принудително довеждане на лица пред съдебните органи, както и действия по охраната и обезпечаването на провеждането на разследване, са прекалено общо формулирани.

Според Радев въпросните те могат да бъдат запълнени с различно съдържание, което създава условия за произвол при извършването и контролирането на дейностите на бюрото.

Например не е уточнено какъв кръг лица и до кои органи на съдебна власт могат да бъдат довеждани от служителите на Бюрото по защита. Изразът „обезпечава провеждането на действия по разследването“ е натоварен с много различни значения – самият глагол „обезпечава“ има значение на осигурявам, доставям, набавям, давам гаранция, залагам, ипотекирам, извършвам стимулация и т.н., казва Радев. „Различни органи са натоварени от ЗМВР и НПК с различни правомощия във връзка с разследването, а адресатите на техните действия могат да имат различно качество. Оттук и реалната опасност – под формата на принудително довеждане, „охрана и обезпечаване“ на действия по разследването, служителите на Бюрото по защита да употребяват широк кръг полицейски правомощия, включително – оръжие и помощни средства, спрямо неясно определен кръг лица и така да ограничават неправомерно основни конституционни права. На практика използването на тази обща и неясна формула „охранява и обезпечава провеждането на разследването“ създава предпоставка за заобикаляне на целия комплекс от правни норми, установени в ЗМВР и НПК с оглед гарантирането на справедлив съдебен процес и защита на основните човешки права“, казва президентът.

Той отбелязва и че част от функциите на бюрото се дублират с тези на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
11 март 2021 21:29
Гост

Предлагам и адвокатите да минат към специализираната прокуратура и по силата на закон да ги задължат да съдействат на обвинението.

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 17:38
Гост

Не му вземайте на Каскета нинджите, ще получи сърдечен удар.

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 15:31
Гост

Радев е дебил!

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 17:36
Гост

А ти си гербераст.

Pedro
Pedro
11 март 2021 15:31
Гост

Пазете всичко държавно и свято от тоя в ляво

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 17:37
Гост

Май си се объркал, тоя в дясно е наглеца. Ама като пишеш за стотинки..

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 21:04
Гост

Каскета си е забравил някъде каскета и маската с щампа ПРБ.

Гашев
Гашев
11 март 2021 15:31
Гост

Заради тоя ме е срам да си нося името

Павлов
Павлов
11 март 2021 15:30
Гост

По-слаб прокурор и то главен от Гешев няма

Пешо
Пешо
11 март 2021 15:32
Гост

Знаех си, че ще търсим Цаци.

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 15:30
Гост

Един неуспял прокурор няма право да се разпорежда с нищо в тая държава. Дори с кравеферма.

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 15:30
Гост

Тоест Гешев надзирава сам законността в собствените си действия?

Криво огледало
Криво огледало
11 март 2021 15:31
Гост

Да. И със сигурност се гордее с изрядното досъдебно производство.

Анонимен
Анонимен
11 март 2021 15:30
Гост

Гешев, Божков идвал. Така писа у фейса.

Емил
Емил
11 март 2021 15:30
Гост

Гешев знае ли, че няма право да задържа Божков?

Агов
Агов
11 март 2021 15:29
Гост

Тоя плъзмодии Гешев още ли е на работа? Кога ще се маха?

EnEPe
EnEPe
11 март 2021 15:29
Гост

Нищо да не се дава на Гешев бе. Всичко да се пази от тоя.

Манолева
Манолева
11 март 2021 15:29
Гост

И двамата да се гръмнат и това е!

Гери
Гери
11 март 2021 15:28
Гост

Поредните правомощия, дадени на прокуратурата и на главния прокурор.

Симеон
Симеон
11 март 2021 15:29
Гост

И после ще ми говорят за разделение на властите.

Лозан
Лозан
11 март 2021 15:28
Гост

Бюрото по защита трябва да е възможно най-далеч от прикриватурата ни.

Краси
Краси
11 март 2021 15:26
Гост

Браво на Радев! Който и колкото се може по-далеч от Гешев.